Ofte stillede spørgsmål

Vi har samlet de oftest stillede spørgsmål, så det er nemt at finde svar. Det kan spare dig for tid. Finder du ikke det du søger, er du velkommen til at kontakte borgerservice@nomi4s.dk

Generelle spørgsmål for private

Vi har vist alle prøvet at stå med en fyldt affaldsbeholder og tænkt, hvornår bliver den tømt. Du har flere muligheder for at få oplysninger om, hvornår din affaldsbeholder tømmes.

Mobilwebben Nomi4s.dk
Brug mobilen. Mobilwebben Nomi4s.dk er et tilbud, der skal gøre din hverdag lettere. I en travl hverdag er det vigtigt at kunne få svar på sine spørgsmål, når de opstår.
Her kan du søge på din adresse og se datoer for de næste 3 tømninger og se tømningskalender for hele året.

Tømningsvarsel - få en SMS, E-mail  eller push besked
Er du interesseret i at modtage oplysning om næste tømning på SMS, E-mail eller push besked inden tømningsdagen, kan du på Min side tilmelde dig disse ordninger eller hente vores affalds-app "AffaldNomi4s"

Min side
På Min side taster du din adresse og herefter kan du se se datoer for de næste 3 tømninger og se tømningskalender for hele året.

Skal affaldsbeholderen sættes frem på tømningsdagen?

 • Affaldsbeholderen hentes på standpladsen. Renovatøren henter som udgangspunkt affaldsbeholderen på standpladsen, hvor din beholder står.
 • Affaldsbeholderen sættes frem til skel Affaldsbeholderen skal sættes frem til skel (vej eller fortov), såfremt adgangsforholdene på din adresse ikke er i orden.

Læs mere om krav til adgangsforhold i folderen: Standplads og adgangsvej

I sommermånederne kan det forekomme, at du kan opleve dårlig lugt fra din affaldsbeholder, heldigvis kan du gøre rigtig meget for at undgå den ubehagelige og ulækre overraskelse.

Vi har samlet 4 gode råd, som du bør følge, for at undgå gener fra affaldsbeholderen

 • Når din beholder er tømt: Du kan forebygge lugt, maddiker og fluer ved at holde din affaldsbeholder ren.
 • Bind en knude: Luk din affaldspose med en knude, før du lægger den i affaldsbeholderen og undgå at overfylde posen, så kan fluerne ikke lægge æg i affaldet.
 • Skygge: Placer din affaldsbeholder i skygge, hvor der er køligt.
 • Luk låget: Hold låg på både dine indendørs og udendørs affaldsbeholdere omhyggeligt lukket for at undgå, at spyfluer lægger æg i affaldet.
  Skulle der komme maddiker i din beholder, så hæld kogende vand i den tomme beholder og luk låget til. Hæld vandet ud, når det er kølet af.
  Hvis du overholder de ovenstående 4 gode råd, burde du ikke have problemer med snavset beholder samt lugt, fluer, maddiker og andre ubudne gæster. 

Godt at vide om maddiker
Maddiker er ikke farlige. Æggene bliver til larver på et døgn og efter ti dage til spyfluer.
En fugtig og varm affaldsbeholder (mellem 25 og 40 grader) med adgang til kød- eller fiskeaffald giver ideelle levevilkår for fluelarver.

Affaldsbeholderen hentes på standpladsen
Renovatøren henter som udgangspunkt affaldsbeholderen på standpladsen, hvor din beholder står.

Affaldsbeholderen sættes frem til skel
Affaldsbeholderen skal sættes frem til skel (vej eller fortov), såfremt adgangsforholdene på din adresse ikke er i orden.

Læs mere om krav til adgangsforhold i folderen: Standplads og adgangsvej

Hvis affaldsbeholderen er gået i stykker kan du rette henvendelse til Nomi4s via Min side på hjemmesiden Nomi4s.dk

På siden kan du oprette en reklamation, og vil normalt modtage svar indenfor 24 timer (gælder ikke weekender og helligdage).

Du kan også kontakte Nomi4s borgerservice på borgerservice@nomi4s.dk eller på tlf. 96 10 62 40

Renovatøren skal som udgangspunkt stille den tømte affaldsbeholder tilbage på pladsen, hvor den blev hentet.

Såfremt det ikke sker, og der ikke er lagt en seddel i postkassen med årsagen til, at beholderen ikke er stillet tilbage på standpladsen, må der være sket en fejl, og du bedes kontakte Nomi4s borgerservice via Min side, på borgerservice@nomi4s.dk eller tlf. 96 10 62 40, så vi kan få sagen bragt i orden.

Holstebro, Lemvig, Skive og Struer Kommuner:
Der kan fritages for mad- og restaffaldsordningen:

 • Såfremt det kan dokumenteres, at ejendommen har stået ubenyttet i 6 måneder. 
  Ved ubenyttet forstås, at der ikke har været personer tilmeldt adressen i folkeregisteret.
 • Når ejendommen står tom på grund af nedrivning, og der er udstedt en nedrivningstilladelse. Ved nedrivning skal kopi af nedrivningstilladelse sendes med ansøgningen.

