Pressemeddelelse

24.02.2020

Ønsker politikerne at fratage Nomi4s i/s, kommuner og kommunale affaldsselskaber deres opgaver på affaldsområdet?

Pressemeddelelse.Pressemeddelelse.

Ønsker politikerne at fratage Nomi4s i/s, kommuner og kommunale affaldsselskaber deres opgaver på affaldsområdet?

Bestyrelsen for Nomi4s i/s har valgt at rette henvendelse til de politiske ordførere og medlemmer af Klima-, Energi- og Forsyningsudvalget samt folketingsmedlemmer valgt i Vestjyllands Storkreds. Formålet er at få politikerne til grundigt at overveje, om de politiske virkemidler, der arbejdes efter, er de rigtige og om de gavner de fælles klimamål.

Nomi4s i/s finder bl.a.:

Fremadrettede og bæredygtige tiltag mellem private plastmodtagere og kommunale plastleverandører vanskeliggøres indenfor de nuværende rammebetingelser.

Nomi4s i/s indsamler i dag separat madaffald fra de private husstande til forbehandling og bioforgasning. Nomi4s i/s må også indsamle dagrenovation fra private virksomheder, men ikke madaffald fra de samme virksomheder, og det er spild af ressourcer. 

Regeringens Klimapartnerskaber for Affald, Vand og Cirkulær Økonomi arbejder med forslag til reorganisering af affaldssektoren, som vil umuliggøre samarbejde mellem den offentlige og private affaldssektor, blokere for gode fælles løsninger på affaldsområdet og over tid udfase kommunernes opgaver på affaldsområdet. 

Vedlagt brev til de politiske ordførere og medlemmer af Klima-, Energi-, og Forsyningsudvalget samt politikere valgt i Vestjyllands Storkreds.

For yderligere information kontakt:

Bestyrelsesformand: Mads Jakobsen
tlf. 20 32 34 86 maj@struer.dk

Næstformand: Jens Peder Hedevang
tlf. 40 46 16 86 jphg@skive.dk

Direktør Hans Bloch,
tlf. 30 68 24 60 hbl@nomi4s.dk
 

Tilbage

Nomi4s logo       Nomi4s i/s        Hjermvej 19        7500 Holstebro          

keyboard_arrow_up