Takster og gebyrer for virksomheder

Virksomhedsgebyrer for affald i Holstebro, Lemvig, Skive og Struer kommuner er forskellige på nogle områder. Vælg din kommune nedenfor.

Se virksomhedstakster her

Virksomhedsgebyrer for genbrugspladser og indsamlingsordninger.

  • Gebyr for virksomheders benyttelse af genbrugspladser
    Gebyret dækker kommunens drift af genbrugspladser. Hvis virksomheden ønsker at benytte genbrugspladser, kræver det tilmelding.

  • Gebyr for virksomheders benyttelse af indsamlingsordninger 
    Gebyret dækker kommunens ordning for indsamling af erhvervsaffald. 

Virksomheder i Holstebro, Lemvig, Skive og Struer Kommune har mulighed for at benytte de kommunale indsamlingsordninger eller alternativt benytte en affaldstransportør. Læs mere om ordningen her 

Erhvervsgebyrer for affald i Holstebro, Lemvig, Skive og Struer kommuner er forskellige på nogle områder. Vælg din kommune nedenfor.

Billede af en skraldebil.Virksomhedstakster 

Virksomhedstakster 1.7.2024

Virksomhedstakster 1.7.2024

Plastfolie

Kr. pr. ton inkl. evt. statsafgift og ekskl. moms 

 Affaldsfraktion

 

Affaldsterminal

Måbjerg

 

Affaldscenter

Kåstrup

 

Affaldscenter

Rom

Affaldscenter

Kjærgårds-

mølle

Bemærkning
 Klar plastfolieDagsprisDagspris  

 

Dagspris oplyses
på tlf. 96 10 66 40

 

 Farvet plastfolieDagsprisDagspris  

Affald til sortering

Kr. pr. ton inkl. evt. statsafgift og ekskl. moms 

1) Vurderer Nomi4s at indholdet af øvrige fraktioner jf. takstblad er over 50 % forbeholder Nomi4s ret til at omklassificere indvejningen.

 Affaldsfraktion

 

Affaldsterminal

Måbjerg

 

Affaldscenter

Kåstrup

 

Affaldscenter

Rom

Affaldscenter

Kjærgårds-

mølle

Bemærkning
 Småt brændbart 
 (sidelængde <1m.)
625,00625,00625,00 Fast affald med en positiv brændværdi.

 Deponeringsegnet
 affald

1.050,001.050,001.050,00 

1) - Til forbehandling.

 Asbestaffald til
 gennemvejning
1.425,00 1.425,00 

Modtages kun fra Holstebro, Lemvig og
Struer Kommuner.

 Aske og slagger til  deponi  1.050,00 

 

 

 Sanitet, klinker m.m. 700,00700,00   
 Slam, sand m.m.
 til deponi
  1.050,00  

 Affald til
 forbehandling

975,00975,00975,00 1) - Fejlsorteret -sidelængde < 1m.

 Affald til forbehandling 
 (m. neddeling) 

1.050,001.050,001.050,00 1) - Fejlsorteret - sidelængde > 1m.

 Husholdningslignende restaffald

650,00650,00650,00  
 Elektronik2.000,002.000,00  

 

 

 Fortroligt papir975,00   

Til energiudnyttelse.

 Hele vinduer og døre1.250,001.250,00  

 

 

 Madrasser1.050,001.050,00  

 

 

 PE-landbrugsfolie
 kraftig(min. 80 my)
1.200,001.200,001.200,00 Rystet fri for jord, sten, sand, organisk materiale m.m.
 PVC - Hård2.050,002.050,00  

 

 

 Trykimprægneret  træ

600,00600,00600,00 

 

 

 
 Jernbanesveller / master
 
500,00500,00500,00 Rene / creosotbehandlet.
 Urent beton / tegl200,00200,00  

 

 

 Sorteringstillæg1.000,001.000,001.000,001.000,00Fejlafleveret affald, der ikke overholder modtagereglerne.

Forurenet jord

Kr. pr. ton inkl. evt. statsafgift og ekskl. moms 

 Affaldsfraktion

 

Affaldsterminal

Måbjerg

 

Affaldscenter

Kåstrup

 

Affaldscenter

Rom

Affaldscenter

Kjærgårds-

mølle

Bemærkning
 Jord til kartering   

Ring for tilbud

tlf. 96 10 66 50

 

 

 Jord kategori 1   

 

 

 Jord kategori 2   

 

 

 Jord forurenet

 udover kategori 2

    
 Tungmetalforurenet
 jord
    

 Jord til afdækning - Stabelbart

 35,00  

Vi skal gøre opmærksom på at vurderingen af stabelbarhed afgøres af Nomi4s.

 

Ved større mængder kontakt deponiet tlf. 96879206 for nærmere planlægning.

 

 Jord til afdækning - Ikke stabelbart 70,00  Ved større mængder kontakt deponiet tlf. 96879206 for nærmere planlægning.

Deponi

Kr. pr. ton inkl. evt. statsafgift og ekskl. moms 

 Affaldsfraktion

 

Affaldsterminal

Måbjerg

 

Affaldscenter

Kåstrup

 

Affaldscenter

Rom

Affaldscenter

Kjærgårds-

mølle

Bemærkning
 Asbestaffald (mineralsk
 affald)
 1.375,00  

 

 

Miljøfarligt affald

Kr. pr. ton inkl. evt. statsafgift og ekskl. moms

 Affaldsfraktion

 

Affaldsterminal

Måbjerg

 

Affaldscenter

Kåstrup

 

Affaldscenter

Rom

Affaldscenter

Kjærgårds-

mølle

Bemærkning
 Farligt affald8.000,008.000,008.000,00 

 

 

 Farligt affald med bly

10.000,0010.000,00  

Spændelågsfade til emballering af affaldet skal afhentes hos Nomi4s.

 

 Farligt affald med PCB

10.000,0010.000,00  

Spændelågsfade til emballering af affaldet skal afhentes hos Nomi4s.

 

Salg

Kr. pr. ton inkl. evt. statsafgift og ekskl. moms

 Affaldsfraktion

 

Affaldsterminal

Måbjerg

 

Affaldscenter

Kåstrup

 

Affaldscenter

Rom

Affaldscenter

Kjærgårds-

mølle

Bemærkning

 Knust beton / tegl

 (50 - 100 mm)

 50,00   
 Knust beton / tegl
 (0 - 45 mm)
 40,00   

 

Nomi4s logo       Nomi4s i/s        Hjermvej 19        7500 Holstebro