Farligt affald

Alle private husstande og sommerhuse er omfattet af en indsamlingsordning for farligt affald. 

Du må aldrig smide farligt affald ud med restaffaldet !

Hvad er farligt affald?

Farligt affald er ting fra vores hverdag, som kan skade miljøet eller os selv, når det ender som affald. Det kan f.eks. være rengøringsmidler og kemikalier (bl.a. malingrester, opløsningsmidler, olierester og medicinrester). Mange rengøringsmidler og kemikalier er mærket med faresymboler. Hvis der er faresymboler på emballagen, er det altid farligt affald.

Produkter, der bliver til farligt affald, er ikke nødvendigvis skadelige, når vi bruger dem, men de kan skade natur og mennesker, hvis vi ikke behandler dem rigtigt, når de bliver til affald.

Det er meget vigtigt, at du omhyggeligt samler alt dit farlige affald og klargøre det til aflevering, så det ikke skader miljøet, samt så meget som muligt bliver genanvendt. Det vigtigste er, at det bliver ordentlig afleveret.

  • Affald er farligt, hvis det er brandfarligt eller kan eksplodere.
  • Sundhedsfarligt, hvis det er giftigt eller giver kløe og udslæt.
  • Miljøfarligt, hvis det skader planter, fisk, fugle og andre dyr i naturen.

Nyttige dokumenter

Klargøring af farligt affald

Gældende for Holstebro-Lemvig-Struer Kommuner

Alle private husstande og sommerhuse kan på genbrugspladsen få udleveret en 10 liters spand med låg til at samle det farlige affald i, inden man som borger selv skal bringe det til genbrugspladsen.

Gældende for Skive Kommune

Nomi4s stiller en miljøkasse til farligt affald til rådighed for alle private husstande og sommerhuse. Miljøkassen, der er UN-godkendt, kan afhentes på genbrugspladserne Oddervej og Kåstrupvej.

Når du ønsker den fyldte miljøkasse tømt eller ombyttet tager du den med på genbrugspladsen eller tilmelder afhentning til kundeservice@nomi4s.dk eller tlf. 96106240

Den fyldte kasse må max. veje 12 kg. 
Når vi henter miljøkassen stiller vi en ny, der er klar til brug.


Download indlægsseddel til miljøkassen

Kom af med dine brugte batterier

Knyt en knude og brug låget. Batterierne fra ure, legetøj, cykellygter, mobiltelefoner, høreapparater, elektrisk tandbørste osv. kan alle komme i posen.

Bilakkumulatorer afleveres på genbrugspladserne, som farligt affald.

Boligform

Enfamilieboliger

Du kan samle dine små batterier i en klar plastpose, slå en knude på posen og stil den på låget af din mad- og restaffaldsbeholder. Så tager renovatøren posen med dine brugte batterier med, næste gang beholderen tømmes.

Etageejendomme/flerfamiliehuse

Bor du i lejlighed, må du bruge den ordning, der gælder for ejendommen. Spørg viceværten, hvis du er i tvivl.

Hvad indeholder batterier

Batterier indeholder miljøskadelige stoffer. Batterierne kan indeholde tungmetallerne cadmium, bly, kviksølv eller nikkel. Disse stoffer er meget skadelige for mennesker og dyr, hvis de f.eks. bliver spredt i naturen. Batterierne må derfor ikke blandes med det øvrige affald, men afleveres særskilt.

Husk - ingen batterier må komme i affaldsbeholderen.

Batterier indeholder også værdifulde metaller
En del batterier indeholder værdifulde metaller, som kan genanvendes. Der bliver i dag arbejdet for, at batterierne i fremtiden i større omfang kan genanvendes.

Andre afleveringsmuligheder

Du kan stadigvæk aflevere brugte batterier på genbrugspladserne, i miljøkassen / plastspanden samt i nogle butikker, hvor der er opstillet indsamlingsbeholdere.

Store batterier og bilakkumulatorer
Store batterier og bilakkumulatorer afleveres på genbrugspladserne, som farligt affald.

Informationsfilm om farligt affald


Fakta om affaldsfraktionen farligt affald

       Nomi4s i/s        Hjermvej 19        7500 Holstebro          

keyboard_arrow_up