Affalds- og ressourceskole

Affalds– og Ressourceskolerne er vores formidlingscentre for børn og unge, hvor vi sætter affald, genbrug, ressourcer og miljø i helhedsperspektiv.

Vidste du institutioner kan frit hente genbrugsmaterialer til kreative aktiviteter.

Formidlingscentre

 • Hjermvej 19, 7500 Holstebro
 • Kåstrupvej 20 - 22, 7860 Spøttrup

Børn og unge har en vigtig rolle i at passe på miljøet,
så der også i fremtiden vil være ressourcer nok på Jorden.
Derfor vil Nomi4s gerne gøre en indsats for at få børn og unge til at interessere sig for affald og ressourcer.

Besøg et af vore formidlingscentre eller en genbrugsplads

Deltagerne skal både have hands-on og minds-on, når de bliver udfordret vedrørende affald, genbrug, ressourcer og miljø ved besøg på et af vore formidlingscentre eller på én af vore genbrugspladser.

Få besøg i klassen

Som supplement til undervisningen tilbyder vi gratis temaundervisning om emnerne affald, genbrug, ressourcer og miljø. Undervisningen sætter fokus på vores påvirkning af naturen. Ressourcer, som hentes fra jorden, bearbejdes og forbruges, hvilket har den konsekvens, at der fremkommer spild- og affaldsprodukter, som vi skal forholde os til. 

Vores opgave nu og i fremtiden er at minimere spild- og affaldsprodukter, og genbruge/genanvende så meget som muligt. Vi skal producere og bruge energi med mindst muligt spild, og anvende materialer, der giver mindre miljøbelastninger.

Formål med affalds- og ressourceskolen

Nutidens børn og unge kommer til at stå med fremtidens affaldsudfordring og knaphed på råstoffer.

Det er vigtigt:

 • at børn og unge får viden samt indsigt i vort eget ansvar i forhold til den store affaldsmængde, som skabes hver dag.
 • at forstå, hvordan vi kan være med til at gøre en indsats for et sundt og godt miljø, hvor der er ressourcer og råstoffer i fremtiden.

Som et supplement til undervisningen tilbyder vi formidling om emnerne affaldssortering, genbrug, ressourcer, råstoffer og miljø.

Undervisningen arrangeres af Nomi4s og sigter mod at lære eleverne om emnerne i et helhedsperspektiv på en aktiv og inspirerende måde gennem information, praktiske øvelser og spil.

Børn og unge udfordres og får viden, som de kan tage med sig hjem, og bruge aktivt med det samme.

Undervisningen tilpasses elevernes faglige niveau.

Praktisk information


Varighed

 • Besøg i klassen 1½ time
 • Besøg på informationscenter i Skive eller Holstebro 2 timer
 • Besøg på genbrugspladserne 1½ time
 • Individuelle projektorienterende forløb (aftales individuelt)

Husk

En del af rundvisningen foregår udendørs, så det er vigtigt at børnene er klædt på i forhold til vejret.

Der er mulighed for at spise madpakker i vores mødelokale.

Vi forventer

Nomi4s forventer, at de voksne, der ledsager en klasse/gruppe, deltager aktivt under opholdet og tager ansvaret for klassens/gruppens færdsel og adfærd under besøget.

time-clock-circle-1

Transport

Nomi4s betaler transportudgiften til informationscentrene, når skoleelever fra folke- og friskoler i Holstebro-, Lemvig-, Skive- og Struer Kommune besøger Nomi4s som led i undervisningen.

Transporten dækkes som udgangspunkt til nærmeste destination.

Principper for at få betalt transportudgifter:

 • Ansøgningsskema skal være udfyldt og godkendt af Nomi4s.
 • Afstanden skal være minimum 5 km. for overbygningsklasser (fra 7. klasse og op).
 • Skolerne skal selv arrangere transporten – vælg en billig løsning.
 • Faktura sendes til Nomi4s – EAN nummer 57 98 00 46 22 797, og dato for besøg og skolens navn skal fremgå af fakturaen.

bus-school

Vælg modul

Skrot-skemaet

For Børnehaver

Affald smidt i naturen, affaldskunst og affaldssortering.

Sted: I jeres børnehave eller på ét af Nomi4s' informationscentre

Læs mere og book her

Skrot-skemaet

For 0.-2. klasse

Affald, genanvendelse og miljø.

Sted: På jeres skole eller på ét af Nomi4s' informationscentre

Læs mere og book her

Skrot-skemaet

For 3.-6. klasse

Affald, genanvendelse, ressourcer, råstoffer og miljø.

Sted: På jeres skole eller på ét af Nomi4s' informationscentre

Læs mere og book her

Skrot-skemaet

For 7.-10. klasse og ungdomsuddannelser

Affald, cirkulær økonomi, ressourcer, bæredygtighed, råstoffer og miljø.

Sted: På jeres skole eller på ét af Nomi4s' informationscentre

Læs mere og book her


Jagten på råstofferne

For 7. - 10. klasse

Råstoffer, affald og ressourcer.

Sted: På jeres skole eller på ét af Nomi4s' informationscentre

Læs mere og book her

Jagten på råstofferne

For gymnasier og ungdomsuddannelser

Råstoffer, affald og ressourcer.

Sted: På jeres skole eller på ét af Nomi4s' informationscentre

Læs mere og book her

Escape Room

For 5. - 9. klasse

Affald, genanvendelse, genbrug og forbrug.

Sted: På jeres skole.

Læs mere og book her

Nomi4s logo       Nomi4s i/s        Hjermvej 19        7500 Holstebro