Priser 2024 - Lemvig Kommune

Her kan du læse mere om priser og gebyrer gældende i Lemvig Kommune.

Gebyr for tømning af dagrenovation samt mad- og restaffald.

Gebyr er i kr. pr. år.
Nomi4s stiller beholder til rådighed (inkluderet i prisen).

Private husstande og sommerhuse

2-delt beholder til mad- og restaffald14-dags tømning
190 l beholder* 795,00
240 l beholder 850,00
370 l beholder 1.000,00

* Tilbydes ikke til sommerhuse.

Udelt beholder til madaffald14-dags tømning
140 l beholder* 715,00
190 l beholder 735,00
240 l beholder* 760,00

* Beholderstørrelse udgår/udfases på sigt jf. tidligere beslutning.

Udelt beholder til restaffald14-dags tømning
140 l beholder* 800,00
190 l beholder 850,00
240 l beholder 905,00
370 l beholder 1.085,00
400 l beholder*1.130,00
660 l beholder 2.105,00
770 l beholder* 2.225,00

* Beholderstørrelse udgår/udfases på sigt jf. tidligere beslutning.

Flerfamiliehuse, boligforeninger, institutioner o. lign.

Beholdere til madaffald14-dags tømning
140 l beholder* 715,00
190 l beholder 735,00
240 l beholder* 760,00
Op til 2 m3 underjordisk beholder7.410,00
2 m3- 2,4 m3 underjordisk beholder8.030,00
Over 2,4 m3 underjordisk beholder8.650,00

* Beholderstørrelse udgår/udfases på sigt jf. tidligere beslutning.

Beholdere til restaffald14-dags tømning
140 l beholder* 800,00
190 l beholder 850,00
240 l beholder 905,00
370 l beholder 1.085,00
400 l beholder*1.130,00
660 l beholder 2.105,00
770 l beholder* 2.225,00
Op til 4 m3 underjordisk beholder11.070,00
Over 4 m3 underjordisk beholder14.750,00

Ved ordninger med ugetømning af mad- og restaffald hos flerfamiliehuse, boligforeninger, institutioner o. lign. er gebyret det dobbelte af gebyret for 14 dags-tømning.

* Beholderstørrelse udgår/udfases på sigt jf. tidligere beslutning.

Sommerhuse

2-delt beholder til mad- og restaffaldSommerhustømning
32 tømninger årligt
Sommerhustømning
26 tømninger årligt
190 l beholder* 980,00795,00
240 l beholder1.090,00885,00
370 l beholder1.255,001.020,00

* Beholderstørrelse udgår/udfases på sigt jf. tidligere beslutning.

Udelt beholder til madaffaldSommerhustømning
32 tømninger årligt
Sommerhustømning
26 tømninger årligt
140 l beholder* 880,00715,00
190 l beholder905,00735,00
240 l beholder*935,00760,00

* Beholderstørrelse udgår/udfases på sigt jf. tidligere beslutning.

Udelt beholder til restaffaldSommerhustømning
32 tømninger årligt
Sommerhustømning
26 tømninger årligt
140 l beholder*980,00800,00
190 l beholder1.050,00850,00
240 l beholder1.115,00905,00
370 l beholder1.335,001.085,00
400 l beholder*1.390,001.130,00
660 l beholder2.595,002.105,00
770 l beholder*2.870,002.225,00

* Beholderstørrelse udgår/udfases på sigt jf. tidligere beslutning.

Sommerhusejere kan vælge mellem sommerhustømning eller 14 dags tømning.
Ændring af tømningsordning kan ske ved årsskifte.

Der er 2 forskellige sommerhusordninger at vælge imellem i Lemvig Kommune.

Sommerhusindsamlingen er fordelt på følgende måde:  

Ordning 
26 tømninger 
Ordning  
32 tømninger

 Uge 2
 Uge 8
 Uge 12
 Uge 14
 Uge 16-22 (hver 14. dag)
 Uge 23-35 (hver uge)
 Uge 38-42 (hver 14. dag)
 Uge 46 
 Uge 50 

 Uge 2-24 (hver 14.dag)
 Uge 25-35 (hver uge)
 Uge 38-52 (hver 14. dag)

 

Kolonihaveforeninger

20 tømninger af underjordiske i kolonihaver beregnes forholdsmæssigt i forhold til 26 tømninger.

Fast miljøgebyr pr. boligenhed - obligatorisk

Gebyr er i kr. pr. år. (momsfri) 

Private husstande

Kr. pr. år. 
2.390,00

Årligt gebyr til dækning af genbrugspladser, husstandsbeholdere til papir/pap/plast/mad- og drikkekartoner, metal og glas, tekstilposer, farligt affald, storskrald og administration.

Sommerhuse

Kr. pr. år.
2.335,00

Årligt gebyr til dækning af genbrugspladser, husstandsbeholdere til papir/pap/plast/mad- og drikkekartoner, metal og glas, storskrald og administration.

