Whistleblowerordning

Læs om whistleblowerordningen hos Nomi4s.

Whistleblowerordning

Med ordningen kan alle medarbejdere hos Nomi4s indberette oplysninger om ulovligheder og andre alvorlige forhold.

Medarbejderne kan selvfølgelig tage bekymringer, mistanke og eventuel viden om ulovligeheder og andre alvorlige forhold op med den nærmeste leder, tillidsrepræsentant eller arbejdsmiljørepræsentant uden risiko for ansættelsesretlige konsekvenser.

Er medarbejderen utryg ved at gøre det, eller synes at sagen er behandlet forkert, kan whistleblowerordningen benyttes.

Medarbejderne tilgår ordningen via medarbejderintranettet.

Ordningen er etableret ved advokat Poul Smith (Kammeradvokaten), der sørger for at indberetningen bliver vurderet.

Hvis indberetningen ligger indenfor rammerne af whistleblowerordningen, gives der besked til whistleblowerenheden, som derefter tager stilling til, hvordan sagen skal undersøges.

I 2022 er der modtaget 0 indberetninger.

 

Nomi4s logo       Nomi4s i/s        Hjermvej 19        7500 Holstebro          

keyboard_arrow_up