Status på affald og ressourcer

14.02.2024

Tilbageblik på 2021 og 2022 viser, at der har været et fald i affaldsmængderne på ca. 10% i alle 4 kommuner, og genbrugsmængderne er steget. Disse positive tendenser forventes at fortsætte.

Genbrug af bygningsmaterialerGenbrug af bygningsmaterialer

Affalds- og ressourceplanen 2022-2034 indeholder i alt seks fokusområder, der lægger sig op ad indsatsområderne i den nationale handlingsplan for cirkulær økonomi og dermed understøtter målene deri.

Der udarbejdes en årlig afrapportering i kommunerne omkring affalds- og ressourceplanen første gang i 2023 med et tilbageblik på perioden 2021 og 2022.

Borgerne i de 4 Nomi4s-kommuner er allerede godt i gang med at sortere i 10 affaldstyper, og alle husstande samt de kommunale institutioner har fået nye beholdere.
I sommerhusområderne forventes, at alle sommerhuse enten har fået nye beholdere eller etableret fællesløsninger i form af affaldsøer i løbet af 2024.

Der arbejdes løbende på at få mere direkte genbrug af bygge- og anlægsaffald, og
der er derfor igangsat forsøg på genbrugspladserne i Ulfborg, Struer og Lemvig, hvor byggematerialer afsættes i genbrugshjørner, hvor borgerne må ta' det med hjem til eget brug.

I alle 4 kommuner er der indgået aftale med humanitære organisationer om at aftage genbrugseffekter, og der er etableret materialegenbrugslagre, hvor institutioner, skoler, uddannelsesinstitutioner m.fl. gratis kan afhente genbrugsmaterialer.

Den reelle genanvendelsesprocent på 55% (EU-mål i 2025) er allerede nået i Lemvig Kommune i 2022, og tæt på at være nået i Holstebro, Skive og Struer Kommune. Der er derfor grund til optimisme, og målsætningerne indfries for alle kommuner før tid.

Læs statusrapport

Læs sammendrag af statusrapport

Tilbage

Nomi4s logo       Nomi4s i/s        Hjermvej 19        7500 Holstebro          

keyboard_arrow_up