Et besøg hos Nomi4s relaterer sig til følgende færdigheds- og vidensmål i natur og teknologi.

 

Fælles mål i forhold til skolebesøg på Nomi4s.

Besøget relaterer sig til følgende mål:

Natur og teknologi – efter 4. kl.

Perspektivering i naturfag

 • Eleven kan sætte naturfaglig og teknologisk udvikling i historisk perspektiv
 • Eleven har viden om centrale naturfaglige og teknologiske udviklinger.

Teknologi og ressourcer

 • Eleven kan identificere stoffer og materialer i produkter fra hverdagen.
 • Eleven har viden om materialer og stoffer i produkter.
 • Eleven kan fremstille enkle modeller over en husstands forsyning med vand, el og varme samt spildevands- og affaldshåndtering.
 • Eleven kan beskrive en proces fra ressource til færdigt produkt og fra produkt til ressource
 • Eleven kan beskrive sammenhæng mellem behov for og udvikling af et produkt.

Natur og teknologi – efter 6. kl.

Perspektivering i naturfag

 • Eleven har viden om centrale interessemodsætninger.
 • Eleven kan sætte anvendelse af natur og teknologi i et bæredygtigt perspektiv.
 • Eleven har viden om enkle principper for bæredygtighed.

Teknologi og ressourcer

 • Eleven kan identificere stoffer og materialer i produkter.
 • Eleven har viden om stoffers og materialers egenskaber og kredsløb
 • Eleven har viden om produktioners afhængighed og påvirkning af naturgrundlaget.
 • Eleven har viden om enkel miljøvurdering af produkter og produktioner.

Formidling

 • Eleven kan argumentere om enkle forhold inden for natur og teknologi.
 • Eleven har viden om enkel naturfaglig argumentation.
 • Eleven kan diskutere enkle problemstillinger om natur og teknologi.

Nomi4s logo       Nomi4s i/s        Hjermvej 19        7500 Holstebro          

keyboard_arrow_up