Ofte stillede spørgsmål for virksomheder

Vi har samlet de oftest stillede spørgsmål, så det er nemt at finde svar. Det kan spare dig for tid. Finder du ikke det du søger, er du velkomme til at kontakte vores borgerservice.

Generelle spørgsmål for virksomheder

Farligt affald er f.eks. olie- og kemikalier, sprøjtegifte m.m. m.

Læs mere om farligt affald

Farligt affald kan afleveres til Nomi4s’ behandlingsanlæg.

Affaldet vejes, og der opkræves betaling pr. kg. Se takstblad

Desuden kan der afleveres farligt affald til behandlingsanlæg, der er registreret i det nationale affaldsregister.

Virksomheden har små mængder farligt affald (op til 200 kg. årligt).
Hvordan bortskaffes det?
Virksomheder, der er tilmeldt genbrugspladsen må årligt aflevere op til 200 kg. farligt afffald på genbrugspladsen.


Husk at udfylde kvitteringsskema bl.a. til dokumentation ved miljøtilsyn.

For nogle affaldstyper opkræves virksomheder betaling – for andre affaldstyper, som f.eks. pap og papir modtager virksomheder betaling.

Se takstblad

Ja, Nomi4s’ driftsanlæg modtager sorteret affald fra virksomheder.

Desuden kan der afleveres genanvendeligt sorteret affald til modtageanlæg, der er registreret i det nationale affaldsregister.

Vær opmærksom på, at virksomheder har pligt til at sortere eget affald jf. Affaldsbekendtgørelsen

Ja, alle virksomheder har mulighed for at benytte de kommunale indsamlingsordninger. Det er et krav at art og mængder fra virksomheden skal svare til en husholdning.

Virksomheder kan også tilmelde afhentning af restaffald (tidligere benævnt dagrenovationslignende affald).

Herudover er der mulighed for at benytte transportør/indsamler, der er registreret i det nationale affaldsregister

Tilmelding til den kommunale indsamlingsordning.

Nomi4s’ driftsafdeling modtager forbrændingsegnet affald og deponeringsegnet affald fra erhverv.

Genanvendeligt erhvervsaffald kan desuden afleveres til behandlingsanlæg, der er registreret i det nationale affaldsregister.

Affaldsregistret er det nationale register over virksomheder, der må indsamle, transportere og behandle affald.

Herudover kan virksomheder tilmelde sig de kommunale indsamlingsordninger for erhverv.

Ja, Nomi4s’ driftsanlæg modtager fejlsorteret blandet affald i mindre mængder fra virksomheder.

Desuden kan der afleveres til modtageanlæg, som er registreret i det nationale affaldsregister.

Vær opmærksom på, at virksomheder har pligt til at sortere eget affald jf. Affaldsbekendtgørelsen

Ved nedrivning/renovering af bygninger og anlæg, som omfatter mere end 10 m² eller frembringer mere end 1 tons affald, skal affaldet altid anmeldes til kommunen.

Spørgsmål om genbrugspladser

På genbrugspladserne i Holstebro, Ulfborg, Vinderup, Lemvig, Kåstrup, Skive og Struer kan virksomheder aflevere affald på hverdage før normal åbningstid fra kl. 6.00. 

Når du er oprettet som bruger af vores system, modtager du en brik, som kan åbne porten fra kl. 6.00 på hverdage.

Tilmeld her

Viceværter skal ikke registreres, som affaldstransportører i Affaldsregistret, da der ikke med rimelighed kan siges at være tale om transport for fremmed regning, når en vicevært eksempelvis afleverer lejernes storskrald på genbrugspladsen.

Viceværter, som er ansat af boligforeninger repræsenterer i realiteten lejerne direkte i relation til det gebyr, som lejerne betaler for adgang til genbrugspladser, og skal derfor ikke betale for afleveringen.

Det skal dog kunne dokumenteres, at vedkommende er vicevært, og at det konkrete affald stammer fra den boligforening, hvor den pågældende er vicevært.

Virksomheder, der ønsker at benytte genbrugspladserne skal tilmelde sig ordningen. Tilmeld her

Når virksomheden er tilmeldt ordningen fremsendes en brik, som skal benyttes til registrering af bil, trailer og farligt affald ved alle besøg på genbrugspladserne.