Sommerhuse med fælles miljøstation

Kr. pr. år.
1.700,00

Årligt gebyr til dækning af genbrugspladser, farligt affald, fælles miljøstationer til papir/pap/plast/mad- og drikkekartoner, metal og glas, storskrald og administration.


Værelse

Kr. pr. år.
800,00

Årligt gebyr til dækning af genbrugspladser, farligt affald, husstandsbeholdere til papir/pap/plast/mad- og drikkekartoner, metal og glas, storskrald og administration.

Etagebyggeri med fælles genbrugsø

Kr. pr. år.
1.660,00

Årligt gebyr til dækning af genbrugsø, genbrugspladser, farligt affald, storskrald og administration.

Andelsboligforening o.lign. med tæt lav bebyggelse med fælles genbrugsø

Kr. pr. år.
2.080,00

Årligt gebyr til dækning af genbrugsø, genbrugspladser, farligt affald og administration.


Kolonihave med fælles genbrugsø

Kr. pr. år.
260,00

Årligt gebyr til genbrugsø, genbrugspladser, farligt affald og administration.

Eksempler på den samlede udgift til affald

Eksempel for en privat husstand

Har man eksempelvis en 240 l beholder til mad- og restaffald, som tømmes hver 14. dag, er den samlede udgift til affald følgende:

Gebyr for tømning af mad- og restaffald850,00
Fast miljøgebyr pr. boligenhed - obligatorisk2.390,00
I alt3.240,00

 

Eksempel for et sommerhus med fælles miljøstation

Har man eksempelvis en 240 l beholder til mad- og restaffald, med sommerhustømning, 32 tømninger årligt, er den samlede udgift til affald følgende:

Gebyr for tømning af mad- og restaffald1.090,00
Fast miljøgebyr pr. boligenhed - obligatorisk1.700,00
I alt2.790,00

 

 

Øvrige priser

Ændring af beholderstørrelse (kr. 0 ved nybyggeri)300,00
Ekstratømning af mad- og restaffaldsbeholderen eller emballagebeholdere, pr. beholder250,00
Ekstratømning af underjordisk850,00
Sækkemærker til ekstra restaffald pr. stk. - inkl. afhentning30,00
Affaldssæk med restaffald, afleveret til personale på genbrugspladsen30,00

 

Bortkastet og ulovligt efterladt affald kan straffes med bøde efter lovgivningen. 

Kommunale institutioner 

Gebyr er i kr. pr. år. (inkl. evt. moms)

Udelte beholdere til genanvendelige fraktioner og restaffald 

 Hver uge
 
Hver 2. uge
eller op til 20 tilkald
Hver 4. uge
 
Beholder til genanvendeligt affald (pap/papir, plast/kartoner, glas og metal) pr. beholder2.400,001.250,00675,00
Beholder til haveaffald3.000,001.550,00825,00
Beholder til deponiaffald, sorteringsaffald og småt brændbart3.800,001.950,001.025,00

Større tømningsintervaller (op til 8 uger) beregnes forholdsmæssigt efter tømning hver 4. uge. (særordning)

Antal beholdere aftales med Nomi4s, som stiller beholdere til rådighed. (inkluderet i prisen)

Delte beholdere til  genanvendelige fraktioner og restaffald 

Beholderstørrelser og tømningshyppighedGebyr 
190 l todelt beholder til mad- og restaffald. Tømmes hver 14. dag.795,00
240 l todelt beholder til mad- og restaffald. Tømmes hver 14. dag.850,00
370 l todelt beholder til mad- og restaffald. Tømmes hver 14. dag.1.000,00
240 l todelt beholder til pap/papir og plast/mad- og drikkekartoner. Tømmes hver 14. dag.1.110,00
240 l todelt beholder til metal og glas. Tømmes hver 6. uge.210,00
Tilmelding og levering af beholder. (gebyr pr. beholder)400,00

 

Forbrændingsgebyrer  

Beholderstørrelse2 x ugentligtUgetømning14-dags tømning
140 l beholder--840,00
190 l beholder-1.770,00885,00
240 l beholder-1.860,00930,00
370 l beholder-2.190,001.095,00
400 l beholder-2.260,001.130,00
660 l beholder-4.260,002.130,00
770 l beholder8.920,004.460,002.230,00

 

Gebyr for én ekstra tømning af én beholder - gebyret tillægges normal gennemsnitlig tømningspris200,00
Storskralds- og haveaffaldsordning – op til 6 tilkald pr. år. - Samtidig afhentning af de 2 typer tæller som ét tilkald1.200,00
Tilvalgsordning – underjordiske beholdere til genanvendelige fraktioner, tømning hver 2. uge. 
Standardgebyr pr. beholder med mindre særlige forhold gør sig gældende
7.500,00

Nomi4s logo       Nomi4s i/s        Hjermvej 19        7500 Holstebro          

keyboard_arrow_up