Priser 2024 - Struer Kommune

Her kan du læse mere om priser og gebyrer gældende i Struer Kommune.

Gebyr for tømning af mad- og restaffald

Gebyr er i kr. pr. år. (momsfri) 
Nomi4s stiller beholder til rådighed (inkluderet i prisen).

Private husstande og sommerhuse

2-delt beholder til mad- og restaffald14-dags tømning
190 l beholder* 740,00
240 l beholder 805,00
370 l beholder 985,00

* Tilbydes ikke til sommerhuse.

Udelt beholder til madaffald14-dags tømning
140 l beholder* 640,00
190 l beholder 660,00
240 l beholder* 690,00

* Beholderstørrelse udgår/udfases på sigt jf. tidligere beslutning.

Udelt beholder til restaffald14-dags tømning
140 l beholder* 750,00
190 l beholder 815,00
240 l beholder 880,00
370 l beholder 1.100,00
660 l beholder 1.945,00

* Beholderstørrelse udgår/udfases på sigt jf. tidligere beslutning.

Flerfamiliehuse, boligforeninger, institutioner o. lign.

Beholdere til madaffaldUgetømning14-dags tømning
140 l beholder* 1.280,00640,00
190 l beholder 1.320,00660,00
240 l beholder* 1.380,00690,00
Op til 2 m3 underjordisk beholder12.820,006.410,00
2 m3- 2,4 m3 underjordisk beholder13.730,006.865,00
Over 2,4 m3 underjordisk beholder14.640,007.320,00

* Beholderstørrelse udgår/udfases på sigt jf. tidligere beslutning.

Beholdere til restaffaldUgetømning14-dags tømning
140 l beholder* 1.500,00750,00
190 l beholder 1.630,00815,00
240 l beholder 1.760,00880,00
370 l beholder 2.200,001.100,00
660 l beholder 3.890,001.945,00
Op til 4 m3 underjordisk beholder20.430,0010.215,00
Over 4 m3 underjordisk beholder27.340,0013.670,00

* Beholderstørrelse udgår/udfases på sigt jf. tidligere beslutning.

Ved ordninger med ugetømning af mad- og restaffald hos flerfamiliehuse, boligforeninger, institutioner o. lign. er gebyret det dobbelte af gebyret for 14 dags-tømning.

 

Sommerhuse

2-delt beholder til mad- og restaffaldSommerhustømning
22 tømninger årligt
190 l beholder* 655,00
240 l beholder710,00
370 l beholder860,00

* Beholderstørrelse udgår/udfases på sigt jf. tidligere beslutning.

Udelt beholder til madaffaldSommerhustømning
22 tømninger årligt
140 l beholder* 570,00
190 l beholder590,00
240 l beholder*610,00
Op til 2 m3 underjordisk beholder5.420,00
2 m3- 2,4 m3 underjordisk beholder5.810,00
Over 2,4 m3 underjordisk beholder6.195,00

* Beholderstørrelse udgår/udfases på sigt jf. tidligere beslutning.

Udelt beholder til restaffaldSommerhustømning
22 tømninger årligt
140 l beholder*665,00
190 l beholder720,00
240 l beholder775,00
370 l beholder960,00
660 l beholder1.645,00
Op til 4 m3 underjordisk beholder8.645,00
Over 4 m3 underjordisk beholder11.565,00

* Beholderstørrelse udgår/udfases på sigt jf. tidligere beslutning.

Sommerhusejere kan vælge mellem sommerhustømning eller 14 dags tømning.

