Om Nomi4s

Nomi4s er et fælleskommunalt ressourcecenter, som har til opgave at håndtere affald på en miljø- og ressourcebevidst måde kendetegnet ved et højt fagligt niveau.

God service og højt informationsniveau skal understøtte borgere og virksomheder i en nem, enkel og miljøeffektiv affaldshåndtering.

Hvem er Nomi4s?

  • Nomi4s er et fælleskommunalt ressourceselskab med administrationsadresse Hjermvej 19, 7500 Holstebro
  • Selskabet blev stiftet den 1.1.2014 og ejes af Holstebro, Lemvig, Skive og Struer kommuner
  • Nomi4s er en fælleskommunal virksomhed
  • Nomi4s servicerer ca. 148.000 borgere i de 4 ejerkommuner fra hovedkontoret

Indtægter og udgifter på affaldsområdet påvirker ikke interessentkommunernes øvrige økonomi, herunder skatter m.v., da affaldsområdet alene er takst og gebyrfinansieret. Dette indebærer, at den afledte økonomi af interessentskabets aktiviteter over tid afspejler sig i takster og gebyrer, herunder under hensyntagen til interessentskabets likviditet og investeringsplaner.

Vores mission

Nomi4s skal være den foretrukne samarbejdspartner for håndtering og behandling af affald og ressourcer.

Affalds- og ressourceopgaverne skal udføres konkurrencedygtigt på en miljø- og ressourcebevidst måde kendetegnet ved et højt fagligt niveau.

God service og højt informationsniveau skal understøtte borgere og virksomheder i en nem, enkel og miljøeffektiv affaldshåndtering.

Nomi4s vil arbejde med klimadagsordenen og cirkulær økonomi.


Vores vision

Nomi4s i/s skal være et betydende og innovativt affalds- og ressourceselskab, der ligger i toppen blandt de mest konkurrencedygtige og miljøbevidste affalds- og ressourceselskaber i Danmark.

Nomi4s i/s

Hjermvej 19
7500 Holstebro
Tlf. 70200226

CVR. Nr. 14760504

EAN numre fra 1. januar 2014

Administration: 5798004622797

Drift af borgerområdet i Holstebro, Lemvig og Struer Kommuner: 5798004621028

Bortskaffelse af affald fra borgerområdet i Holstebro, Lemvig og Struer Kommuner: 5798004621035 

Affaldsbehandlingsanlæg: 5798004621042

Affaldsbehandlingsanlæg Kåstrupvej 20 (Skive) og affaldsbortskaffelse Skive Kommune: 5798004622452 

Drift af borgerområdet i Skive Kommune: 5798004622469 

Hvis du har spørgsmål til EAN-numre, bedes du kontakte administrationen tlf. 96106249 eller bogholderi@nomi4s.dk

       Nomi4s i/s        Hjermvej 19        7500 Holstebro          

keyboard_arrow_up