Tømning af skraldespande

Alle private husstande og sommerhuse skal benytte den kommunale indsamlingsordning for husholdningsaffald - dagrenovation, mad- og restaffald samt papir- og emballageaffald. 

Sådan får man grønne plastposer til madaffald.

Hvad er restaffald?

Restaffald er f.eks.:

 • Pizzabakker
 • ​Hygiejnebind
 • Bleer
 • Kattegrus (skal være pakket i lukkede poser
 • Sod og aske (skal være kold og pakket i lukkede poser)
 • Støvsugerposer (skal være pakket i lukkede poser)

Mad- og restaffald afhentes ved husstanden.

Restaffaldet køres til et forbrændingsanlæg og energiudnyttes til el og fjernvarme, og madaffaldet - efter endt forbehandling - køres til et biogasanlæg, der udnytter det til energi og gødning. Se filmen om madaffald her

Hvad er madaffald?

Madaffald er f.eks.:

 • Alle madrester
 • Kød og ben
 • Pasta, ris, gryn og grød
 • Æg og nødder (inkl. skaller)
 • Brød og slik
 • Frugt og grønt
 • Ost
 • Kaffefiltre og tebreve
 • Kaffegrums
 • Brugt køkkenrulle
 • Foderrester fra kæledyr
 • Blomsterbuketter

Hvad er plast og metal?

Plast og metal er f.eks.:

 • Konservesdåser
 • ​Øl- og sodavandsdåser
 • Mindre metal genstande
 • Foliebakker
 • Plastdunke
 • Plastbægre og -låg
 • Kødbakker
 • Urtepotter

Plast/metal og papir afhentes ved husstanden.

Det hårde plast har stor genbrugsværdi, og det er derfor vigtigt, at sortere det rigtigt. Når det  kommer i restaffaldet, bliver det brændt. 

Husk altid, at metal- og plastemballager skal være tomme og skyllet!

Hvad er papir?

Papir er f.eks.:

 • Aviser
 • Reklamer
 • Tryksager
 • Printerpapir
 • Ugeblade
 • Kuverter

Skraldespandene

 • Du kan vælge mellem forskellige beholderstørrelser til mad- og restaffald, der passer til dit behov. 
  Du kan tjekke din ordning på Min side
 • Beholderen til mad- og restaffald samt plast/metal stilles til rådighed og vedligeholdelse af beholderen i forbindelse med slidtage og defekter varetages af Nomi4s.
 • Grundejeren er ansvarlig for renholdelse af beholderen.
 • Beholderne må ikke fyldes mere, end at låget kan lukkes tæt, og affaldet må ikke klemmes fast.
 • Se ordninger i din kommune herunder:
   


To sorte affaldsbeholder med grøn pose til madaffald bundet på håndtaget af den ene.

Hvordan får jeg flere grønne plastposer til madaffald?

Sådan får man grønne plastposer til madaffald:

Alle husstande kan én gang om året uden beregning få udleveret 5 ruller (200 poser) grønne poser, som kun skal bruges til madaffald.

Når I har omkring en halv rulle tilbage, binder I en pose på håndtaget af mad/restaffaldsbeholderen.

Skraldemanden vil ved førstkommende eller efterfølgende tømning af beholderen lægge en pose med 5 ruller.

Den grønne pose skal derfor blive på beholderen indtil I har modtaget nye poser.
Skraldemanden tager posen med, når der er lagt nye poser.

Er der behov for yderligere poser - udover de 5 ruller - kan de købes på genbrugspladsen.
En rulle med 40 stk. koster 10 kr. Du kan betale med MobilePay på genbrugspladserne.

HUSK de grønne poser er kun til madaffald.


Få en besked når din skraldespand tømmes

Affaldsapp'en - "AffaldNomi4s"

Hent app'en og klar det hele på telefonen.

Se hvornår vi henter dit affald næste gang, find genbrugspladsernes åbningstider, bestille afhentning af storskrald eller giv os besked, hvis du ikke fik hentet dit affald og meget andet.

Eller tilmeld dig en gratis SMS/e-mail service og få besked dagen før din mad- og restaffaldsbeholder samt papir og emballagebeholder skal tømmes.

SMS/e-mail tilmelding

En hånd der holder en mobiltelefon, som har åben for Nomi4s' affaldsapp


Sækkemærker

Hvis du i en periode har brug for at komme af med ekstra restaffald, kan du købe et sækkemærke, som koster 30 kr.

Fyld affaldet i en plast- eller papirsæk (max. 15 kg.). Luk sækken og bind sækkemærket på. Stil sækken ved siden af din beholder til mad- og restaffald, så tager renovatøren den med ved næste tømning. Sørg for, at mærket er synligt.

Køb sækkemærker her (Under find nærmeste)

 

Hvad må komme i restaffaldet?

Restaffald er alt det affald som er tilbage, når du har sorteret det genanvendelige og miljøfarlige affald fra.

Undgå typiske sorteringsfejl

Læs mere om nedenstående typer affald. Det er vigtigt, at det ikke kommer i beholderen med restaffald.

Elektronikaffald skal ikke i beholderen med restaffald.

