Om Nomi4s

Nomi4s er et fælleskommunalt ressourcecenter, som har til opgave at håndtere affald på en miljø- og ressourcebevidst måde kendetegnet ved et højt fagligt niveau.

God service og højt informationsniveau skal understøtte borgere og virksomheder i en nem, enkel og miljøeffektiv affaldshåndtering.

Præsentationsvideo på dansk og engelsk

Hvem er Nomi4s?

  • Nomi4s er et fælleskommunalt ressourceselskab med administrationsadresse Hjermvej 19, 7500 Holstebro
  • Selskabet blev stiftet den 1.1.2014 og ejes af Holstebro, Lemvig, Skive og Struer kommuner
  • Nomi4s er en fælleskommunal virksomhed
  • Nomi4s servicerer ca. 148.000 borgere i de 4 ejerkommuner fra hovedkontoret

Indtægter og udgifter på affaldsområdet påvirker ikke interessentkommunernes øvrige økonomi, herunder skatter m.v., da affaldsområdet alene er takst og gebyrfinansieret. Dette indebærer, at den afledte økonomi af interessentskabets aktiviteter over tid afspejler sig i takster og gebyrer, herunder under hensyntagen til interessentskabets likviditet og investeringsplaner.

Todelt skraldebil

Vores mission

Nomi4s skal være den foretrukne samarbejdspartner for håndtering og behandling af affald og ressourcer.

Affalds- og ressourceopgaverne skal udføres konkurrencedygtigt på en miljø- og ressourcebevidst måde kendetegnet ved et højt fagligt niveau.

God service og højt informationsniveau skal understøtte borgere og virksomheder i en nem, enkel og miljøeffektiv affaldshåndtering.

Nomi4s vil arbejde med klimadagsordenen og cirkulær økonomi.


Vores vision

Nomi4s i/s skal være et betydende og innovativt affalds- og ressourceselskab, der ligger i toppen blandt de mest konkurrencedygtige og miljøbevidste affalds- og ressourceselskaber i Danmark.

Nomi4s i/s

Hjermvej 19
7500 Holstebro
Tlf. 70 20 02 26

CVR. Nr. 14 76 05 04

Nomi4s logo       Nomi4s i/s        Hjermvej 19        7500 Holstebro          

keyboard_arrow_up