Skoletjenesten hos Nomi4s

16.12.2021

Få et lille indblik i aktiviteterne, som blev tilbudt i Skoletjenesten 2021.

Årets sidste hold i 2021 har været på besøg hos Nomi4s’ Skoletjeneste.

I løbet af året har der været stor aktivitet i Skoletjenesten og på Materialegenbrugslageret, selv om der også har været nedlukninger af skoler på grund af Corona smitte.

For at give et indtryk af hvilket aktiviteter og aktivitetsniveau, der har været i 2021, er her et indblik.

Skoletjenesten:
Børn og unge kommer til at stå med fremtidens udfordringer vedrørende affald, råstoffer, klima mv.
Det er derfor vigtigt, at børn lige fra børnehaven og op efter forstår vigtigheden i at håndtere og sortere affald, så mest muligt genanvendes og mindst muligt brændes.
I 2021 har ca. 2.500 personer lagt vejen forbi Skoletjenesten.
(Et normalt år er besøgstallet ca. det dobbelte).

Modulopbygget formidling:
Skoletjenesten sigter mod at lære eleverne om emnerne i helhedsperspektiv på en aktiv og inspirerende måde gennem information, praktiske øvelser og spil.
Skoler og institutioner har også mulighed for at bestille klassesæt af Affald – før, nu og i fremtiden, samt et Anders And blad, særnummer om genbrug og ressourcer.

Læs mere om skoletjenesten her

Udlån af børnefagkasser:
Børnefagkasser indeholder mangeartede informations- og aktivitetsmaterialer målrettet 2 aldersgrupper – de ældste i børnehaven til og med 0. klasse samt 1. – 2. klasse.
En medarbejder har i 2021 været ude at præsentere børnefagkassen til børnehaver i de fire kommuner, og det har betydet en markant stigning af udlån af børnefagkassen.
Det er dejligt at opleve, at børnehaver sætter affald på dagsordenen. Vi bemærker, at de børnehavebørn, der kommer på besøg på Nomi4s og har arbejdet med børnefagkassen, allerede har en basisviden om affald.

Læs mere om børnefagkassen her

Materiale-genbrugs-lagrene (MGL):
MGL tilbyder gratis overskuds- og genbrugsmaterialer til undervisning, leg, kunst, læring, kreativitet, innovativ tænkning, hands-on-aktivitet mv.

Skoler, institutioner, spejdere, uddannelsesinstitutioner har i årets løb bestilt mange genbrugsmaterialer fra lagrene Kåstrupvej 20 i Skive Kommune og Hjermvej 19 i Holstebro Kommune.
I 2021 er der modtaget ca. 400 bestillinger, og tilbagemeldingerne fra brugerne har været super positive. Lagrene vil fortsat løbende blive fyldt op med genbrugsguld, og vi forventer en øget efterspørgsel på genbrugsmaterialerne.

Læs mere om MGL her

Udlån af Jagten på Råstoffer:
”Jagten på råstoffer” er iPad/smartphone/tablet- og brætspilbaseret forløb, hvor der sættes fokus på, hvilke råstoffer der indgår i forbrugsvarer eksempelvis mobiltelefonen, hvor råstofferne kommer fra og deres egenskaber, den intensive jagt på global plan m.m.
Spillene er målrettet grundskolen, efterskoleelever og gymnasieklasser og udlånes gratis med eller uden formidlere fra Skoletjenesten.

Læs mere om Jagten på råstofferne her

Til sidst vil vi gerne rette en tak til alle vore samarbejdspartnere – det har været vildt inspirerende at så mange har interesseret sig for affaldsressourcer, bæredygtighed mv.
Vi glæder os til at fortsætte i det nye år, hvor der allerede er mange bookninger.

Tilbage

Nomi4s logo       Nomi4s i/s        Hjermvej 19        7500 Holstebro          

keyboard_arrow_up