Restaffald

Alt det affald, du ikke kan sortere i de andre  affaldstyper.

Restaffaldet køres til et forbrændingsanlæg og energiudnyttes til el og fjernvarme.

Piktogram restaffald

Restaffald

Restaffald er det affald, som ikke kan genanvendes og derfor vil blive brændt på et kraftvarmeanlæg, hvor det bliver energiudnyttet til el og varme.

​Sådan bortskaffer du restaffald

Alle private husstande er omfattet af en obligatorisk indsamlingsordning for mad- og restaffald.
Alle private husstande har en beholder til mad- og restaffald. Se tømningsdage på Min Side.

Restaffaldet lægges i det store rum. Beholderen bliver tømt af en speciel renovationsbil, som ligeledes har to rum. Derved sikres, at restaffaldet ikke bliver blandet sammen med madaffaldet. Restaffaldet sendes direkte til forbrænding.

 

Hvad kan afleveres som restaffald?

Ja tak

Pizzabakker med madrester/fedt
Chips- og kaffeposer (med metalfilm)
Gavepapir 
Snavset papir og pap 
Servietter 
Bleer, hygiejnebind og vatpinde 
Støvsugerposer 
Asker og cigaretskod (Kold)
Opfej
Kattegrus 
Strøelse fra mindre husdyr 
Dyreekskrementer

Se hvordan restaffald bliver til energi

check-circle-1

Nej tak

Batterier (som batterier)
Elektronik (som elektronik)
Kemikalier (som farligt affald)
Elpærer (på genbrugsplads eller i farligt affald)
Sten og jord (på genbrugsplads)
Større mængder ekspanderet polystyren fx flamingo (på genbrugsplads)

road-sign-banned

Nomi4s logo       Nomi4s i/s        Hjermvej 19        7500 Holstebro