Restaffald

Restaffaldet køres til et forbrændingsanlæg og energiudnyttes til el og fjernvarme.

Piktogram restaffald

Restaffald

Restaffald er det affald, som ikke kan genanvendes og derfor vil blive brændt på et kraftvarmeanlæg, hvor det bliver energiudnyttet til el og varme.

​Sådan bortskaffer du restaffald

Alle private husstande er omfattet af en obligatorisk indsamlingsordning for mad- og restaffald.
Alle private husstande har en beholder til mad- og restaffald. Se tømningsdage på Min Side.

Restaffaldet lægges i det store rum. Beholderen bliver tømt af en speciel renovationsbil, som ligeledes har to rum. Derved sikres, at restaffaldet ikke bliver blandet sammen med madaffaldet. Restaffaldet sendes direkte til forbrænding.

 

Hvad kan afleveres som restaffald?

Ja tak

Pizzabakker
​Hygiejnebind
Bleer
Kattegrus
(skal være pakket i lukkede poser)
Juice- og mælkekartoner
Sod og aske
(skal være kold og pakket i lukkede poser)
Støvsugerposer
(skal være pakket i lukkede poser)
Beskidt emballage​

check-circle-1

Nej tak

Genanvendeligt affald (sorteres efter materialefraktion)
Batterier (farligt affald)
Elektronik (genbrugspladsen)
 

road-sign-banned

Nomi4s logo       Nomi4s i/s        Hjermvej 19        7500 Holstebro          

keyboard_arrow_up