Affaldsgebyrer for private bliver momsfrie

Holstebro, Lemvig, Skive og Struer Kommuner skal ikke længere opkræve moms på affaldsgebyrer hos private.

Skattestyrelsen har tabt en sag i Landsskatteretten om opkrævning af moms på affaldsgebyrer hos private husstande.

Det betyder, at der ikke fremover skal pålægges moms på affaldsgebyrer, som opkræves ved private husstande.

Momsfritagelsen gælder både dagrenovation og de øvrige affaldsordninger.

I øjeblikket afventes besked fra Skattestyrelsen, som udsender et styresignal, samt Indenrigs- og Boligministeriet omkring håndteringen af momsfritagelsen.

Samtidig er der uklarhed over, hvilken indflydelse afgørelsen får på vores affaldsselskab, Nomi4s i/s, som varetager den daglige drift af hele affaldsområdet.

 

Momshåndtering fremadrettet.

De opkrævninger, der er sendt ud på ejendomsskatteopkrævningen i 2021, ser ud som normalt og indeholder moms. Dette skyldes at opkrævningerne er beregnet tidligere og er vedtaget i  Kommunalbestyrelsen - Byrådet.

Det er meget usikkert hvad momsfritagelsen vil betyde for affaldsgebyrerne, da momsfritagelsen også indebærer, at der ikke kan fratrækkes moms på de udgifter der afholdes.

Det er derfor usikkert, om afgørelsen får væsentlig betydning for de fremadrettede affaldsgebyrer.

Affaldsområdet er et særskilt område i kommunernes økonomi og skal ”hvile i sig selv”. Det betyder, at indtægter og udgifter på området, over en periode, skal modsvare hinanden, så der ikke genereres underskud eller overskud.

 

Momshåndtering bagudrettet.

Bagudrettet skal den moms, som Kommunerne har afregnet med SKAT tilbageføres.

Den moms, der er afregnet med SKAT, indeholder moms på de affaldsgebyrer, der er opkrævet, men er samtidig reduceret med de momsbeløb, der er betalt for at få udført affaldsopgaverne. Der er som udgangspunkt, ikke tale om et væsentligt beløb, der skal afregnes med SKAT.
 

Når momsen er afregnet med SKAT, er det næste spørgsmål, hvordan dette momsbeløb skal håndteres i forhold til private husstandes affaldsgebyrer.

Det er også uklart, hvor langt tilbage momsen skal reguleres – det kan være fra 3 år og op til måske 9 år tilbage i tiden.

 

Hvad så nu?

Kommunen skal sikre, at alle boligejere bliver behandlet ens, så derfor kan der ikke behandles enkeltsager, før der er en afklaring på de åbentstående spørgsmål.

Når Kommunerne har modtaget besked fra Skattestyrelsen samt Indenrigs- og Boligministeriet vil der blive givet besked til de berørte boligejere via medier og hjemmesider.

Nomi4s logo       Nomi4s i/s        Hjermvej 19        7500 Holstebro          

keyboard_arrow_up