Inden aflæsning af erhvervsaffaldet på genbrugspladsen skal du registrere besøget med brikken på standeren. Er du i tvivl, kan du henvende dig til en medarbejder på pladsen.

Betalingsordningen betyder, at erhverv betaler for de faktiske besøg på genbrugspladserne.

Se priserne her

Kører du privat i en leaset eller lejet gulpladebil, skal du medbringe og fremvise en blanket til medarbejderne på genbrugspladsen. Blanketten er udstedt af din udlejer og viser, at du kører privat i bilen.

Genbrugspladserne modtager ikke kontanter eller betaling med kreditkort. Der fremsendes månedsvis faktura på besøgene.

Ja, men for at kunne aflevere eget privat affald i en firmabil kræver det, at bilen har papegøjeplader, klister- mærke fra SKAT eller du har et dagsbevis til privat kørsel i gulpladebil.

Hvis du kører eget privat affald i din bil, skal du ikke foretage dig noget. Hvis du benytter køretøjet til at aflevere affald fra den virksomhed, du arbejder i, skal du registrere dit besøg med brikken på genbrugspladsen.

På genbrugspladserne er der kun adgang for køretøjer, der har en totalvægt på højst 3.500 kg. + trailer.

Ja, det må du gerne. Du skal blot registrere besøget med brikken på standeren og evt. henvende dig til en medarbejder.

Virksomheden kan aflevere farligt affald på genbrugspladserne. Affaldsbekendtgørelsen fastlægger, at virksomheden skal betale særskilt for at aflevere farligt affald. 

Hvis du skal aflevere farligt affald, skal du kontakte en medarbejder, som vejer og registrerer dit affald og udsteder en kvittering, såfremt dette ønskes.
Antal kg. fremgår af faktura, som fremsendes en gang om måneden.

En virksomhed skal betale for at benytte genbrugspladsen, uanset hvorfra affaldet stammer. Dette princip gælder også for håndværkere og anlægsgartnere, der arbejder for husholdninger.

Ja – det skal vi ifølge lovgivningen. Bl.a. af den grund, at det ellers er husholdningerne, som kommer til at betale for erhvervsaffald, hvis virksomhederne ikke betaler.

Medarbejderne på pladserne kontrollerer om virksomheder anvender brik. Såfremt virksomheden endnu ikke har fået bestilt eller modtaget en brik, kan der ske en manuel registrering, første gang man besøger genbrugspladsen.

Affaldsbekendtgørelsen (kapitel 2, § 3 stk. 22) definerer erhvervsaffald som ”affald, som er frembragt af virksomheder, herunder dagrenovationslignende affald, have-park-affald, storskrald, bygge- og anlægsaffald, produktionsaffald, industriaffald, kildesorterede affaldsfraktioner og jord. Erhvervsaffald kan enten være farligt eller ikke-farligt”.

Selvom arbejdet er udført for og hos en borger, vil affaldet blive betragtet som erhvervsaffald, hvis affaldet afleveres af en virksomhed.

Vi sender din regning til adressen, du har opgivet. Der er ligeledes mulighed for at få tilsendt faktura via mail eller tilmelding til betalingsservice. 

Butikker, der modtager elektronikaffald fra husholdninger, kan kun aflevere dette på genbrugspladsen, hvis de benytter sig af tilbuddet for erhvervsvirksomheder om at aflevere affald på genbrugspladsen – dvs. mod betaling. Det fremgår af § 19, stk. 7 i Elektronikaffaldsbekendtgørelsen fra 1. januar 2012.

Butikker m.v., der tager elektronikaffald tilbage fra kunderne, og som ikke ønsker at benytte sig af genbrugs- pladsen, skal i stedet benytte en indsamlingsordning, oprettet af producenter og importører af elektronik.

I praksis vil det sige, at de skal aflevere det på en af de regionale pladser, som kollektivordningerne har etableret.

Se mere på DPA-System hjemmeside

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os.
Ring 96 10 66 40 eller skriv til os erhvervsaffald@nomi4s.dk 


For spørgsmål om deponi og transportører

Ring 96 10 66 40 / erhvervsaffald@nomi4s.dk

Henvendelser der indholder cpr-nr., helbredsoplysninger o.lign. sendes til sikkermail@nomi4s.dk

Nomi4s logo       Nomi4s i/s        Hjermvej 19        7500 Holstebro          

keyboard_arrow_up