Ansøgning om fritagelse sendes til Borgerservice Nomi4s i/s, Hjermvej 19, 7500 Holstebro eller borgerservice@nomi4s.dk

Når du tilmelder ordningen på ejendommen igen, opkræves et gebyr for udbringning af affaldsbeholder hvis tilmeldingen sker indenfor 4 måneder fra fritagelsen. Nye ejere af en ejendom er altid fritaget for udbringningsgebyret.

Bemærk:  Sommerhuse kan ikke fritages for mad- og restaffaldsordningen.

 

Hvis renovatøren ikke har tømt din affaldsbeholder ifølge tømningsplanen, og der ikke er lagt en meddelelse i din postkasse om årsagen til den manglende tømning, må der være sket en fejl.

Du kan kontakte Nomi4s via Min side, på borgerservice@nomi4s.dk eller tlf. 96 10 62 40, som vil sørge for at affaldet bliver hentet.

Vi har vist alle prøvet at stå med en fyldt affaldsbeholder og tænker, hvordan kommer jeg af med det ekstra affald jeg har lige nu?

Det er især i forbindelse med højtider, fødselsdagsfester og lignende, at man har mere affald end beholderen kan rumme.

Du har flere muligheder for at løse problemet:

 • Restaffald: Du kan købe sækkemærker, som du binder på en sæk med dit ekstra restaffald. Stil sækken ved siden af din almindelige affaldsbeholder, så tager vi den med, næste gang vi henter dit affald.
 • Madaffald: Du kan bestille en ekstra tømning ved at oprette en henvendelse på Min side eller ringe til borgerservice på tlf. 96 10 62 40. Renovatøren henter dit affald førstkommende hverdag efter bestillingen.

Se under priser, hvad sækkemærker og ekstraordinære tømninger koster.

Har du ikke været tilmeldt mad- og restaffaldsordningen på adressen, skal du kontakte borgerservice på borgerservice@nomi4s.dk eller tlf. 96 10 62 40.

Borgerservice tilmelder dig ordningen, hvorefter du kan se diverse oplysninger om tømninger m.m. på Min side.

Se priser, beholderstørrelser, tømningshyppighed m.m. her

Du kan løbende tilpasse størrelsen af din affaldsbeholder til dit behov.

Du kan bestille ændring af din affaldsbeholder på Min side. Du taster din adresse og vælger kontakt os. Der er også mulighed for at sende en mail til borgerservice@nomi4s.dk , ringe på tlf. 96 10 62 40 eller benytte appen AffaldNomi4s

Se prisliste for ændring af beholderstørrelse.

Ved udlejningsejendomme har lejerne ikke mulighed for at ændre, det er kun ejeren, som kan bestille ændring. 

Du har flere muligheder for at få oplysninger om, hvornår dine affaldsbeholdere tømmes.

Mobilwebben Nomi4s.dk
Brug mobilen. Mobilwebben Nomi4s.dk er et tilbud, der skal gøre din hverdag lettere. I en travl hverdag er det vigtigt at kunne få svar på sine spørgsmål, når de opstår. Her kan du søge på din adresse og se datoer for de næste 3 tømninger og se tømningskalender for hele året.

Tømningsvarsel - få en pusk besked, SMS eller E-mail
Er du interesseret i at modtage oplysning om næste tømning på SMS og/eller E-mail inden tømningsdagen, kan du på Min side tilmelde dig disse ordninger.

Push besked
Du har også mulighed for at få en push besked dagen før vi henter dit affald. Hent vores affalds-app "AffaldNomi4s"

Tømningsvarsel - få en push besked, SMS, eller E-mail 

Er du interesseret i at få en push besked dagen før vi henter dit affald, kan du hente vores affalds-app "AffaldNomi4s"

eller

Er du interesseret i at modtage oplysning om næste tømning på SMS eller E-mail inden tømningsdagen, kan du på Min side tilmelde dig disse ordninger.

 

På Min side kan du taste din adresse, og herefter kan du se datoer for de næste 3 tømninger. Du har også mulighed for at se/downloade tømningskalender for hele året.

Har du aske fra f.eks. en brændeovn eller fra en gril, så skal du være opmærksom på følgende:

 • Aske kan bortskaffes sammen med restaffaldet eller i deponicontaineren på genbrugspladsen.
 • Aske skal altid være pakket forsvarligt ind for at undgå støvgener. Løst støvende aske er til stor gene og sundhedsfare for renovatørerne, når de tømmer affaldsbeholderen. På genbrugspladsen er løst støvende aske i containeren til stor gene for øvrige brugere samt medarbejderne.
 • Aske skal være kold og uden gløder. Aske skal altid være helt kold inden bortskaffelse. Varm aske i din affaldsbeholder og i containeren på genbrugspladsen kan antænde det øvrige affald.

Dyreekskrementer og bundstrøelse med dyreekskrementer modtages ikke på genbrugspladserne.

Ekskrementer fra mindre kæledyr kan i mindre mængder emballeres/pakkes godt ind og bortskaffes med restaffaldet.

