Den nye affaldsordning 

Holstebro, Lemvig, Skive og Struer Kommuner indfører  en ny affaldsordning for bedre at udnytte ressourcerne, der er i affaldet.

Vi skal fremover genanvende mere af vores affald, og det skal vi have din hjælp til. Dagrenovationen skal sorteres i madaffald og restaffald.

Hvordan og hvorfor skal vi sortere vores affald

​Når vi sorterer affald i mad, papir, plast, metal og restaffald er vi med til at sikre, at resurserne i vores affald udnyttes bedst muligt.

Madaffald

Madaffald sendes til behandling på biogasanlæg, hvor det udnyttes til varme, el eller brændstof. Det afgassede madaffald anvendes som gødning på marker, og derved kan næringsstofferne udnyttes.

Restaffald

Restaffald er det affald, som ikke kan genanvendes og derfor vil blive brændt på et kraftvarmeanlæg, hvor det bliver energiudnyttet til el og varme.

Metal

Metal smeltes og genanvendes i ny produktion af dåser m.v.

Plast

Plast sorteres i forskellige plasttyper. De enkelte plasttyper sendes til genanvendelse og bruges som råvarer i ny produktion. Nogle plastyper kan på nuværende tidspunkt ikke genanvendes og sendes derfor til energiudnyttelse.

Sådan skal du sortere dit affald Hvad er madaffald?

Madaffald er f.eks.:

 • Alle madrester
 • Kød og ben
 • Pasta, ris, gryn og grød
 • Æg og nødder (inkl. skaller)
 • Brød og slik
 • Frugt og grønt
 • Ost
 • Kaffefiltre og tebreve
 • Kaffegrums
 • Brugt køkkenrulle
 • Foderrester fra kæledyr
 • Blomsterbuketter


Hvad er restaffald?

Restaffald er f.eks.:

 • Pizzabakker
 • ​Hygiejnebind
 • Bleer
 • Kattegrus (skal være pakket i lukkede poser)
 • Juice- og mælkekartoner
 • Sod og aske (skal være kold og pakket i lukkede poser)
 • Støvsugerposer (skal være pakket i lukkede poser)
 • Beskidt emballage​Hvad er plast og metal?

Plast og metal er f.eks.:

 • Konservesdåser
 • ​Øl- og sodavandsdåser
 • Mindre metal genstande
 • Foliebakker
 • Plastdunke
 • Plastbægre og -låg
 • Kødbakker
 • Urtepotter

Læs mere om plast

Læs mere om metal


Hvad er papir?

Papir er f.eks.:

 • Aviser
 • Reklamer
 • Tryksager
 • Printerpapir
 • Ugeblade
 • Kuverter

Læs mere om papir

Har du brug for at ændre din beholderstørrelse? 

Efter en periode med den nye beholder til mad- og restaffald, har du måske erfaret, at der er behov for at tilpasse beholderens størrelse. Vi har derfor forlænget den gratis ombytningsperiode på mad- og restaffaldsbeholderen frem til 1. april 2020.

Priser for tømning

Se priser på tømning af forskellige beholderstørrelser

Sådan får du ombyttet din beholderstørrelse

Kontakt kundeservice@nomi4s.dk   Oplys din adresse samt den størrelse beholder du ønsker ombyttet til.

Husk at fristen for gratis ombytning er forlænget til den 1. april 2020.

Hvad sker der med mad- og restaffald?

Vi blander selvfølgelig ikke det sorterede affald. Den 2-delte affaldsbeholder bliver tømt af en skraldebil med 2 kamre. Affaldet aflæsses i 2 omgange, så der ikke sker en sammenblanding.

Fra madaffald til grøn energi
Ressourcerne i affaldet skal udnyttes bedst muligt. Dit restaffald køres til et forbrændingsanlæg og energiudnyttes til el og fjernvarme, og madaffaldet - efter endt forbehandling - køres det til et biogasanlæg, der udnytter det til energi og gødning. 

Der er gode grunde til at genanvende madaffald

 • Ved at genanvende madaffald bliver næringsstoffer som fosfor, kvælstof og kalium ført tilbage til jorden. Det er vigtige næringsstoffer, som vi har brug for nu og på sigt, og som ellers ville gå tabt i forbrændingen. 
 • Biogas er fleksibelt, da det kan lagres og bruges på mange måder. Fx kan det opgraderes og sendes ind på naturgasnettet, og det kan bruges i transportsektoren som brændstof, og derfor passer det godt til fremtidens energiforsyning.
 • Tilførelse af madaffald booster energiproduktionen i gyllebaserede biogasanlæg og betyder, at vi får mere energi ud af vores eksisterende anlæg.
 • Genanvendelse af madaffald er med til at tilføre landbrugsjorden kulstof.
 • Genanvendelse af den potentielle mængde madaffald samlet for Holstebro, Lemvig, Skive og Struer Kommune er ca. 13.000 tons, og vil give et gaspotentiale på ca. 1.320.000 m3, og svarer til opvarmning af ca. 500 husstande.

Faktum er, at der er en række fordele og gevinster for miljøet ved at sortere og genanvende madaffald.

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os.
 

Ring tlf.  96 10 62 40 eller skriv til borgerservice@nomi4s.dk

Nomi4s logo       Nomi4s i/s        Hjermvej 19        7500 Holstebro          

keyboard_arrow_up