Hvad er elektronikaffald? 

Elektronikaffald kan f.eks. være computere, tv, video, kasseapparater, mobiltelefoner, legetøj, kameraer, musikanlæg, støvsugere, fladskærme, køkkenmaskiner og kabler.

Mine muligheder for aflevering:

Elektronikaffald kan afleveres på genbrugspladserne og til storskraldsordningerne.

Hvad sker der efterfølgende med elektronikaffald? 

Elektronikaffaldet bliver herefter kørt til specielle behandlingsanlæg, hvor elektronikken bliver skilt ad.

Mange af materialerne kan genbruges, idet elektronik indeholder en lang række metaller, som kan omsmeltes og bruges i nye produkter. Ud over metaller indeholder elektronik ofte plast og glas.

Hvis ikke de kasserede elektronikprodukter afleveres til genbrug, men i stedet kommer i affaldsbeholderen, ender de med at blive brændt, hvilket bidrager til udledning af CO2, og værdifulde materialer går tabt.

Farligt affald skal ikke i beholderen med restaffald.

Hvad er farligt affald? 

Det er f.eks. malingrester, kemikalier, medicin, spraydåser, energisparepærer, lysstofrør, kviksølvtermometer, kanyler, batterier og spidse genstande. Se liste her 

Mine muligheder for aflevering

Farligt affald afleveres på genbrugspladserne (brug evt. miljøkasse/plastspand, som udleveres på genbrugspladserne) til at samle det farlige affald i, og derefter aflevere det på genbrugspladsen.

Det er vigtigt, at det farlige affald er forsvarligt emballeret og lukket. Rester afleveres i den originale emballage eller der sættes en mærkat på, som tydelig fortæller, hvilken type affald det er. Så kan pladspersonalet se, hvad de har med at gøre. 

Værd at vide

Brugte batterier kan indeholde tungmetaller som bly, kadmium og kviksølv. Der kan være bly i legetøj, kosmetik, keramik, lerkrukker og krystalglas. 

Deodorantspray, hårfarve/hårlak og andre spraydåser kan eksplodere ved for høj varme og tryk. 

Lysstofrør og sparepærer indeholder bl.a. kviksølv. 

Maling kan indeholde giftige kemikalier.

Læs mere om farligt affald 
Kend faresymbolerne
Se informationsvideo omkring farligt affald her

Brugte batterier skal ikke i beholderen med restaffald.

Hvor er der batterier? 

Der er batterier i alle produkter med lys og lyd -  f.eks. postkort, slips og sokker med musik, blinkesko, hårbøjler, nissehuer, legetøj med lys eller lyd, mobiltelefoner, bærbare computere, mp3-afspiller, ure, høreapparater, eltandbørste, cykellygte og værktøj.

Mine muligheder for aflevering

Brugte batterier kan afleveres på genbrugspladserne (brug evt. miljøkasse/plastspand, som udleveres på genbrugspladserne), i butikker, hvor der er opstillet indsamlingsbeholdere samt på låget af dagrenovationsbeholderen i en lukket plastpose. Læs mere om batteriordningerne

Værd at vide

Brugte batterier er farligt affald, fordi de kan indeholde miljøskadelige tungmetaller som bly, kadmium og kviksølv.

Antændeligt affald skal ikke i beholderen med restaffald.

Hvad er antændeligt affald? 

Antændeligt affald er ting, der risikerer at selvantænde i affaldsbeholderen f.eks. varm aske, ubrugt fyrværkeri og olievåde klude.

Mine muligheder for aflevering

 • Fyrværkeri, som ikke af affyret, afleveres på genbrugspladsen, som farligt affald.
 • Aske (kold og emballeret) kan afleveres sammen med dagrenovationen eller i deponicontaineren på genbrugspladserne.
 • Klude med rå linolie, teaktræsolie og olie til havemøbler kan selvantænde. det er derfor vigtigt, at kluden læges i en lufttæt og ikke brændbart beholder (f.eks. et syltetøjsglas) og afleveres som farligt affald på genbrugspladserne.

Værd at vide

 • Læs mere om hvordan fyrværkeri bortskaffes.
 • Læs mere om hvordan aske bortskaffes.

Jern- og metalaffald skal ikke i beholderen med restaffald.

Hvad er jern- og metalaffald? 

Det er f.eks. øl- og sodavandsdåser, konservesdåser, alubakker, metallåg, gryder, potter, pander, trillebøre, cykler samt ting og redskaber af jern og metal. Bemærk: Alle typer spraydåser er farligt affald.

Mine muligheder for aflevering

Metalemballager fra husholdningen afleveres i beholderen til metalemballage, på genbrugspladserne eller til storskraldsordningerne. Det er vigtigt, at emballagerne er tomme og skyllet for rester.

Større ting af jern og metal kan afleveres på genbrugspladserne til storskraldsordningerne eller til godkendte skrotvirksomheder. 

Værd at vide

Se vores informationsvideoer omkring:

 • Sådan genanvendes dit jern- og metalaffald.
 • Derfor er genanvendelse af jern- og metalaffald så vigtigt.
 • Fakta om jern- og metalaffald.

