Jagten på råstofferne relaterer sig til mål og kernestof i kemi, naturgeografi og NV-forløb i gymnasiet.

 

Jagten på råstoffer:

Spillet er særlig velegnet til undervisning i kemi, naturgeografi og NV- forløb. Spillet relaterer sig til følgende mål og kernestof.

Kemi:

Faglige mål:

 • Anvende fagbegreber, fagsprog og metoder til at beskrive simple kemiske problemstillinger.
 • Indsamle og efterbehandle iagttagelser og resultater fra eksperimentelt arbejde.
 • Gennemføre enkle kemiske beregninger.
 • Indsamle kemifaglige informationer fra forskellige kilder og anvende dem relevant i faget.
 • Anvende fagets viden og metoder til at undersøge og beskrive enkle problemstillinger med kemisk indhold fra hverdagen eller den aktuelle debat.

Kernestof:

 • Kemiske fagsprog, herunder kemiske formler og reaktionsskemaer.
 • Grundstoffernes periodesystem, herunder atomets opbygning.
 • Stofmængdeberegninger i relation til reaktionsskemaer, herunder stofmængdekoncentration.

 

Naturgeografi:

Faglige mål:

 • Benytte fagets fagsprog, såvel mundtligt som skriftligt.
 • Give en beskrivelse af udviklingsforløb og processer i naturen og menneskets omgivelser baseret på empiriske data og observationer.
 • Formidle geofaglig viden og forholde sig til den aktuelle samfundsdebat om geofaglige emner med mulig inddragelse af teknologiske og innovative løsningsmuligheder.

Kernestof:

 • Geologiske processer og kredsløb og menneskers anvendelse af ressourcer.
 • Natur- og menneskeskabte landskabers dannelse og udvikling og betydning for produktion og samfund.
 • Klimaændringer og samfundsudviklingens klimapåvirkning.
 • Bæredygtig udvikling under forskellige natur og samfundsforhold, herunder forbrugs- og produktionsmønstre.

 

Naturvidenskabeligt grundforløb:

Faglige mål:

 • Opsamle, systematisere og behandle data med brug af forskellige repræsentationsformer.
 • Anvende modeller, som kvalitativt og kvantitativt beskriver enkle sammenhænge i omgivelserne, og kunne se modellernes muligheder og begrænsninger.
 • Formidle et naturvidenskabeligt emne med relevante faglige begreber og repræsentationer.

Kernestof:

 • At opstille, anvende og fortolke lineære sammenhænge.
 • At vise relevansen og anvendelsen af naturvidenskab i samfundet.

 

Nomi4s logo       Nomi4s i/s        Hjermvej 19        7500 Holstebro          

keyboard_arrow_up