Sommerhusindsamlingen er fordelt på følgende måde:

Sommerhustømning – 22 tømninger

Uge 1 eller 2     
Uge 7 eller 8     
Uge 9-44 (hver 14. dag)     
Uge 47 eller 48    
Uge 51 eller 52          

Kolonihaveforeninger

Udelt beholder til madaffald20 tømninger årligt
Op til 2 m3 underjordisk beholder 4.930,00
2 m3- 2,4 m3 underjordisk beholder5.280,00
Over 2,4 m3 underjordisk beholder5.630,00

 

Udelt beholder til restaffald20 tømninger årligt
Op til 4 m3 underjordisk beholder7.860,00
Over 4 m3 underjordisk beholder10.515,00

Fast miljøgebyr pr. boligenhed - obligatorisk

Gebyr er i kr. pr. år. (momsfri) 

Private husstande

Kr. pr. år. 
2.340,00

Årligt gebyr til dækning af genbrugspladser, husstandsbeholdere til papir/pap/plast/mad- og drikkekartoner, metal og glas, tekstilposer, farligt affald, storskrald og administration.

Sommerhuse

Kr. pr. år.
1.450,00

Årligt gebyr til dækning af genbrugspladser, husstandsbeholdere til papir/pap/plast/mad- og drikkekartoner, metal og glas, storskrald og administration.

Etagebyggeri med fælles genbrugsø

Kr. pr. år.
1.460,00

Årligt gebyr til dækning af genbrugsø, genbrugspladser, farligt affald og administration.


Andelsboligforening o.lign. med tæt lav bebyggelse med fælles genbrugsø

Kr. pr. år.
1.890,00

Årligt gebyr til dækning af genbrugsø, genbrugspladser, farligt affald, storskrald og administration.

Kolonihave med fælles genbrugsø

Kr. pr. år.
260,00

Årligt gebyr til genbrugsø, genbrugspladser, farligt affald og administration.

Eksempler på den samlede udgift til affald

Eksempel for en privat husstand

Har man eksempelvis en 240 l beholder til mad- og restaffald, som tømmes hver 14. dag, er den samlede udgift til affald følgende:

Gebyr for tømning af mad- og restaffald805,00
Fast miljøgebyr pr. boligenhed - obligatorisk2.340,00
I alt3.145,00

 

Eksempel for et sommerhus

Har man eksempelvis en 240 l beholder til mad- og restaffald, med sommerhustømning, 22 tømninger årligt, er den samlede udgift til affald følgende:

Gebyr for tømning af mad- og restaffald710,00
Fast miljøgebyr pr. boligenhed - obligatorisk1.450,00
I alt2.160,00

 

 

Øvrige priser

Ændring af beholderstørrelse (kr. 0 ved ejerskifte og nybyggeri)300,00
Ekstratømning af mad- og restaffaldsbeholderen eller emballagebeholdere, pr. beholder250,00
Ekstratømning af underjordisk700,00
Sækkemærker til ekstra restaffald pr. stk. - inkl. afhentning30,00
Affaldssæk med restaffald, afleveret til personale på genbrugspladsen30,00

 

Bortkastet og ulovligt efterladt affald kan straffes med bøde efter lovgivningen. 

Kommunale institutioner - beholdere til sortering

 Gebyr er i kr. pr. år. (inkl. evt. moms)

 Hver uge
 
Hver 2. uge
eller op til 20 tilkald
Hver 4. uge
 
Beholder til genanvendeligt affald (pap/papir, plast/kartoner, glas og metal) pr. beholder2.400,001.250,00675,00
Beholder til haveaffald3.000,001.550,00825,00
Beholder til deponiaffald, sorteringsaffald og småt brændbart3.800,001.950,001.025,00

Større tømningsintervaller (op til 8 uger) beregnes forholdsmæssigt efter tømning hver 4. uge. (særordning)

Antal beholdere aftales med Nomi4s, som stiller beholdere til rådighed. (inkluderet i prisen)
 

Gebyr for én ekstra tømning af én beholder - gebyret tillægges normal gennemsnitlig tømningspris200,00
Storskralds- og haveaffaldsordning – op til 6 tilkald pr. år. - Samtidig afhentning af de 2 typer tæller som ét tilkald1.200,00
Tilvalgsordning – underjordiske beholdere til genanvendelige fraktioner, tømning hver 2. uge. 
Standardgebyr pr. beholder med mindre særlige forhold gør sig gældende
7.500,00

Nomi4s logo       Nomi4s i/s        Hjermvej 19        7500 Holstebro          

keyboard_arrow_up