Takster og gebyrer for virksomheder

Virksomhedsgebyrer for affald i Holstebro, Lemvig, Skive og Struer kommuner er forskellige på nogle områder. Vælg din kommune nedenfor og se prisbladet.

Virksomhedsgebyrer for genbrugspladser og dagrenovation

  • Gebyr for virksomheders benyttelse af genbrugspladser
    Gebyret dækker kommunens drift af genbrugspladser. Hvis virksomheden ønsker at benytte genbrugspladser, kræver det tilmelding.

  • Gebyr for restaffald/dagrenovationslignende affald
    Gebyret dækker kommunens ordning for indsamling af restaffald/dagrenovationslignende affald. 

Virksomheder i Holstebro, Lemvig, Skive og Struer Kommune har mulighed for at benytte den kommunale indsamlingsordning for restaffald/dagrenovationslignende affald eller alternativt benytte en affaldstransportør, der er registreret som transportør af dagrenovation. Læs mere her 

Erhvervsgebyrer for affald i Holstebro, Lemvig, Skive og Struer kommuner er forskellige på nogle områder. Vælg din kommune nedenfor.


Virksomhedstakster - pr. 1.1.2020

Virksomhedstakster

 

Plastfolie

Kr. pr. ton inkl. evt. statsafgift og ekskl. moms 

 Affaldsfraktion

 

Affaldsterminal

Måbjerg

 

Affaldscenter

Kåstrup

 

Affaldscenter

Rom

Affaldscenter

Kjærgårds-

mølle

Bemærkning
 Klar plastfolieDagsprisDagspris  

 

Dagspris oplyses
på tlf. 96 10 66 41

 

 Farvet plastfolieDagsprisDagspris  

Affald til sortering

Kr. pr. ton inkl. evt. statsafgift og ekskl. moms 

1) Vurderer Nomi4s at indholdet af øvrige fraktioner jf. takstblad er over 50 % forbeholder Nomi4s ret til at omklassificere indvejningen.

 Affaldsfraktion

 

Affaldsterminal

Måbjerg

 

Affaldscenter

Kåstrup

 

Affaldscenter

Rom

Affaldscenter

Kjærgårds-

mølle

Bemærkning
 Småt brændbart 
 (sidelængde <   1m.)
600,00600,00600,00 Fast affald med en positiv brændværdi.

 Deponeringsegnet
 affald

1.050,001.050,001.050,00 

1) - Til forbehandling.

 Asbestaffald til
 gennemvejning
1.055,00 1.055,00 

Modtages kun fra Holstebro, Lemvig og
Struer Kommuner.

 Aske og slagger til   deponi  1.050,00 

 

 

 Sanitet, klinker   m.m.
 NYHED
700,00700,00   
 Aske (kun fra   flisfyret anlæg)       NYHED 800,00800,00 

 

 

 Slam, sand m.m.
 til deponi
  1.050,00  

 Affald til
 forbehandling

925,00925,00925,00 1) - Fejlsorteret -sidelængde < 1m.

 Affald til forbehandling (m.   neddeling) 

1.050,001.050,001.050,00 1) - Fejlsorteret - sidelængde > 1m.

 Affaldstræ

425,00425,00*425,00* 

*Til energiudnyttelse.

 Dagrenovations-

 lignende affald

625,00625,00625,00  
 Elektronik1.500,001.500,00  

 

 

 Fortroligt papir925,00   

Til energiudnyttelse.

 Have- og   parkaffald235,00135,00235,00135,00

Til energiudnyttelse.

 

 Hele vinduer og   døre1.250,001.250,00  

 

 

 Madrasser1.050,001.050,00  

 

 

 PE-landbrugsfolie
 kraftig(min. 80 my)
875,00875,00875,00 Rystet fri for jord, sten, sand, organisk materiale m.m.
 PVC - Hård1.800,001.800,00  

 

 

 Stød og trærødder235,00135,00235,00135,00

Til energiudnyttelse.

 

 Trykimprægneret   træ

725,00725,00725,00 

 

 

 Urent beton / tegl200,00200,00  

 

 

 Sorteringstillæg900,00900,00900,00900,00Fejlafleveret affald, der ikke overholder modtagereglerne.

