Dagrenovationslignende affald fra virksomheder

Virksomheder i Holstebro, Lemvig, Skive og Struer Kommune har mulighed for at benytte den kommunale indsamlingsordning for dagrenovationslignende affald/restfald eller alternativt benytte en affaldstransportør, der er registreret som transportør af dagrenovation.

Dagrenovationslignende affald

Dagrenovationslignende affald fra erhverv er affald, der kan forårsage uhygiejniske problemer f.eks. lugt, fluer, insekter eller skadedyr. Affaldet sendes til et forbrændingsanlæg, hvor det energiudnyttes til el og varme.

Alle virksomheder med dagrenovationslignende affald skal have en beholder til dette affald, og affaldsbeholderens størrelse tilpasses virksomhedens behov. 

Tilmelding til afhentning af dagrenovationslignende affald

Ønskes tilmelding til den kommunale indsamlingsordning kontaktes borgerservice på tlf. 96106240

En liste over registrerede transportører i dit lokalområde kan findes i Miljøstyrelsens affaldsregister. Se affaldsregistret her.

Grøn affaldsbeholder

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte os.

For spørgsmål om dagrenovationslignede affald

Ring 96 10 62 40 / borgerservice@nomi4s.dk 

 

Nomi4s logo       Nomi4s i/s        Hjermvej 19        7500 Holstebro          

keyboard_arrow_up