Nomi4s har fokus på affaldsminimering og cirkulær økonomi i EU-udviklingsprojekter

21.01.2022

Region Midtjyllands store EU-projekt – Circular Economy Beyond Waste, har deltagelse af 40 partnere. Nomi4s og samarbejdspartnere bidrager med 2 projekter: REUSE og PLAST.

Nomi4s er bevilget tilskud på 60%, som udgør 4,15 millioner til de 2 projekter.

Nomi4s’ REUSE - projekt har fokus på forebyggelse af affald, og etableres fysisk på Skive Genbrugsplads. Projektet vil vise nye veje for fremtidens genbrugspladser, hvor der igangsættes initiativer indenfor bæredygtighed og cirkulær økonomi.

Cirkulær økonomi handler om at holde materialer og produkter i kredsløb med den højest mulige værdi længst muligt, og bryder med en lineær værdikæde, som starter med udvinding af ressourcer og ender som affald, eller sagt med andre ord
vi skal væk fra køb – brug – smid væk - kulturen i samfundet.

Vi skal, i højere grad end vi gør nu forhindre, at ressourcer bliver til affald, det betyder, at vi skal afbrænde mindre, deponere mindre, forebyg mere, genbruge mere, genanvende mere og understøtte cirkulære tiltag hos borgere og virksomheder.

Projektet inddrager i første omgang Skive Genbrugsplads med fokus på nye koncepter og samarbejder med lokale partnere, der kan hjælpe med til at ændre vores opfattelse af affald, og hvordan vi anvender genbrugspladsen.

Vi fokuserer på at understøtte et bæredygtigt samfund, og på affaldsområdet bliver det ikke uden borgernes deltagelse. Derfor bygger projektet i høj grad på involvering af borgere og lokale partnere.

Der gives mulighed for, at borgere kan deltage i arrangementer, som bygger på bæredygtighed, upcycling, reparation osv.  I det hele taget give borgerne, institutioner og virksomheder muligheder for at deltage i den grønne omstilling og den cirkulære økonomi.
 

Nomi4s’ PLAST – projekt har fokus på genanvendelse af plast, og der er brug for nye løsninger, som er langt billigere og en mindst lige så god sortering, så der kan skabes mere og bedre genanvendelse og højere værdi af den genanvendte plast.

Plast-projektet er et radikalt innovationsprojekt på systemniveau og med symbiose tilgang, hvor indsamlere, teknologi, markedsdeltager og aftagere af plast inddrages i analyser og afklaringsfaser.

Projektet har ligeledes fokus på cirkulær økonomi, helheden i værdikæderne og gentænkning med henblik på at skabe en værdifuld og omkostningseffektiv indsamling, sortering og håndtering, der skaber en konkurrencedygtig værdikæde for plast.

I projektet indgår følgende samarbejdspartnere:
Revas, Viborg kommune
Affaldsafdelingen, Thisted Kommune
Affaldsafdelingen, Morsø Kommune
Plastix, Lemvig
Quantafuel, Skive.

Fakta.
Grønt lys fra EU til stort dansk nul-affaldsprojekt.

Region Midtjylland har været initiativtager til projektet, og har stået for den samlede ansøgning til EU.

I alt 40 offentlige og private partnere bidrager med projekter, og det samlede EU-budget er på 125 millioner.

Det danske LIFE IP-projekt Circular Economy Beyond Waste skal bidrage til en udvikling, hvor ideelt set ingen produkter bliver til affald, og give data og viden om, hvad vi som samfund skal gøre og hvordan for at undgå at ressourcer spildes.

Tilbage

Nomi4s logo       Nomi4s i/s        Hjermvej 19        7500 Holstebro          

keyboard_arrow_up