Mink bliver nu skaffet forsvarligt af vejen på danske affaldsenergianlæg.

11.05.2021

Minkaffaldet forventes at være bortskaffet medio juli.


De danske affaldsenergianlæg hjælper Fødevarestyrelsen med at bortskaffe de opgravede mink i Nr. Felding og Kølvrå. I alt har 13 affaldsenergianlæg budt ind med hjælp, og hvert anlæg forventes at modtage et til fire læs per dag fra slut maj til midt juli.

Minkgravene i Nørre Felding og Kølvrå ligger i henholdsvis Holstebro og Viborg Kommune. Fødevarestyrelsen har bedt kommunerne håndtere de opgravede mink, og kommunernes affaldsenergiselskaber Energnist og Nomi4s varetager opgaven med at forbrænde minkene.

”Energnist og Nomi4s har anmodet alle kollegaer i Danmark om at bidrage, så vi kan få brændt minkene så hurtigt som muligt”, siger Poul Kristensen, direktør i Energnist. ”Vi værdsætter vores kollegaers bistand, og vi glæder os over, at 10 anlæg har budt ind for at være behjælpelige med at løse denne opgave og dermed medvirker til en hurtig bortskaffelse af de opgravede mink”.

Energnist ejer affaldsenergianlæggene i Esbjerg og Kolding. Desuden er Energnist og Nomi4s medejer af affaldsenergianlægget i Holstebro. For at sikre tilstrækkelig kapacitet i perioden, har de to selskaber i fællesskab udbudt den del, selskaberne ikke selv har kapacitet til at behandle på egne forbrændingsanlæg.

”De danske affaldsenergianlæg står selvfølgelig til rådighed for at hjælpe med at løse en samfundskritisk opgave”, siger Poul Kristensen. ”Dette kan kun lade sig gøre, fordi en hel branche står sammen. Vores kerneopgave er at sikre, at det affald, der ikke kan genanvendes, bliver håndteret på en miljømæssig forsvarlig måde. Det gør vi ved at afbrænde affaldet og rense røggassen, sådan vi slipper af med minkene og potentielle miljøgener”.

Prøveafbrændinger foretages den 13. til den 15. maj.

Minkafbrændingen bliver fordelt ud på 13 anlæg, for at sikre tilstrækkelig kapacitet såfremt affaldet er svært afbrændeligt. Hvert anlæg forventes at modtage cirka et til fire vognlæs mink om dagen i perioden fra slut maj til midt juli. Selve afbrændingen af mink på anlæggene forventes ikke at medføre lugtgener fra affaldsenergianlæggene, fordi de høje temperaturer i forbrændingsprocessen uskadeliggør lugt.

Fødevarestyrelsen forventer, at det opgravede affald består af mink, jord og kalk. På nuværende tidspunkt kendes affaldets sammensætning ikke, og derfor vides det heller ikke, hvor let affaldet brænder.


”Da vi endnu ikke ved, hvad det er for noget, er aftalen, at der læsses prøvelæs i Nr. Felding den 13. til den 15. maj, som leveres til såvel vores egne anlæg og de anlæg, der har givet tilsagn om at hjælpe”, forklarer Hans Bloch, direktør i Nomi4s.


De 10 andre anlæg hjælper ved at modtage minkaffald, ligesom andre anlæg bidrager ved at modtage en del af det affald, minkaffaldet fortrænger. Prøveafbrændingen skal fastslå, hvordan affaldsenergianlæggene skal håndtere minkaffaldet, samt hvor meget, der kan håndteres på det enkelte anlæg.


”Vi sender prøvelæs til alle anlæg hen over Kristi Himmelfartsferien, som vil blive forbrændt under særlig tilsyn. Når vi har fundet ud af, hvad affaldet består af, og hvor let det brænder, fastlægges de endelige kapaciteter på alle anlæg, og bortskaffelsen kan påbegynde”, forklarer Hans Bloch.

Al affaldet skal være bortskaffet medio juli.

Fakta:
Energnist er et af Danmarks største affaldsenergiselskaber og er ejet af 16 kommuner, med 940.000 borgere og 65.000 virksomheder. Energnist har affaldsenergianlæg i Esbjerg og Kolding, samt er medejer af affaldsenergianlægget i Holstebro.
Nomi4s er et fælleskommunalt ressourceselskab og er ejet af Holstebro, Lemvig, Skive og Struer Kommuner. Nomi4s servicerer ca. 148.000 borgere i de fire ejerkommuner og er medejer af affaldsenergianlægget i Holstebro.
Energnist og Nomi4s varetager udelukkende selve forbrændingen af mink. Opgravning, transport og miljøforhold i forbindelse med opgravningen varetager Fødevarestyrelsen og Miljøstyrelsen.

Følgende forbrændingsanlæg forventes at modtage mink:

Energnist Esbjerg . Esbjerg
Energnist Kolding - Kolding
MEC-BHP - Holstebro
Fjernvarme Fyn - Odense
AffaldVarme Aarhus - Aarhus
AVV Hjørring - Hjørring
Renonord - Aalborg
Sønderborg Forsyning - Sønderborg
Vestforbrænding - Glostrup
ARC - Amager
Argo - Roskilde
AffaldPlus -Næstved
Norfors - Hørsholm


Kontaktoplysninger:
Poul Kristensen, direktør Energnist, pok@energnist.dk, tlf. 20 69 60 56
Hans Bloch, direktør Nomi4s, HBl@nomi4s.dk, tlf. 96 10 66 43

Tilbage

Nomi4s logo       Nomi4s i/s        Hjermvej 19        7500 Holstebro          

keyboard_arrow_up