Sådan skal du placere dine affaldsbeholdere

For at gøre det nemt og hurtigt for skraldemanden at tømme din affaldsbeholder, er der en række krav til adgangsvejen fra skraldebilen og hen til dine affaldsbeholdere.

 

 

Adgangsvej til affaldsbeholder​

Renovatører tømmer i gennemsnit 230 og 530 beholdere med affald hver eneste dag, afhængigt af om det er en landrute eller byrute.
Derfor er det vigtigt, at han har god og nem adgang til din beholder. Men hvordan sikrer du det?

Som grundejer har du ansvaret for, at adgangsforholdene lever op til de bestemmelser, der er beskrevet i Regulativ for husholdningsaffald. Se regulativet her. 

Kravene skal både sikre renovatøren ordentlige arbejdsforhold, og at du får hentet dit affald som planlagt. 
Derfor er der bl.a. stillet krav om ryddelighed, belysning og belægning hen til din beholder. 

Krav til adgangsvejen:

 • Adgangsvejen er strækningen fra standpladsen og til grundens skel ud imod vejen.
 • Adgangsvejen til standpladsen har en bredde på min. 1 m.
 • Adgangsvejen til standpladsen er jævn med kørefast underlag, herunder beton, fliser eller asfalt.
 • Stigning på adgangsvejen er på mindre eller lig med 10 %.
 • Adgangsvejen til beholderen er belyst og holdes ryddelig.
 • Adgangsvejen er ryddet for sne og is og der skal foretages nødvendig glatførebekæmpelse.
 • Døre, låger og lignende kan fastholdes i åben stilling.
 • Hunde holdes inde på tømningstidspunktet.

Har du ikke mulighed for at overholde kravene i regulativet, skal du køre dine affaldsbeholdere ud til skel dagen inden tømning, og senest inden kl. 05.00 på dagen, hvor dit affald bliver hentet.

Kravene til adgangsvejen tager udgangspunkt i Arbejdstilsynets krav, af hensyn til renovatørernes arbejdsmiljø. Grus tæller derfor ikke som jævnt og kørefast underlag. Renovatørerne håndterer mange beholdere hver dag, og det belaster ryg, arme og skuldre. Hjælp os derfor med at passe på dem.

Hvordan skal mine beholdere stå?

Det er vigtigt, at dine affaldsbeholdere står rigtigt, så renovatøren let kan hente dit affald.

 • Beholderen placeres på en standplads med et fast og jævnt underlag, herunder beton, fliser eller asfalt.
 • Der skal være minimum 2 meters frihøjde ved beholderen og friplads omkring beholderen, således at beholderen kan trækkes ud.
 • Pladsen /standpladsen omkring beholderen skal være ryddet for sne, og der skal foretages nødvendig glatførebekæmpelse.
 • Pladsen /standpladsen omkring beholderen skal være belyst og holdes ryddelig.

Beholderen skal vende med håndtag ud mod renovatøren.

Renovatøren sætter som udgangspunkt altid din affaldsbeholder tilbage, hvor den stod.

Hvad gør jeg, når sneen falder?

Når sneen falder og frosten tager fat, skal du være ekstra opmærksom på adgangsvejen fra kørebanen og helt hen til dine affaldsbeholdere. Det er et krav, at du rydder for sne og gruser den glatte vej - både på adgangsvejen og på fortovet.

Vær opmærksom på dynger af sne, der spærrer på vejen. Husk også at tænde lys i de mørke timer. Så kan renovatøren komme sikkert frem og tilbage, når han henter dit affald. 

Det kan dog være svært at forudsige, hvornår sneen falder. Både for dig og for renovatøren. Som udgangspunkt er det dit ansvar at sikre adgangsvejen - også selvom du ikke er hjemme, når det sner. Og til trods for du har ryddet sne, gruset glatte veje og tændt lys til den store guldmedalje, kan snevejret alligevel give forsinkelser - selv om renovatøren gør, hvad han kan for at hente dit affald.

Størrelse på beholdere

I et enfamiliehus er standard-løsningen 3 beholdere á 240 liter.
Beholderen til mad- og restaffald kan udskiftes til en 370 liter eller en 190 liter.

Nedenstående mål er vejledende.

190 L

Størrelse:
Højde: 107,5 cm
Bredde: 55,9 cm
Dybde: 69 cm

Beholder 190 liter

240 L

Størrelse:
Højde: 107,2 cm
Bredde: 58 cm
Dybde: 72,4 cm

Beholder 240 liter

370 L

Størrelse:
Højde: 107 cm
Bredde: 77 cm
Dybde: 81,5 cm

Beholder 370 liter

Køkkenspand

Størrelse:
Højde: 25 cm
Bredde: 22 cm
Dybde: 17 cm

Køkkenspand

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os.
 

Ring tlf.  96 10 62 40 eller skriv til borgerservice@nomi4s.dk

Henvendelser der indholder cpr-nr., helbredsoplysninger o.lign. sendes til sikkermail@nomi4s.dk

Nomi4s logo       Nomi4s i/s        Hjermvej 19        7500 Holstebro