Haveaffald og kompost

Have- og parkaffald komposteres.

Det er ikke tilladt at afbrænde haveaffald!
Du må ikke komme haveaffald i restaffaldet!

Genanvend dit haveaffald

Det anbefales at genanvende have- og parkaffald hjemme i haven som jordforbedrende materiale, enten ved kompostering af affaldet eller ved flisning af grene og kviste.

Når man hjemmekomposterer, får det også den positive konsekvens, at der skal transporteres mindre affald rundt på de danske landeveje.

Alle planter i haven har brug for at få tilført næring i vækstsæsonen. Kompost er naturens egen gødning, og den tilfører jorden liv og gødningsstoffer og bekæmper ukrudt. Som ekstra gevinst forbedres jordstrukturen både i sand- og lerjord, hvorved planternes vækstvilkår forbedres. 

Bruger du kompost, kan du reducere brugen af både gødning og spagnum. 

Hvis du ønsker at komme af med dit haveaffald har du følgende muligheder:

  • at aflevere haveaffald på genbrugspladserne.
  • at få hentet haveaffald på adressen 6 gange årligt.

Vælg den løsning, der passer dig bedst!Nomi4s modtager årligt ca. 19.000 tons have- og parkaffald, som omdannes til
forskellige typer kompost.

 

Milekompostering.

Det neddelte have- og parkaffald lægges i miler, hvor temperaturen inde i milerne kommer op på ca. 75º.
Når temperaturen begynder at falde vendes milerne, som derved får tilført ilt, så mikroorganismerne igen kan arbejde effektivt.

Ved denne varmeudvikling dør ukrudtsfrø.

Fra modtagelse af have- og parkaffald til der er færdig kompost går der ca. 1 år, hvor milerne bliver vendt ca. hver 3. måned i løbet af året.

Nomi4s kan ikke give garanti for, at der ikke er indhold af spiredygtige frø eller snegleæg i den færdige kompost.

Se her hvad komposten er fremstillet af her.

Flowdiagram - sådan fremstilles komposten:

Priser og gebyrer

Private husstande har pligt til at anvende den kommunale indsamlingsordning for mad- og restaffald. Se de gældende priser og gebyrer i din kommune.

Se gældende priser og gebyrer

credit-card-check

Nomi4s logo       Nomi4s i/s        Hjermvej 19        7500 Holstebro          

keyboard_arrow_up