OK, det er forstået

Dette website bruger cookies for at forbedre oplevelsen af sitet og indsamle statistik. Ved at fortsætte, accepterer du brugen af cookies.
Læs mere om cookies her.

1 ressource center // 4 kommuner // 150.000 borgere // 9.000 virksomheder

Du er her // » Information » Ofte stillede spørgsmål » Ofte stillede spørgsmål - Erhverv

Spørgsmål og svar - erhverv

 

Ofte stillede spørgsmål om erhverv finder du herunder:

 

PRINT LISTE

UDVID FANER

 

 

 

Virksomheden bliver opkrævet et administrationsgebyr. Hvad dækker det?

Det faste administrationsgebyr dækker Kommunens udgifter til bl.a. udarbejdelse af erhvervsregulativ, affaldsplaner, affaldsdata og information. Læs mere

Gebyret dækker ikke adgang til genbrugspladser og afhentning af affald fra virksomheden.

Virksomheden har små mængder farligt affald (op til 200 kg. årligt). Hvordan bortskaffes det?

Virksomheder, der er tilmeldt genbrugspladsen må årligt aflevere op til 200 kg. farligt afffald på genbrugspladsen.

Affaldet vejes, og der opkræves betaling pr. kg. Se takstblad

Husk at udfylde kvitteringsskema bl.a. til dokumentation ved miljøtilsyn.

Hvad er farligt affald? Jeg er ofte i tvivl?

Farligt affald er f.eks. olie- og kemikalier, sprøjtegifte m.m. m.

Se liste over eksempler på farligt affald

Virksomheden har større mængder farligt affald. Hvordan bortskaffes det?

Farligt affald kan afleveres til Nomi4s’ behandlingsanlæg.

Affaldet vejes, og der opkræves betaling pr. kg. Se takstblad

Desuden kan der afleveres farligt affald til behandlingsanlæg, der er registreret i det nationale affaldsregister.

Hvad koster det virksomheden at aflevere affald til Nomi4s’ driftsanlæg?

For nogle affaldstyper opkræves virksomheder betaling – for andre affaldstyper, som f.eks. pap og papir modtager virksomheder betaling.

Se takstblad

Kan jeg aflevere sorteret erhvervsaffald til Nomi4s’ driftsanlæg?

Ja, Nomi4s’ driftsanlæg modtager sorteret affald fra virksomheder.

Desuden kan der afleveres genanvendeligt sorteret affald til modtageanlæg, der er registreret i det nationale affaldsregister.

Vær opmærksom på, at virksomheder har pligt til at sortere eget affald jf. Affaldsbekendtgørelsen

Kan jeg bestille Nomi4s til at hente dagrenovation/restaffald fra virksomheden?

Ja, alle virksomheder har mulighed for at benytte den kommunale indsamlingsordning for dagrenovation/restaffald.

Desuden er der mulighed for at benytte transportør/indsamler, der er registreret i det nationale affaldsregister.

Tilmelding til den kommunale indsamlingsordning.

Kan alle typer erhvervsaffald afleveres hos Nomi4s?

Nomi4s’ driftsafdeling modtager stort set alle typer erhvervsaffald.

Genanvendeligt erhvervsaffald kan desuden afleveres til behandlingsanlæg, der er registreret i det nationale affaldsregister.

Kan jeg bestille Nomi4s til afhentning af erhvervsaffald?

Nej, Nomi4s er ikke et vognmandsfirma.

Undtaget er afhentning af dagrenovation/restaffald, som kan tilmeldes den kommunale indsamlingsordning.

Virksomheder kan desuden benytte vognmænd/indsamlere, der er registreret i det nationale affaldsregister.

Hvem må indsamle, transportere og behandle affald fra min virksomhed?

Affaldsregistret er det nationale register over virksomheder, der må indsamle, transportere og behandle affald.

Kan jeg aflevere fejlsorteret affald fra min virksomhed til Nomi4s’ driftsanlæg?

Ja, Nomi4s’ driftsanlæg modtager fejlsorteret blandet affald i mindre mængder fra virksomheder.

Desuden kan der afleveres til modtageanlæg, som er registreret i det nationale affaldsregister.

Vær opmærksom på, at virksomheder har pligt til at sortere eget affald jf. Affaldsbekendtgørelsen

Hvad koster det at aflevere erhvervsaffald til Nomi4s?

Hvilke regler er der vedrørende byggeaffald?

Ved nedrivning/renovering af bygninger og anlæg, som omfatter mere end 10 m² eller frembringer mere end 1 tons affald, skal affaldet altid anmeldes til kommunen.

HOVEDKONTOR
Hjermvej 19, 7500 Holstebro
Tlf. 70 200 226


ADMINISTRATION
Tlf. 9610 6249
administration@nomi4s.dk

BORGERSERVICE
Tlf. 9610 6240
borgerservice@nomi4s.dk

BESØGS- OG SKOLETJENESTE
Tlf. 9687 9204
skoletjenesten@nomi4s.dk

ERHVERV
Tlf. 9610 6640
erhvervsaffald@nomi4s.dk

DEPONI
Tlf. 9610 6647
deponi@nomi4s.dk