Pressemeddelelse

06.01.2023

Nomi4s tilbyder nye muligheder for affaldshåndtering i virksomheder.

Nomi4s tilbyder nye muligheder for affaldshåndtering i virksomheder.

Virksomhederne har fået nye sorteringskrav til deres affald fra 2023. Derfor har ejerskabet bag Nomi4s Holstebro, Skive, Struer og Lemvig Kommuner besluttet at stille en ny affaldsordning til rådighed for mindre virksomheder.

Ordningen indebærer, at virksomhederne tilbydes de samme beholderstørrelser og tømningsfrekvenser, som er gældende hos almindelige private husstande.

Det er et lovkrav for at benytte denne ordning, at affaldet fra virksomheden i art og mængde skal svare til affaldsmængden fra den private husstand, og virksomhederne tilbydes derfor samme beholderstørrelser og tømningsfrekvenser som private husstande.

Virksomheder har mulighed for at vælge, om de ønsker én eller flere af ordningerne.

  • Én 2 delt affaldsbeholder til mad- og restaffald på enten 190l, 240l eller 370l med tømning hver 14. dag.
  • Én 2 delt affaldsbeholder til pap/papir og plast/mad- og drikkekartoner på 240l med tømning hver 14. dag.
  • Én 2 delt affaldsbeholder til metal og glas på 240l med tømning hver 6. uge.

Man kan tilmelde sig ordningerne på nomi4s.dk, hvor der også er yderligere beskrivelser, priser mm.
https://nomi4s.dk/for-virksomheder/indsamlingsordninger

Yderligere henvendelse og spørgsmål kan rettes til:

Formand, Bente Østergaard, mobil 21 28 81 79, mail: beos@skivekommune.dk

Direktør, Hans Bloch, mobil: 30 68 24 60, mail: hbl@nomi4s.dk

Tilbage

Nomi4s logo       Nomi4s i/s        Hjermvej 19        7500 Holstebro          

keyboard_arrow_up