Ren ferieglæde. 
Sådan sorterer og bortskaffer du affald fra sommerhuset

Her kommer du af med sommerhusaffald

Alle sommerhuse i Holstebro, Lemvig, Skive og Struer Kommune er tilmeldt renovation. Det betyder, at du kan lægge mad- og restaffald ud i sommerhusets affaldsbeholder, som tømmes med jævne mellemrum. Hvis du har andet affald - som eksempelvis plast, papir eller metal - skal det sorteres og afleveres til genanvendelse. 
 

Find din nærmeste miljøstation og genbrugsplads

Sådan sorterer du dit affald

Mad- og restaffald skal lægges i sommerhusets affaldsbeholder, som står ved sommerhuset.

 

 


Madaffald

Madaffald er blandt andet:

 • Alle madrester
 • Kød og ben
 • Pasta, ris, gryn og grød
 • Æg og nødder (inkl. skaller)
 • Frugt og grønt
 • Kaffegrums
 • Brugt køkkenrulle
 • Blomsterbuketter
 • Foderrester fra kæledyr

Restaffald

Restaffald er blandt andet:

 • Pizzabakker
 • Hygiejnebind
 • Bleer
 • Kattegrus (skal være pakket i en lukket pose)
 • Juice- og mælkekartoner.
 • Sod og aske fra brændeovnen (skal være kold og pakket i en lukket pose)
 • Støvsugerposer (skal være pakket i en lukket pose)
 • Beskidt emballage

OBS: Mad- og restaffald skal lægges i affaldsbeholderen, som står ved sommerhuset.

Sådan sorterer du dit affald

Følgende affald skal sorteres til genanvendelse og afleveres på miljøstation eller genbrugsplads


Metal

Metalaffald er blandt andet:

 • Kaffe- og tedåser
 • Konservesbeholdere og dåser fra makrel i tomat, tun, torskerogn o.l.
 • Sølvpapir/aluminiumsfolie
 • Foliebakker
 • Tomme øl- og sodavandsdåser

Plast

Plastaffald er blandt andet: 

 • Plastdunke
 • Plastflasker
 • Plastbægre og -låg
 • Kødbakker
 • Urtepotter af plastik
 • Engangsservice af plastik
 • Plastikemballage

Glas

Glasaffald er blandt andet:

 • Syltetøjsglas
 • Drikkeglas
 • Konservesglas
 • Vin- og spiritusflasker
 • Olieflasker
 • Ituslået glas eller glasemballage

Husk altid at tømme og skylle glas og flasker for madrester inden du afleverer.

Papir

Papiraffald er blandt andet:

 • Aviser
 • Reklamer
 • Tryksager
 • Printerpapir
 • Ugeblade
 • Brevkuverter


Husk at papir til genanvendelse altid skal være rent og tørt.

Pap og karton

Pap- og kartonemballager fra husholdningerne er f.eks.:

 • Papkasser
 • Bølgepap
 • Æsker fra morgenmadsprodukter som havregryn og cornflakes
 • Æsker fra tandpasta
 • Æggebakker
 • Paprør fra toiletpapir, køkkenruller og husholdningsfilm m.m.

Husk altid, at pap skal være rent og tørt.

Affaldssortering er en gevinst for miljøet

Dit affald fra sommerhusopholdet består af mange forskellige materialer, som kan genanvendes til nye formål. Eksempelvis kan både glas, metal og papir nemt indgå direkte i produktionen af nye produkter.   

Hvis al affald til gengæld blandes sammen i sommerhusets affaldsbeholder, sendes det hele til forbrænding – og dermed går værdifulde resurser til spilde.

Det giver derfor god mening at sortere dit affald. Du kan blive klogere på, hvordan de forskelige affaldstyper kan genanvendes her. 

Se hvordan affaldstyper genanvendes

Ren natur giver bedre ferieoplevelser

Det har ikke kun en negativ indflydelse for dyrelivet, miljøet og grundvandet, når naturen bruges som skraldespand. Det har også konsekvenser for dem, der bruger vore strande, skove og natur til at skabe mindeværdige ferieoplevelser.

Vi skal sammen værne om en ren natur. Husk derfor altid at aflevere dit affald fra strand- eller skovturen i en skraldespand ­– eller ta’ det med dig hjem og sortér det.

Renovationsløsninger for sommerhusejere

Det er vigtigt, at dit sommerhus er tilmeldt en tømningsordning, som passer til den måde, sommerhuset bliver brugt på. Der findes flere forskellige tømningsordninger at vælge imellem, og de varierer alt efter, om sommerhuset ligger i Holstebro, Lemvig, Skive eller Struer Kommune.

Du kan få et overblik over de forskellige tømningsordninger her

Min side kan du tilmelde dig den tømningsordning, der passer bedst til dit behov. Her kan du også bestille afhentning af haveaffald og storskrald.

Her finder du vores miljøstationer og genbrugspladser

Affaldet, som skal frasorteres til genanvendelse, kan afleveres på en miljøstation eller genbrugsplads. 

Alt efter hvor dit sommerhus ligger, er der forskellige muligheder for at aflevere det genanvendelige affald på miljøstationerne. På genbrugspladsen kan alt genanvendeligt affald afleveres. Klik på genbrugspladsen på kortet for at få vist åbningstider.
 

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os.
 

Ring tlf.  96106240 eller skriv til kundeservice@nomi4s.dk

keyboard_arrow_up