Forurenet jord

Kr. pr. ton inkl. evt. statsafgift og ekskl. moms 

 Affaldsfraktion

 

Affaldsterminal

Måbjerg

 

Affaldscenter

Kåstrup

 

Affaldscenter

Rom

Affaldscenter

Kjærgårds-

mølle

Bemærkning
 Jord til kartering   

Ring for tilbud

tlf. 96 10 66 40

 

 

 Jord kategori 1   

 

 

 Jord kategori 2   

 

 

 Jord forurenet

 udover kategori 2

    
 Tungmetalforurenet
 jord
    

 Jord til

 afdækning

 35,00  

 

 

Deponi

Kr. pr. ton inkl. evt. statsafgift og ekskl. moms 

 Affaldsfraktion

 

Affaldsterminal

Måbjerg

 

Affaldscenter

Kåstrup

 

Affaldscenter

Rom

Affaldscenter

Kjærgårds-

mølle

Bemærkning
 Asbestaffald   (mineralsk
 affald)
 1.005,00  

 

 

Miljøfarligt affald

Kr. pr. ton inkl. evt. statsafgift og ekskl. moms

 Affaldsfraktion

 

Affaldsterminal

Måbjerg

 

Affaldscenter

Kåstrup

 

Affaldscenter

Rom

Affaldscenter

Kjærgårds-

mølle

Bemærkning
 Farligt affald8.000,009.000,008.000,00 

 

 

 Farligt affald   med bly

8.000,008.000,00  

Spændelågsfade til emballering af affaldet skal afhentes hos Nomi4s.

 

 Farligt affald   med PCB

8.000,008.000,00  

Spændelågsfade til emballering af affaldet skal afhentes hos Nomi4s.

 

Salg

Kr. pr. ton inkl. evt. statsafgift og ekskl. moms

 Affaldsfraktion

 

Affaldsterminal

Måbjerg

 

Affaldscenter

Kåstrup

 

Affaldscenter

Rom

Affaldscenter

Kjærgårds-

mølle

Bemærkning

 Knust beton / tegl

 (50 - 100 mm)

 50,00   
 Knust beton / tegl
 (0 - 45 mm)
 30,00   
 Kompost
 0 - 20 mm   (varmebehandlet)
 50,00 50,00 

 Kompost til
 landbrugsjord 
 (0 - 40   mm)

 0,00 0,00

Kun efter aftale og i større mængder.
Tlf. 96 10 66 40

 

Takster Kommunale kunder

 

Plastfolie og papir/pap

Kr. pr. ton inkl. evt. statsafgift og ekskl. moms 

 Affaldsfraktion

 

Affaldsterminal

Måbjerg

 

Affaldscenter

Kåstrup

 

Affaldscenter

Rom

Affaldscenter

Kjærgårds-

mølle

Bemærkning
 Klar plastfolieDagsprisDagspris  

 

Dagspris oplyses
på tlf. 96 10 66 41

 

 Farvet plastfolieDagsprisDagspris  
 Blandet pap og papirDagsprisDagspris  
 PapDagsprisDagspris  
 Papir Dagspris  

Affald til sortering

Kr. pr. ton inkl. evt. statsafgift og ekskl. moms 

1) Vurderer Nomi4s at indholdet af øvrige fraktioner jf. takstblad er over 50 % forbeholder Nomi4s ret til at omklassificere indvejningen.

 Affaldsfraktion

 

Affaldsterminal

Måbjerg

 

Affaldscenter

Kåstrup

 

Affaldscenter

Rom

Affaldscenter

Kjærgårds-

mølle

Bemærkning
 Småt brændbart 
 (sidelængde <   1m.)
600,00600,00600,00 Fast affald med positiv brændværdi.

 Deponeringsegnet
 affald

1.050,001.050,001.050,00 

1) - Til forbehandling.

 Asbestaffald til
 gennemvejning
1.055,00 1.055,00 

Modtages kun fra Holstebro, Lemvig og
Struer Kommuner.

 Aske og slagger til deponi  1.050,00 

 

 

 Sanitet, klinker m.m. NYHED700,00700,00   
 Aske (kun fra   flisfyret anlæg) NYHED 800,00800,00 

 

 

 Slam / sand m.m. til deponi  1.050,00  

 Affald til forbehandling

925,00925,00925,00 1) - Fejlsorteret - sidelængde < 1m.

 Affald til forbehandling (m. neddeling)

1.050,001.050,00  1) - Fejlsorteret - sidelængde > 1m.

RGS Nordic - Virksomhedstakster

 

Kr. pr. ton og ekskl. moms 

 Affaldsfraktion

RGS Nordic A/S

Affaldsterminal

Måbjerg

RGS Nordic A/S
Affaldscenter
Kåstrup

Bemærkning
 Blandet pap og papirDagsprisDagspris

 

Dagspris oplyses
på tlf. 96 10 66 41

 

 PapDagsprisDagspris
 Papir Dagspris
 Glas og flaskerDagsprisDagspris
 Beton / tegl uden armeringDagsprisDagspris
 GipsDagsprisDagspris
 Planglas / autoruderDagsprisDagspris

 

       Nomi4s i/s        Hjermvej 19        7500 Holstebro          

keyboard_arrow_up