Hvad er komposten fremstillet af?

Komposten er fremstillet af grene og haveaffald og har således en langtidsvirkende mikronæring.

Kan komposten forbedre jordstrukturen?

Ved at tilføre havejorden kompost for­bedres både sand- og lerjord, hvorved planternes vækstvilkår forbedres.

Sandjordens evne til at tilbageholde vand og næringsstoffer forbedres. Lerjorden bliver mere porøs og lettere at arbejde med.

Hvor kan jeg anvende komposten?

Komposten er velegnet til jordforbedring overalt i haven.

  • i køkkenhaven
  • i blomsterhaven
  • omkring træer og buske
  • til vinterdækning (roser o.l.)

Komposten kan ligeledes anvendes i plantekummer o.l. Komposten anbefa­les blandet med 50% jord, sand eller spagnum da den ellers er for kraftig.

Hvor meget skal jeg bruge i min have?

Ved almindelig god havejord anbefales at vedligeholde muldlaget årligt med 2-5 cm. kompost, som ved gravning eller fræsning blandes med det øverste muldlag, men må også gerne ligge på jordoverfladen.

Skal jeg gøde min have?

Da komposten primært er et jordfor­bedringsmiddel, skal haven gødes som sædvanligt. God fornøjelse med havearbejdet!

Fakta om kompost

Se analyserne af komposten

Kåstrup - prøve 1

Analyse foretaget af ALS Global 07.03.2023

pH: 8,2
Tørstof: 66,8 %
Glødetab: 22 % af TS
Ledningsværdi: 170 mS/m

Gødningsværdi
Vandopløselig kvælstof: 28 mg/kg TS
Total fosfor: 1300 mg/kg TS
Kalium: 3300 mg/kg TS

PFAS 22 i jord
Sum af PFAS, 22 stoffer: <7,50 µg/kg TS (400)
Sum af PFOA, PFOS, PFNA, PFHxS, 4 stoffer: < 1,00 µg/kg TS (10)

Tallene i parentes er gældende grænseværdi. 
 

Der er ikke påvist PFAS over kvalitetskriterierne, prøverne betragtes som uforurenede/rene. 

 

Kåstrup - prøve 2

Analyse foretaget af ALS Global 07.03.2023

pH: 7,4
Tørstof: 65,0 %
Glødetab: 23,6 % af TS
Ledningsværdi: 240 mS/m

Gødningsværdi
Vandopløselig kvælstof: 150 mg/kg TS
Total fosfor: 1200 mg/kg TS
Kalium: 3500 mg/kg TS

PFAS 22 i jord
Sum af PFAS, 22 stoffer: 7,50 µg/kg TS (400)
Sum af PFOA, PFOS, PFNA, PFHxS, 4 stoffer: < 1,00 µg/kg TS (10)

Tallene i parentes er gældende grænseværdi. 
 

Der er ikke påvist PFAS over kvalitetskriterierne, prøverne betragtes som uforurenede/rene. 

 

Kjærgårdsmølle - prøve 1

Analyse foretaget af ALS Global 16.02.2023

pH: 7,7
Tørstof: 54,7 %
Glødetab: 29,2 % af TS
Ledningsværdi: 110 mS/m

Gødningsværdi
Vandopløselig kvælstof: 64 mg/kg TS
Total fosfor: 1400 mg/kg TS
Kalium: 5700 mg/kg TS

PFAS 22 i jord
Sum af PFAS, 22 stoffer: 0,58 µg/kg TS (400)
Sum af PFOA, PFOS, PFNA, PFHxS, 4 stoffer: < 1,00 µg/kg TS (10)

Tallene i parentes er gældende grænseværdi. 
 

Der er ikke påvist PFAS over kvalitetskriterierne, prøverne betragtes som uforurenede/rene. 

 

Kjærgårdsmølle - prøve 2

Analyse foretaget af ALS Global 16.02.2023

pH: 7,6
Tørstof: 61,0 %
Glødetab: 24,8 % af TS
Ledningsværdi: 390 mS/m

Gødningsværdi
Vandopløselig kvælstof: 100 mg/kg TS
Total fosfor: 1200 mg/kg TS
Kalium: 3500 mg/kg TS

PFAS 22 i jord
Sum af PFAS, 22 stoffer: <7,50 µg/kg TS (400)
Sum af PFOA, PFOS, PFNA, PFHxS, 4 stoffer: < 1,00 µg/kg TS (10)

Tallene i parentes er gældende grænseværdi. 
 

Der er ikke påvist PFAS over kvalitetskriterierne, prøverne betragtes som uforurenede/rene. 

 

Nomi4s modtager årligt ca. 30.000 tons have- og parkaffald, som omdannes til
forskellige typer kompost.

Milekompostering.

Det neddelte have- og parkaffald lægges i miler, hvor temperaturen inde i milerne kommer op på ca. 75º.
Når temperaturen begynder at falde vendes milerne, som derved får tilført ilt, så mikroorganismerne igen kan arbejde effektivt.

Ved denne varmeudvikling dør ukrudtsfrø.

Fra modtagelse af have- og parkaffald til der er færdig kompost går der ca. 1 år, hvor milerne bliver vendt ca. hver 3. måned i løbet af året.

Nomi4s kan ikke give garanti for, at der ikke er indhold af spiredygtige frø eller snegleæg i den færdige kompost.

Flowdiagram - sådan fremstilles komposten:

Nomi4s logo       Nomi4s i/s        Hjermvej 19        7500 Holstebro          

keyboard_arrow_up