Bliv klogere på, hvordan du skal håndtere dit affald

Find og vælg den affaldstype, du vil vide mere om herunder.  

Restaffald

Restaffaldet køres til et forbrændingsanlæg og energiudnyttes til el og fjernvarme.

Læs mere om restaffald her

Piktogram restaffald

Madaffald

Madaffaldet køres til et  forbehandlingsanlæg - biogasanlæg, der udnytter det til energi og gødning.

Læs mere om madaffald her

Piktogram madaffald

Metal

Det er billigere og langt mindre forurenende at genanvende metalemballage end at fremstille produkter af nyt materiale. Se mere om, hvad du kan smide i beholderen til metal.

Se mere om metal her


Glas

Alle former for glasemballage til mad- og drikkevarer har stor genbrugsværdi, og skal derfor altid sorteres fra restaffaldet og lægges i beholderen til glas. Er du i tvivl om, hvad der må komme i beholderen til glas?

Læs mere om glas her

Piktogram glas

Papir

Papir kan genanvendes cirka 6-7 gange før  træfibrene i papiret er slidt op. Det er derfor vigtigt, at du hjælper os med at sortere det rigtigt.

Se mere om papir her

Pap

Pap er ikke affald, men en ressource, som kan genanvendes omkring en halv snes gange.

Læs mere om pap her

Piktogram pap


Mad- og drikkekartoner

Mad- og drikkekartoner består af pap og plastik. Både pappet og plasten genanvendes.

Læs mere om mad- og drikkekartoner her

Piktogram mad- og drikkekartoner

Plast

Plastik kan bruges igen i mange nye produkter, f.eks. havemøbler, stole, lamper, kontorartikler, fleecetrøjer, filt, urtepotter og vejkegler.

Læs mere om plast her

Piktogram hård plast

Tekstilaffald

Tekstilaffald er udtjente tekstiler, som ikke kan genbruges af andre.
Funktionelt tøj bør afleveres til genbrug.

Læs mere om tekstilaffald her

 

Piktogram tekstiler


Farligt affald

Det er vigtigt, at du klargør dit farlige affald til aflevering, så det hverken skader miljøet eller mennesker. Se her, hvordan du skiller dig rigtigt af med farligt affald i din kommune.

Læs mere om farligt affald her

Storskrald

Hvis du ønsker at komme af med dit storskrald, har du flere muligheder. Du kan vælge at aflevere det vores genbrugspladser eller at få det hentet på din adresse 6 gange årligt.

Læs mere om storskrald her

Haveaffald

Du kan aflevere dit haveaffald på vores genbrugsplads eller få det afhentet på din adresse 6 gange årligt.

Men du kan også bruge haveaffald og det grønne madaffald i din have.

Læs mere om haveaffald her

Pictogram haveaffald


Kompost

Det gavner miljøet, hvis du beholder dit haveaffald i haven, hvor du kan kompostere det til god og nærende hjemmekompost. 

Læse mere om kompost her

Piktogram kompost

Byggeaffald for private

Ved nedrivning eller renovering af bygninger og anlæg, som omfatter mere end 10 kvm. eller frembringer mere end 1 tons affald, skal du huske at anmelde dit affald til kommunen.

Læs mere om byggeaffald her

PVC

PVC er et af de mest anvendte plastmaterialer. PVC kan ikke sendes til forbrænding. 

Læs mere om PVC her


Deponi

Hvad sker der med affald til deponering?
Se filmen om affaldsdeponiet i Kåstrup.
Filmen er optaget i 2017, og viser deponiet og daglig drift.

Se filmen og læs mere om deponi her

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os.
 

Ring tlf.  96 10 62 40 eller skriv til borgerservice@nomi4s.dk

Henvendelser der indholder cpr-nr., helbredsoplysninger o.lign. sendes til sikkermail@nomi4s.dk

Nomi4s logo       Nomi4s i/s        Hjermvej 19        7500 Holstebro          

keyboard_arrow_up