Et besøg hos Nomi4s relaterer sig til følgende færdigheds- og vidensmål i geografi, fysik/kemi og samfundsfag.

 

Fælles mål i forhold til skolebesøg på Nomi4s.

Besøget relaterer sig til følgende mål:

Geografi – efter 9. kl.

Perspektivering i naturfag

 • Eleven kan beskrive naturfaglige problemstillinger i den nære omverden.
 • Eleven har viden om aktuelle problemstillinger med naturfagligt indhold.
 • Eleven kan forklare sammenhænge mellem naturfag og samfundsmæssige problemstillinger og udviklingsmuligheder.
 • Eleven har viden om interessemodsætninger knyttet bæredygtig udvikling.

Jordkloden og dens klima

 • Eleven kan ud fra lokale forhold forklare problematikker knyttet til det geologiske kredsløb og råstofudvinding.
 • Eleven har viden om dannelse, fordeling og udvinding af råstoffer.

Jordkloden og dens klima

 • Eleven kan beskrive løsningsforslag i forhold til klimaændringer og global opvarmning.
 • Eleven har viden om aktuelle klimaproblematikker, klimateorier og klimamodeller.

Globalisering

 • Eleven kan undersøge miljømæssige konsekvenser af ressourceudnyttelse og handelsmønstre.

 

Fysik/kemi – efter 9. kl.

Jorden og universet

 • Eleven har viden om ressourceforbrug, deponi og genanvendelse.

Produktion og teknologi

 • Eleven kan undersøge udnyttelse af råstoffer og dele af produktionsmetoder.
 • Eleven har viden om råstoffer og produktionsprocesser.
 • Eleven kan beskrive sammenhænge mellem råstoffer, processer og produkt.
 • Eleven har viden om teknologiers påvirkning og effekt på naturgrundlaget.

 

Samfundsfag – efter 9. kl.

Økonomisk vækst og bæredygtighed

 • Eleven kan redegøre for sammenhænge mellem innovation og økonomisk vækst.
 • Eleven har viden om bæredygtig udvikling og økonomisk vækst.                                                                                                                                            

Nomi4s logo       Nomi4s i/s        Hjermvej 19        7500 Holstebro          

keyboard_arrow_up