Farligt affald

Alle private husstande og sommerhuse er omfattet af en indsamlingsordning for farligt affald. 

Du må aldrig smide farligt affald ud med restaffaldet !

Piktogram farligt affald

Hvad er farligt affald?

Farligt affald er ting fra vores hverdag, som kan skade miljøet eller os selv, når det ender som affald. Det kan f.eks. være rengøringsmidler og kemikalier (bl.a. malingrester, opløsningsmidler, olierester og medicinrester).
Bemærk alle medicinrester, herunder kanyler og tilsvarende må ikke komme i miljøkassen til farligt affald. Der henvises til Apotekernes ordninger se evt. her. (Åbner nyt vindue) 
Der er også mulighed for at aflevere medicinrester og kanyler på genbrugspladserne, men så skal  kanylerne være emballeret i en holdbar beholder med låg. Mange rengøringsmidler og kemikalier er mærket med faresymboler. Hvis der er faresymboler på emballagen, er det altid farligt affald.

Produkter, der bliver til farligt affald, er ikke nødvendigvis skadelige, når vi bruger dem, men de kan skade natur og mennesker, hvis vi ikke behandler dem rigtigt, når de bliver til affald.

Det er meget vigtigt, at du omhyggeligt samler alt dit farlige affald og klargøre det til aflevering, så det ikke skader miljøet, samt så meget som muligt bliver genanvendt. Det vigtigste er, at det bliver ordentlig afleveret.

  • Affald er farligt, hvis det er brandfarligt eller kan eksplodere.
  • Sundhedsfarligt, hvis det er giftigt eller giver kløe og udslæt.
  • Miljøfarligt, hvis det skader planter, fisk, fugle og andre dyr i naturen.

Nyttige dokumenter

Hvad kan afleveres i miljøkassen som farligt affald?

Ja tak

Acetone
Batterier
Bekæmpelsesmidler
Elsparepærer
Fortynder
Fotovæske
Frostvæsker
Hårfarvningsmidler
Kemikalier
Kviksølvtermometre
Lak og lim
Malingrester
Opløsningsmidler
Penselrens
Spraydåser
Syrer og baser
Terpentin
Træbeskyttelsesmidler

Se hvordan farligt affald behandles forsvarligt

check-circle-1

Nej tak

Kanyler (genbrugspladsen)
Medicinrester (Apotek eller genbrugspladsen)
Fyrværkeri (genbrugspladsen)

road-sign-banned

Afhentning / ombytning af miljøkassen

Afhentning/ombytning tilmeldes her: "Min side"

MIN SIDE - KLIK DIN ADRESSE IND - TILMELDE AFHENTNING - OMBYTTE MILJØKASSE.

eller i appen AffaldNomi4s under BESTIL

Den fyldte miljøkasse stilles ud til affaldsbeholderen med pap, papir, plast, mad- og drikkekartoner, så tager renovatøren den med og stiller en tom.

Alle vore genbrugspladser modtager også miljøkassen og udleverer en tom.

Kom af med dine brugte batterier

Knyt en knude og brug låget. Batterierne fra ure, legetøj, cykellygter, mobiltelefoner, høreapparater, elektrisk tandbørste osv. kan alle komme i posen.

Bilakkumulatorer afleveres på genbrugspladserne, som farligt affald.

Boligform

Enfamilieboliger

Du kan samle dine små batterier i en klar plastpose, slå en knude på posen og stil den på låget af din mad- og restaffaldsbeholder. Så tager renovatøren posen med dine brugte batterier med, næste gang beholderen tømmes.

Etageejendomme/flerfamiliehuse

Bor du i lejlighed, må du bruge den ordning, der gælder for ejendommen. Spørg viceværten, hvis du er i tvivl.

Hvad indeholder batterier

Batterier indeholder miljøskadelige stoffer. Batterierne kan indeholde tungmetallerne cadmium, bly, kviksølv eller nikkel. Disse stoffer er meget skadelige for mennesker og dyr, hvis de f.eks. bliver spredt i naturen. Batterierne må derfor ikke blandes med det øvrige affald, men afleveres særskilt.

Husk - ingen batterier må komme i affaldsbeholderen.

Batterier indeholder også værdifulde metaller
En del batterier indeholder værdifulde metaller, som kan genanvendes. Der bliver i dag arbejdet for, at batterierne i fremtiden i større omfang kan genanvendes.

Andre afleveringsmuligheder

Du kan stadigvæk aflevere brugte batterier på genbrugspladserne, i miljøkassen samt i nogle butikker, hvor der er opstillet indsamlingsbeholdere.

Store batterier og bilakkumulatorer
Store batterier og bilakkumulatorer afleveres på genbrugspladserne, som farligt affald.

Informationsfilm om farligt affald


Fakta om affaldsfraktionen farligt affald


Sådan åbner og lukker du den røde miljøkasse

Nomi4s logo       Nomi4s i/s        Hjermvej 19        7500 Holstebro          

keyboard_arrow_up