Spørgsmål og svar vedrørende affaldssortering

På denne side finder du svar på de spørgsmål, som vi oftest får stillet.

Vi udbygger løbende med nye spørgsmål og svar her.

Har du yderligere spørgsmål bedes du sende en mail til information@nomi4s.dk

Affaldssortering - spørgsmål og svar 

Folketinget vedtog den 16. juni 2020:

Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi.

Med aftalen ønsker politikerne at indføre en ensartet affaldssortering i Danmark og mere genbrug og genanvendelse.

Enfamiliehuse får 1 beholder mere samt en miljøkasse.

Ialt 3 beholdere og 1 miljøkasse.

 

 

Ca. 14 dage før du modtager den tredje affaldsbeholder og den røde miljøkasse modtager du et brev i din digitale postkasse, med oplysning om datoen vi leverer beholderen på din adresse.

Skive Kommune: Udlevering vil ske i perioden uge 33 - 39.

Lemvig Kommune: Udlevering vil ske i perioden uge 33 - 39.

Holstebro Kommune: Udlevering vil ske i perioden uge 40 - 46.

Struer Kommune: Udlevering vil ske i uge 40 - 46.

I et enfamiliehus er standard-løsningen 3 beholdere á 240 liter.
Beholderen til mad- og restaffald kan udskiftes til en 370 liter eller en 190 liter.

Se beholderstørrelserne her

Hvordan får jeg plads til 10 typer sorteringer i 3 beholdere og 1 miljøkasse?

 

Alle 3 beholdere har 2 rum hver.
I et parcelhus er standard-løsningen 3 beholdere á 240 liter samt en miljøkasse.

  • 240 l beholder til rest- og madaffald.
  • 240 l beholder til papir, pap, mad- og drikkekartoner samt plast.
  • 240 l beholder til metal og glas.
  • Miljøkasse til farligt affald.

Vi har på nuværende tidspunkt ikke viden om, hvordan tekstilaffald kommer til at blive indsamlet.


Det vil blive dyrere, når den nye ordning indføres.

Prisstigningen er meget afhængig af, hvor ofte beholderne skal tømmes, men forventes p.t. at ligge i et niveau mellem 500 og 600 kr. om året fra 2023.

Vi vil meget gerne, at du melder dig ind i facebook gruppen:

Ny affaldssortering Nomi4s

Her i facebook-gruppen håber vi at I vil dele erfaringer og spørgsmål.

Her vil du finde besvarelse. 

Al emballage skal være tømt for indhold og/eller skrabet rene.
Det skal ikke vaskes.

 

 

 

Beholderen med mad- og restaffald tømmes hver 2. uge.

Beholderen med metal og glas tømmes hver 6. uge.

Beholderen med papir og pap samt mad- og drikkekartoner tømmes hver 2. uge.

På hjemmesidens forside kan du under selvbetjening for private altid finde tømme oplysninger vedr. din adresse.

 

 

Æggebakker af plast skal i plast, æggebakker af pap skal i pap.

Pizzabakker uden madrester og fedt skal i pap.

Pizzabakker med madrester og fedt skal i restaffald.

Låg må gerne blive på glas. 

Alle former for sprayflasker er farligt affald, og skal i den røde miljøkasse.

 

 

Hvordan får jeg flere grønne plastposer til madaffald?

Alle husstande kan én gang om året uden beregning få udleveret 5 ruller (200 poser) grønne poser, som kun skal bruges til madaffald.

Når I har omkring en halv rulle tilbage, binder I med en enkel løs knude, en pose på håndtaget af mad/restaffaldsbeholderen.
Skraldemanden vil ved førstkommende eller efterfølgende tømning af beholderen lægge en pose med 5 ruller.
Den grønne pose skal derfor blive på beholderen indtil I har modtaget nye poser.
Skraldemanden tager posen med, når der er lagt nye poser.

Er der behov for yderligere poser - udover de 5 ruller - kan de købes på genbrugspladsen.
En rulle med 40 stk. koster 10 kr. Du kan betale med MobilePay på genbrugspladserne.

HUSK de grønne poser er kun til madaffald.

Du har modtaget den tredje affaldsbeholder og har brug for flere klistermærker m.m.

På genbrugspladserne kan du få udleveret ekstra:

  • Klistermærker med piktogrammer, som dem der er klæbet uden på affaldsbeholderne.
  • Klistermærker med sorteringsvejledninger, som dem der sidder inde i affaldsbeholdernes låg.
  •  Sorteringsguiden til husholdningsaffaldet i papir.
  •  Sorteringsguiden til det farlige affald.

Papirservietter og køkkenrulle, der har været brugt til at tørre mad op, og derfor er gennemvædede og med en del madrester, skal i beholderen med madaffald. 

Eks. efter en fest, hvor der ligger mange servietter, som næsten ikke er brugte, og derfor helt tørre, skal i beholderen med restaffald.

Vil du indrette indendørs sortering til de genanvendelige emballager, er der ofte brug for at klæbe piktogrammer på beholder, kasse eller lignende, så ingen er i tvivl om, hvor tingene skal være. 

På alle genbrugspladser er der mulighed for at få udleveret piktogrammer til påklæbning.

 

Affald, der kan skade miljøet eller er sundhedsskadeligt, skal afleveres som farligt affald.

Se eksempler på, hvad der må komme i miljøkassen.

Nomi4s logo       Nomi4s i/s        Hjermvej 19        7500 Holstebro          

keyboard_arrow_up