Se videoer her

Glasaffald skal ikke i beholderen med restaffald.

Hvad er glas? 

Alle former for glasemballager til mad- og drikkevarer, som f.eks. vin- og spiritusflasker, glasflasker, syltetøjsglas, konservesglas, ketchupflasker, drikkeglas, dressingflasker, olieflasker, medicinglas, glasskår m.m.

Dette kan ikke afleveres som glas og flasker

 • Porcelæn (skal i deponicontaineren på genbrugspladsen)
 • Stentøj (skal i deponicontaineren på genbrugspladsen)
 • Keramik (skal i deponicontaineren på genbrugspladsen)
 • Vinduesglas (skal i containeren med vinduer og døre på genbrugspladsen)
 • Krystalglas (skal i deponicontaineren på genbrugspladsen)
 • Autoruder (skal i containeren med vinduer og døre på genbrugspladsen)
 • Ildfaste fade (skal i deponicontaineren på genbrugspladsen)
 • Spejle (skal i deponicontaineren på genbrugspladsen)
 • Lysstofrør (skal afleveres som farligt affald på genbrugspladsen)

Mine muligheder for aflevering

Glasemballager fra husholdningerne kan afleveres på genbrugspladserne, til storskraldsordningerne samt i de  ca. 250  indsamlingskuber til glas, som er opstillet i byområderne - eksempelvis på parkeringspladser ved dagligvareforretninger, ved boligblokke og indfaldsveje.

På Min Side - under Find nærmeste - oplyses, hvor glaskuberne står. Det er vigtigt, at glasemballagerne med eller uden låg afleveres tomme og skyllet for rester.

Værd at vide

Glas og flasker, der indsamles omsmeltes på et glasværk, og genanvendes til nyt glas.

Ved at genanvende glas reduceres energiforbruget med ca. 33% frem for at producere glas af nye råvarer (kvartssand og soda). 

Hård-plastaffald skal ikke i beholderen med restaffald.

Hvad er hård plast? 

Hård plast fra husholdningerne er f.eks.:

 • Plastdunke fra shampoo, creme, sæbe, vaske- og rengøringsmidler.
 • Plastflasker fra eddike, saft, ketchup, dressing o.l.
 • Plastbøtter fra yoghurt, hytteost, is o.l.
 • Klare plastbakker fra f.eks. tomater, salat, gulerødder, champignoner, kager o.l.

Mine muligheder for aflevering: 

Plastemballager afleveres i husstandens beholder til hård plast, på genbrugspladserne eller 
til storskraldsordningerne. Det er vigtigt, at emballagerne ved aflevering er tomme og skyllet for rester.

Større ting af plast kan afleveres på genbrugspladserne eller til storskraldsordningen.

Værd at vide

Se vores informationsvideoer omkring:

 • Hvorfor skal plast genanvendes?
 • Genanvendelse af plast i fremtiden.
 • Genanvendelse af plast skåner miljøet.
 • Fra plastflaske til stol. 

Se videoer her

Papiraffald skal ikke i beholderen med restaffald.

Hvad er papir?

Papir til genanvendelse er f.eks. aviser, reklamer, ugeblade, tidsskrifter, skrivepapir, kuverter (også rudekuverter) m.m. 

Læs mere om papir

Mine muligheder for aflevering

Papir afleveres i husstandens grønne beholder, på genbrugspladserne, til storskraldsordningerne eller i indsamlingskuberne til papir, som står i mange sommerhusområder m.m. På Min Side - under Find nærmeste - oplyses, hvor papirkuberne står. 

Det er vigtigt, at papiret er rent og tørt for at kunne genanvendes.

Værd at vide

Se vores informationsvideoer omkring:

 • Sådan genanvendes dit papiraffald
 • Papir på vej til genanvendelse
 • Hvad sker der med papir, der afleveres til genanvendelse
 • Fakta om affaldsfraktionen papir

Se videoer her

Pap- og kartonaffald skal ikke i beholderen med restaffald.

Hvad er pap og karton?

Pap- og kartonemballager fra husholdningerne er f.eks. papkasser, bølgepap, æsker fra morgenmadsprodukter som havregryn og cornflakes, æsker fra tandpasta, æggebakker samt paprør fra toiletpapir, køkkenruller og husholdningsfilm m.m.

Mine muligheder for aflevering

Pap og karton fra husholdningerne kan afleveres på genbrugspladserne og til storskraldsordningerne. Er pappet vådt, plastbelagt eller med fedt og madrester som f.eks. pizzabakker og mælkekartoner kan det ikke genanvendes, og skal i restaffald.

Værd at vide

Se vores informationsvideoer omkring:

 • Fakta om affaldsfraktionen pap
 • Hvad bliver genbrugspappet brugt til?
 • Hvad er det egentlig vi genanvender?
 • Hvor forsvinder pappet hen?

Se videoer her

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os.
 

Ring tlf.  96 10 62 40 eller skriv til borgerservice@nomi4s.dk

Nomi4s logo       Nomi4s i/s        Hjermvej 19        7500 Holstebro          

keyboard_arrow_up