Hvad er komposten fremstillet af?

Komposten er fremstillet af grene og haveaffald og har således en langtidsvirkende mikronæring.

Kan komposten forbedre jordstrukturen?

Ved at tilføre havejorden kompost for­bedres både sand- og lerjord, hvorved planternes vækstvilkår forbedres.

Sandjordens evne til at tilbageholde vand og næringsstoffer forbedres. Lerjorden bliver mere porøs og lettere at arbejde med.

Hvor kan jeg anvende komposten?

Komposten er velegnet til jordforbedring overalt i haven.

  • i køkkenhaven
  • i blomsterhaven
  • omkring træer og buske
  • til vinterdækning (roser o.l.)

Komposten kan ligeledes anvendes i plantekummer o.l. Komposten anbefa­les blandet med 50% jord, sand eller spagnum da den ellers er for kraftig.

Hvor meget skal jeg bruge i min have?

Ved almindelig god havejord anbefales at vedligeholde muldlaget årligt med 2-5 cm. kompost, som ved gravning eller fræsning blandes med det øverste muldlag, men må også gerne ligge på jordoverfladen.

Skal jeg gøde min have?

Da komposten primært er et jordfor­bedringsmiddel, skal haven gødes som sædvanligt. God fornøjelse med havearbejdet!

Fakta om kompost fra Kåstrup

Analyse foretaget af Eurofins Laboratorium 21.5.2021
pH: 9,3
Tørstof: 63 %
Glødetab: 27 % af TS
Ledningsværdi: 5,6 10mS/cm
Rumvægt: 0,73 g/cm3
Gløderest: 73 % af TS

Gødningsværdi
Vandopløselig kvælstof: 0,29 g/l
Total fosfor: 0,83 g/l
Kalium: 6200 mg/kg TS

Metalindhold
Bly: 16 mg/kg TS (80)
Cadmium: 0,30 mg/kg TS (1,2)
Kviksølv: 0,032 mg/kg TS (120)
Nikkel: 4,7 mg/kg TS (45)

Tallene i parentes er gældende grænseværdi. 

Fakta om kompost fra Kjærgårdsmølle

Analyse foretaget af Eurofins Laboratorium 9.6.2020
pH: 7,4
Tørstof: 56 %
Glødetab: 21 % af TS
Ledningsværdi: 4,9 10mS/cm
Rumvægt: 0,77 g/cm3
Gløderest: 79 % af TS

Gødningsværdi
Vandopløselig kvælstof: 0,27 g/l
Total fosfor: 0,60 g/l
Kalium: 4000 mg/kg TS

Metalindhold
Bly: 12 mg/kg TS (80)
Cadmium: 0,19 mg/kg TS (1,2)
Kviksølv: 0,036 mg/kg TS (120)
Nikkel: 5,8 mg/kg TS (45)

Tallene i parentes er gældende grænseværdi. 

Nomi4s logo       Nomi4s i/s        Hjermvej 19        7500 Holstebro          

keyboard_arrow_up