Priser 2022 - Skive Kommune

Her kan du læse mere om priser og gebyrer gældende i Skive Kommune.

Gebyr for tømning af dagrenovation samt mad- og restaffald.

Skive Kommune skal ikke længere opkræve moms på affaldsgebyrer for private læs mere her.

Gebyr er i kr. pr. år.
Nomi4s stiller beholder til rådighed (inkluderet i prisen).

Private husstande 

 Ugetømning14-dags tømning 
190 l todelt beholder mad- og restaffald-990,00
240 l todelt beholder mad- og restaffald-1.160,00
370 l todelt beholder mad- og restaffald-1.650,00

Boligforeninger/institutioner

 Ugetømning14-dags tømning
110 l sæk1.400,00*700,00*
140 l beholder -810,00
190 l beholder -990,00
240 l beholder -1.160,00
370 l beholder3.300,001.650,00
400 l beholder3.500,001.750,00
600 l beholder 5.000,002.500,00
660 l beholder5.400,002.700,00
800 l beholder6.800,003.400,00
8 m3 vippecontainer-26.500,00
14 m3 vippecontainer-43.000,00
1,3 m3 underjordisk madaffald12.600,006.300,00
3 munderjordisk21.000,0010.500,00
5 m3 underjordisk36.000,0018.000,00

* Beholderstørrelse udgår/udfases på sigt jf. tidligere beslutning

 

Sommerhuse

 Ugetømning14-dags tømning Sommerhustømning,
26 tømninger årligt
110 l sæk-700,00*810,00*
140 l beholder-810,00*930,00*
190 l beholder -990,001.140,00
240 l beholder -1.160,001.330,00
370 l beholder -1.650,001.850,00
400 l beholder -1.750,002.000,00
600 l beholder -2.500,002.850,00
660 l beholder-2.700,003.100,00
800 l beholder -3.400,00-

* Beholderstørrelse udgår/udfases på sigt jf. tidligere beslutning.

Tilsluttet miljøstation - underjordisk 550,00 kr. pr. år.

Administrations- og genbrugsgebyr pr. boligenhed - obligatorisk

Administrations- og genbrugsgebyr dækker drift af genbrugspladser, storskraldsindsamling, affaldsøer, miljøstationer, farligt affald, tømning af papir- og emballagebeholder, planlægning på affaldsområdet, administration m.m.

Administrationsgebyr

Kr. pr. år.
65,00

 

Private husstande

Kr. pr. år.
1.505,00

Adgang til genbrugsplads, adgang til at aflevere olie og kemikalieaffald, benyttelse af opstillede miljøstationer, mulighed for afhentning af storskrald/haveaffald/miljøkasse 6 gange pr. år, tømning af papir- og emballagebeholder hver 6. uge.

Sommerhuse

Kr. pr. år.
1.290,00

Adgang til genbrugsplads, adgang til at aflevere olie og kemikalieaffald, benyttelse af opstillede miljøstationer, mulighed for afhentning af storskrald/haveaffald/miljøkasse 6 gange pr. år.


Lejlighed

Kr. pr. år.
1.345,00

Adgang til genbrugsplads, adgang til at aflevere olie og kemikalieaffald, benyttelse af opstillede miljøstationer, mulighed for afhentning af storskrald/haveaffald/miljøkasse 6 gange pr. år, tømning af papir- og emballagebeholder hver 6. uge.

Lejlighed m. affaldsø

Kr. pr. år.
1.440,00

Adgang til genbrugsplads, adgang til at aflevere olie og kemikalieaffald, benyttelse af opstillede miljøstationer og affaldsø.

Eksempler på den samlede udgift til affald

Eksempel for en privat husstand

Har man eksempelvis en 240 l beholder til mad- og restaffald, som tømmes hver 14. dag, er den samlede udgift til affald følgende:

Gebyr for tømning af mad- og restaffald1.160,00
Administrationsgebyr- obligatorisk pr. boligenhed65,00
Genbrugsgebyr - obligatorisk pr. boligenhed1.505,00
I alt2.730,00

 

Eksempel for et sommerhus

Har man eksempelvis en 240 l beholder til restaffald, med sommerhustømning, 26 tømninger årligt, er den samlede udgift til affald følgende:

Gebyr for tømning af restaffald1.330,00
Administrationsgebyr - obligatorisk pr. boligenhed65,00
Genbrugsgebyr - obligatorisk pr. boligenhed1.290,00
I alt2.685,00

 

Øvrige priser

Ændring af beholderstørrelse (kr. 0 ved ejerskifte og nybyggeri)300,00
Sækkemærker til ekstra restaffald pr. stk. - inkl. afhentning30,00
Affaldssæk med restaffald, afleveret til personale på genbrugsplads30,00
Ekstra tømning af mad- og restaffald  (110 l - 800 l) eller papir- og emballagebeholder250,00
Ekstratømning af restaffald (8 m3 vippecontainer eller 3m3 - 5 m3 molok)800,00
Ekstratømning af restaffald(14 m3 vippecontainer)1.200,00
Klare plastsække - 10 stk. i rulle20,00
Rød plastsæk til fortroligt papirGratis
Foringsposer til 140-240 l beholder - 13 stk. i rulle 30,00
Foringsposer til 360-400 l beholder - 26 stk. i rulle 120,00
Foringsposer til 660-770 l beholder - 26 stk. i rulle 160,00
Haveaffaldsbeholder 360 l - afhentet på genbrugspladsen700,00
Køkkenspand - 7 liter25,00
Kompost i trailer (Kunden læsser selv)Gratis
Kompost (store læs) inkl. læsning pr. ton.50,00

 

Bortkastet og ulovligt efterladt affald kan straffes med bøde efter lovgivningen. 

Kommunale institutioner - beholdere til sortering

 Gebyr er i kr. pr. år.

Beholder til genanvendeligt affald (papir, pap og jern/metal) - tømning hver 14. dag, pr. stk.800,00
Beholder til haveaffald - tømning hver 14. dag, pr. stk.1.450,00
Beholder til deponiaffald, sorteringsaffald - tømning hver 14. dag, pr. stk.1.950,00


Antal beholdere aftales med Nomi4s, som stiller beholdere til rådighed (inkluderet i prisen).

Nomi4s logo       Nomi4s i/s        Hjermvej 19        7500 Holstebro          

keyboard_arrow_up