Priser 2020 - Skive Kommune

Her kan du læse mere om priser og gebyrer gældende i Skive Kommune.

Gebyr for tømning af dagrenovation samt mad- og restaffald.

Gebyr er i kr. pr. år inkl. moms.
Nomi4s stiller beholder til rådighed (inkluderet i prisen).

Private hustande 

 Ugetømning14-dags tømning 
190 l todelt beholder mad- og restaffald-990,00
240 l todelt beholder mad- og restaffald-1.160,00
370 l todelt beholder mad- og restaffald-1.905,00

Boligforeninger/institutioner

 Ugetømning14-dags tømning
110 l sæk1.400,00*700,00*
140 l beholder -810,00
190 l beholder -990,00
240 l beholder -1.160,00
370 l beholder3.810,001.905,00
400 l beholder3.890,001.945,00
600 l beholder 5.370,002.685,00
660 l beholder5.800,002.900,00
800 l beholder6.910,003.455,00
8 m3 vippecontainer-26.000,00
14 m3 vippecontainer-42.000,00
1,3 m3 underjordisk madaffald-6.000,00
3 munderjordisk20.000,0010.000,00
5 m3 underjordisk35.000,0017.500,00

* Beholderstørrelse udgår/udfases på sigt jf. tidligere beslutning

 

Sommerhuse

 Ugetømning14-dags tømning Sommerhustømning,
26 tømninger årligt
110 l sæk-700,00*810,00*
140 l beholder-810,00*930,00*
190 l beholder -990,001.140,00
240 l beholder -1.160,001.330,00
370 l beholder -1.905,002.195,00
400 l beholder 3.890,001.945,002.235,00
600 l beholder 5.370,002.685,003.085,00
660 l beholder5.800,002.900,003.335,00
800 l beholder 6.910,003.455,003.975,00

* Beholderstørrelse udgår/udfases på sigt jf. tidligere beslutning.

Tilsluttet miljøstation - underjordisk 550,00 kr. pr. år inkl. moms 

Administrations- og genbrugsgebyr pr. boligenhed - obligatorisk

Administrations- og genbrugsgebyr dækker drift af genbrugspladser, storskraldsindsamling, affaldsøer, miljøstationer, farligt affald, tømning af papir- og emballagebeholder, planlægning på affaldsområdet, administration m.m.

Administrationsgebyr

Kr. pr. år inkl. moms
45,00

 

Private husstande

Kr. pr. år inkl. moms
1.105,00

Adgang til genbrugsplads, adgang til at aflevere olie og kemikalieaffald, benyttelse af opstillede miljøstationer, mulighed for afhentning af storskrald/haveaffald/miljøkasse 6 gange pr. år, tømning af papir- og emballagebeholder hver 6. uge.

Sommerhuse

Kr. pr. år inkl. moms
890,00

Adgang til genbrugsplads, adgang til at aflevere olie og kemikalieaffald, benyttelse af opstillede miljøstationer, mulighed for afhentning af storskrald/haveaffald/miljøkasse 6 gange pr. år.


Lejlighed

Kr. pr. år inkl. moms
945,00

Adgang til genbrugsplads, adgang til at aflevere olie og kemikalieaffald, benyttelse af opstillede miljøstationer, mulighed for afhentning af storskrald/haveaffald/miljøkasse 6 gange pr. år, tømning af papir- og emballagebeholder hver 6. uge.

Lejlighed m. affaldsø

Kr. pr. år inkl. moms
1.040,00

Adgang til genbrugsplads, adgang til at aflevere olie og kemikalieaffald, benyttelse af opstillede miljøstationer og affaldsø.

Eksempler på den samlede udgift til affald

Eksempel for en privat husstand

Har man eksempelvis en 240 l beholder til mad- og restaffald, som tømmes hver 14. dag, er den samlede udgift til affald følgende:

Gebyr for tømning af mad- og restaffald1.160,00
Administrationsgebyr- obligatorisk pr. boligenhed45,00
Genbrugsgebyr - obligatorisk pr. boligenhed1.105,00
I alt2.310,00

 

Eksempel for et sommerhus

Har man eksempelvis en 400 l beholder til dagrenovation, med sommerhustømning, 26 tømninger årligt, er den samlede udgift til affald følgende:

Gebyr for tømning af dagrenovation2.235,00
Administrationsgebyr - obligatorisk pr. boligenhed45,00
Genbrugsgebyr - obligatorisk pr. boligenhed890,00
I alt3.170,00

 

Øvrige priser

Kr. inkl. moms

Ændring af beholderstørrelse (kr. 0 ved ejerskifte og nybyggeri)300,00
Sækkemærker til ekstra dagrenovation pr. stk. - inkl. afhentning30,00
Affaldssæk med dagrenovation, afleveret til personale på genbrugsplads30,00
Ekstratømning af dagrenovation (110 l - 800 l) eller papir- og emballagebeholder250,00
Ekstratømning af dagrenovation (8 m3 vippecontainer eller 3m3 - 5 m3 molok)800,00
Ekstratømning af dagrenovation (14 m3 vippecontainer)1.200,00
Klare plastsække - 10 stk. i rulle20,00
Rød plastsæk til fortroligt papir inkl. aflevering35,00
Foringsposer til 140-240 l beholder - 13 stk. i rulle 30,00
Foringsposer til 360-400 l beholder - 26 stk. i rulle 120,00
Foringsposer til 660-770 l beholder - 26 stk. i rulle 160,00
Haveaffaldsbeholder 360 l - afhentet på genbrugspladsen700,00
Køkkenspand - 7 liter25,00
Kompost i trailer (Kunden læsser selv)Gratis
Kompost (store læs) inkl. læsning pr. ton.50,00

 

Ødelagte beholdere - erstatningspligtige
Kostpris + udkørsel + kr. 50,00 i administration

Bortkastet og ulovligt efterladt affald kan straffes med bøde efter lovgivningen. 

Kommunale institutioner - beholdere til sortering

 Gebyr er i kr. pr. år inkl. moms

Beholder til genanvendeligt affald (papir, pap og jern/metal) - tømning hver 14. dag, pr. stk.700,00
Beholder til haveaffald - tømning hver 14. dag, pr. stk.1.400,00
Beholder til deponiaffald, sorteringsaffald - tømning hver 14. dag, pr. stk.1.850,00


Antal beholdere aftales med Nomi4s, som stiller beholdere til rådighed (inkluderet i prisen).

Nomi4s logo       Nomi4s i/s        Hjermvej 19        7500 Holstebro          

keyboard_arrow_up