På Holstebro genbrugsplads kan du aflevere fortroligt papir. Kontakt genbrugsvejlederne, som åbner aflåst container.

På Ulfborg, Vinderup, Skive, Kåstrup, Fur, Harboøre, Bækmarksbro, Lemvig og Struer genbrugspladser kan du aflevere fortroligt papir. Papirerne skal være emballeret i en rød plastsæk, som udleveres gratis på genbrugspladserne.

På Sdr. Nissum og Thyholm genbrugspladser er der desværre ikke mulighed for at aflevere fortroligt papir.

 

Der er forskellige typer affaldsbeholdere, nogle med 1-sidet låg og andre med 2-sidet låg.

2-sidet låg vil sige, at låget kan åbnes fra 2 sider, så der kan opstå forvirring med hensyn til sorteringen. 

Vigtigt!

Affaldsbeholder skal altid vende med håndtaget ud mod dig.

Når miljøkassen til farligt affald er fyldt kan du tilmelde afhentning/ombytning på hjemmesiden www.nomi4s.dk

MIN SIDE - TILMELDE AFHENTNING - OMBYTNING AF MILJØKASSE

Du kan også tilmelde via appen AffaldNomi4s.

Den fyldte miljøkasse stilles ud til affaldsbeholderen til pap, papir, plast, mad og drikkekartoner, så tager renovatøren den med og afleverer en ny.

Du kan også få miljøkassen ombyttet på genbrugspladsen.

 

 

Mad og restaffald

Vi arbejder hele tiden på at blive bedre til at udnytte de ressourcer, der er i affaldet, og derfor indsamles madaffald. 

Madaffaldet omdannes til biogas samt gødningsprodukt til marker.

Vi regner med at indsamle ca. 12.000 tons madaffald, og ud fra den mængde, kan der produceres energi nok til at opvarme ca. 500 boliger. I biogasanlægget, hvor madaffaldet bliver omdannet til energi dannes et restprodukt fyldt med næringsstoffer, som landbruget kan anvende på markerne.

Husk det er fortsat vigtigt at begrænse madspild, men det madaffald du har, skal omdannes til grøn energi.

Der er en prisforskel alt efter, hvilken affaldsløsning du har hjemme hos dig. Vi har herunder opstillet eksempler for en typisk familie i en privat husstand i de 4 kommuner.

Har du en anden løsning end beskrevet, betaler du et andet beløb. Priserne er derfor vejledende.

Her kan du se, hvad du betaler priser og gebyrer. 
Husk at vælge den kommune du bor i.

Du er også velkommen til at kontakte Nomi4s på  borgerservice@nomi4s.dk

Hvordan får jeg flere grønne plastposer til madaffald?


Sådan får du grønne plastposer til madaffald:

Når du har omkring en halv rulle tilbage, binder du en tom pose på håndtaget af beholderen til mad-og restaffald, og der vil ved førstkommende eller efterfølgende tømning blive lagt 200 poser.

Den grønne pose skal blive på beholderen, indtil du har modtaget nye poser.
Når de nye poser er modtaget, tager du posen på håndtaget af.

Er der behov for yderligere poser - udover de 5 ruller - kan de købes på genbrugspladsen.
En rulle med 40 stk. koster 10 kr. Du kan betale med MobilePay på genbrugspladserne.

HUSK de grønne poser er kun til madaffald.

Nej - de udleverede grønne plastposer er kun beregnet til dit madaffald.

Du kan emballere dit restaffald i almindelige poser, som du selv anskaffer.

Det kan nogle gange ske, at de fyldte poser i bunden af din beholder går lidt i stykker og sætter sig fast. Især i vintermånederne, når det fryser.

De kommer derfor ikke med ud, når beholderen bliver tømt ned i skraldebilen. 

Her er tre ting, du selv kan gøre:

 • Smid et par aviser i bunden af din beholder. Så opsuger de det meste af det kondensvand, der kan samler sig nederst i beholderen.
 • Sørg for, at posen er lukket med en tæt knude. Brug fx den knude, du binder på en ballon. Så lækker posen ikke så let.
 • Vask og tør din beholder, efter den er blevet tømt. Så mindsker du posernes mulighed for at fryse fast i gamle rester.

Nej, når dine affaldsbeholdere bliver tømt, sker det i specialdesignede skraldebiler med to kamre, som passer til den opdeling, der er i dine beholdere.

Skraldebilen tømmes efterfølgende ad to omgange.

Først aflæsses den ene type affald og derefter den anden type affald.

På denne måde afleveres mad- og restaffald til særskilt behandling og omdannes til henholdsvis el, varme, biogas og gødning til landbruget.

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os.
 

Ring tlf.  96 10 62 40 eller skriv til borgerservice@nomi4s.dk

Henvendelser der indholder cpr-nr., helbredsoplysninger o.lign. sendes til sikkermail@nomi4s.dk

Nomi4s logo       Nomi4s i/s        Hjermvej 19        7500 Holstebro          

keyboard_arrow_up