OK, det er forstået

Dette website bruger cookies for at forbedre oplevelsen af sitet og indsamle statistik. Ved at fortsætte, accepterer du brugen af cookies.
Læs mere om cookies her.

1 ressource center // 4 kommuner // 150.000 borgere // 9.000 virksomheder

Du er her //

23-02-2018  //  Nomi4s aktuelt og nyheder

 

Bestyrelsesformand Finn Thøgersen svarer på Lederindlæg

Bestyrelsesformand Finn Thøgersen svarer på Lederindlæg af chefredaktør Søren Egebjerg Pedersen, den 20. februar i Holstebro Dagblad.

 

Læs Lederindlæg af chefredaktør her.

 

Af Finn Thøgersen, Søgårdvej 15, 7830 Vinderup. Bestyrelsesformand for Nomi4s i/s.

 

Svar til Lederartikel af chefredaktør Søren Egebjerg Pedersen, den 20. februar 2018 i Holstebro Dagblad 

 

Det er glædeligt, at chefredaktør Søren Egebjerg Pedersen beskæftiger sig med affald i Lederartiklen den 20. februar.

  

Desværre er Nomi4s, og jeg som formand, inddraget i artiklen på en misvisende måde. Samtidig er der faktuelle forhold, som jeg finder det nødvendigt at svare på. Jeg vil også nævne, at jeg ikke er blevet kontaktet af chefredaktør Søren Egebjerg Pedersen, og kan ikke genkende de holdninger, som chefredaktøren tillægger mig.  

 

Borgerne i Holstebro, Lemvig, Skive og Struer Kommuner har krav på retvisende information, hvorfor jeg har valgt at kommentere ind på Lederen.  

 

I dag indsamles dagrenovationen, som også indeholder bioaffald i én beholder ved husstanden, og køres til forbrænding. 

 

Bestyrelsen i Nomi4s har indstillet, at der etableres en ny indsamling af dagrenovation i én todelt beholder, det ene rum til bioaffald og det andet rum til restfraktionen. Denne løsning betyder, at renovationsbilerne ikke skal køre ekstra for indsamling af bioaffald.

 

Biodelen tilgår biogasanlæg for at beholde ressourcerne i det cirkulære miljøkredsløb. Dels til biogas og efter endt forgasning retur til landbrugsjorden. Restfraktionen energiudnyttes på et forbrændingsanlæg. 

 

Indsamling af bioaffald giver god mening, ligesom indsamling af pap, papir, glas, metal, m.v., med henblik på cirkulær ressourceudnyttelse. Det er først nu, at markedet er modent til at aftage bioaffald, så timingen af den nye indsamling af bioaffald er god.   

 

Som i så mange andre forhold skal der prioriteres, og bestyrelsen i Nomi4s har foretaget en balanceret økonomisk og miljømæssig afvejning, som understøtter de kommunale mål på 50 % genanvendelse af dagrenovationsaffaldet.  

 

Det affald der importeres til forbrændingsanlæg indeholder ikke bioaffald, som det fremgår af Lederen, men er typisk sorteret erhvervsaffald og storskrald. 

 

Jeg er overbevist om, at en afbalanceret ressourceudnyttelse af affaldet er den rigtige vej, som et væsentligt led i de miljø-, klima- og energiudfordringer vi har. 

 

Nomi4s og jeg er naturligvis altid behjælpelig med fakta tjek af artikler. 


Tilbage

HOVEDKONTOR
Hjermvej 19, 7500 Holstebro
Tlf. 70 200 226


ADMINISTRATION
Tlf. 9610 6249
administration@nomi4s.dk

BORGERSERVICE
Tlf. 9610 6240
borgerservice@nomi4s.dk

BESØGS- OG SKOLETJENESTE
Tlf. 9687 9204
skoletjenesten@nomi4s.dk

ERHVERV
Tlf. 9610 6640
erhvervsaffald@nomi4s.dk

DEPONI
Tlf. 9610 6647
deponi@nomi4s.dk