Nomi4s ønsker at plastaffald genanvendes i Danmark

02.12.2019

Muligheder for regionalt plastsamarbejde.

Danmarkskort med oversigt over samarbejdes kommuner i plastsamarbejdet.Danmarkskort med oversigt over samarbejdes kommuner i plastsamarbejdet.

Muligheder for regionalt plastsamarbejde.

Nomi4s har inviteret 21 kommuner og 3 plastgenanvendelsesvirksomheder (Færch Plast i Holstebro Kommune, Plastix i Lemvig Kommune og Quantafuel i Skive Kommune) til et samarbejde om regionalt anvendelse af plast.

Ideen er, at egne plastmængder fra de kommunale affaldsselskaber og kommuner skal indgå i produktionen i regionale genanvendelsesvirksomheder.

Herved kan egne teknologiske udviklinger på plastområdet bevares og styrkes, samtidigt med at sporbarheden i "plastens vej" fra forbruger til nye plastprodukter øges betydeligt.

Undersøgelserne om muligt regionalt samarbejde er igangsat med evaluering af konkrete muligheder i første halvår 2020.

Tilbage

Nomi4s logo       Nomi4s i/s        Hjermvej 19        7500 Holstebro          

keyboard_arrow_up