Bliv klogere på, hvordan du skal håndtere virksomhedens affald

Driver du en virksomhed - eksempelvis som håndværker, gartner eller forretningsdrivende - har du mulighed for at komme af med erhvervsaffald på alle genbrugspladser i Holstebro, Lemvig, Skive og Struer Kommune - dog ikke mad- og restaffald.

Husholdningslignende affald fra virksomheder.

Virksomheder har mulighed for at benytte de kommunale indsamlingsordninger.

Læs mere om indsamlingsordninger for virksomheder her

Byggeaffald for virksomheder

Ved nedrivning eller renovering af bygninger og anlæg, som omfatter mere end 10 kvm. eller frembringer mere end 1 tons affald, skal du huske at anmelde dit affald til kommunen.

Læs mere om byggeaffald her

Piktogram mursten og tegl

Deponi

Det er affaldsproducenten, der kender affaldet. Dette betyder også, at en transportør eller chauffør ikke kan deklarere deponeringsegnet affald på vegne af en virksomhed.

Læs mere om deponi her

Piktogram deponi

Forurenet Jord

Al forurenet jord skal ved modtagelsen være ledsaget af en anmeldelse.

Læs mere om forurenet jord her

Piktogram jord

Klinisk risikoaffald

Klinisk risikoaffald omfatter affald, som ved direkte kontakt kan indebære en særlig kritisk smittefare.

Læs mere om klinisk risikoaffald her

Piktogram klinisk risikoaffald


Farligt affald

Den enkelte virksomhed må maksimalt årligt aflevere 200 kg farligt affald på genbrugspladserne.

Læs mere om farligt affald her

Piktogram farligt affald


Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os.
Ring 96 10 66 40 eller skriv til os erhvervsaffald@nomi4s.dk 


For spørgsmål om deponi og transportører

Ring 96 10 66 40 / erhvervsaffald@nomi4s.dk

Henvendelser der indholder cpr-nr., helbredsoplysninger o.lign. sendes til sikkermail@nomi4s.dk

Nomi4s logo       Nomi4s i/s        Hjermvej 19        7500 Holstebro          

keyboard_arrow_up