Ny affaldsordning - ny sortering

13.01.2020

Vi kan konstatere, efter en periode med de nye beholdere, at sortering af affald generelt går godt til glæde og gavn for klima og miljø.


Alle énfamiliehuse i Holstebro, Lemvig, Skive og Struer Kommune har nu 2 affaldsbeholdere med tilsammen 4 rum til:

  • Hård plast og metal (beholderens store rum)
  • Papir (beholderens lille rum)
  • Madaffald.
  • Restaffald.

Læs mere

Nye ordninger og nye systemer kræver en tilvænningsperiode

Det kan måske virke uoverskueligt i begyndelsen, men det skal gerne blive en ubemærket rutine at sortere husstandens affald.

Der skal være stor fokus på, at alt det genanvendelige affald sorteres fra og ikke "fylder" i restaffaldet. Restaffald bliver ikke genanvendt, men bliver brændt, og energiudnyttes til varme og el-produktion.

Beholderne er derfor ikke indrettet til stor mængde restaffald.

F.eks. kan:

  • Glas - afleveres i glaskube, på genbrugsplads eller tilmeldes og afhentes via storskrald.
  • Pap - afleveres på genbrugsplads eller tilmeldes og afhentes via storskrald.
  • Batterier - lægges på låget af restaffaldsbeholder eller afleveres på genbrugsplads.

Ombytning af beholder til mad- og restaffald

Efter en periode med de nye beholdere, har man måske erfaret, at der er behov for at tilpasse beholderens størrelse.

Derfor er der mulighed for at få ombyttet mad- og restaffaldsbeholderen uden omkostninger. Den gratis ombytningsperiode er forlænget frem til 1. april 2020.

Bestil ombytning på:

Min side
Affaldsapp
kundeservice@nomi4s.dk
Tlf. 96106240

 

Fakta:

  • EU-krav: Separat indsamling af madaffald senest 2023.
  • EU-krav: 55% af husholdningsaffald skal genanvendes senest 2025.
  • I de 4 kommuner Holstebro, Lemvig, Skive og Struer genanvendes  36 - 37%.

 

Tilbage

keyboard_arrow_up