OK, det er forstået

Dette website bruger cookies for at forbedre oplevelsen af sitet og indsamle statistik. Ved at fortsætte, accepterer du brugen af cookies.
Læs mere om cookies her.

1 ressource center // 4 kommuner // 150.000 borgere // 9.000 virksomheder

Du er her // » Information » Ofte stillede spørgsmål » Spørgsmål om genbrugspladser for erhverv

Spørgsmål og svar om genbrugspladser - erhverv

 

Ofte stillede spørgsmål om erhverv på genbrugspladsen.

 

PRINT LISTE

UDVID FANER

 

 

 

Hvor finder jeg genbrugspladsens åbningstid?

Du kan se åbningstiderne for de forskellige genbrugspladser her
eller du kan downloade en samlet oversigt over åbningstiderne for alle Nomi4s’s genbrugspladser her

Er der specielt åbent på genbrugspladsen for virksomheder uden for normal åbningstid?

På genbrugspladserne i Holstebro, Lemvig og Skive kan virksomheder aflevere affald på hverdage før normal åbningstid fra kl. 6.00. Virksomheder, der ønsker at benytte tilbuddet skal tilmelde sig ordningen. Tilmeld her

Skal viceværter, der er ansat af boligforeninger, registreres som transportører og betale for at aflevere affald fra boligselskabets lejere på genbrugspladsen?

Viceværter skal ikke registreres, som affaldstransportører i Affaldsregistret, da der ikke med rimelighed kan siges at være tale om transport for fremmed regning, når en vicevært eksempelvis afleverer lejernes storskrald på genbrugspladsen.

 

Viceværter, som er ansat af boligforeninger repræsenterer i realiteten lejerne direkte i relation til det gebyr, som lejerne betaler for adgang til genbrugspladser, og skal derfor ikke betale for afleveringen.

 

Det skal dog kunne dokumenteres, at vedkommende er vicevært, og at det konkrete affald stammer fra den boligforening, hvor den pågældende er vicevært.
 

Skal virksomheden være tilmeldt for at benytte genbrugspladser?

Virksomheder, der ønsker at benytte genbrugspladserne skal tilmelde sig ordningen. Tilmeld her
Når virksomheden er tilmeldt ordningen fremsendes en brik, som skal benyttes til registrering af bil, trailer og farligt affald ved alle besøg på genbrugspladserne.

Registrering på genbrugspladsen - hvordan gør jeg det?

Inden aflæsning af erhvervsaffaldet på genbrugspladsen skal du registrere besøget med brikken på standeren.
Er du i tvivl, kan du henvende dig til en medarbejder på pladsen.

Hvordan betaler virksomheden for aflevering af erhvervsaffaldet?

Betalingsordningen betyder, at erhverv betaler for de faktiske besøg på genbrugspladserne. I 2018 koster et besøg 125 kr. + moms, og hvis der er trailer med, koster det yderligere 125 kr. + moms. Herudover skal farligt affald afregnes særskilt med 8,00 kr. + moms pr. kg. uanset hvilken branche man kommer fra.

Jeg har lejet en gulpladebil til privat brug, hvordan beviser jeg det?

Kører du privat i en leaset eller lejet gulpladebil, skal du medbringe og fremvise en blanket til medarbejderne på genbrugspladsen. Blanketten er udstedt af din udlejer og viser, at du kører privat i bilen.

Kan jeg betale kontant på genbrugspladsen?

Genbrugspladserne modtager ikke kontanter eller betaling med kreditkort. Der fremsendes månedsvis faktura på besøgene.

Jeg kører i en firmabil – kan jeg køre på genbrugspladsen med mit eget private affald?

Ja, men for at kunne aflevere eget privat affald i en firmabil kræver det, at bilen har papegøjeplader, klister- mærke fra SKAT eller du har et dagsbevis til privat kørsel i gulpladebil.

Jeg har en bil, der både er registeret til erhvervsmæssig og privat brug – bliver jeg så opkrævet betaling, hvis jeg afleverer privat affald?

Hvis du kører eget privat affald i din bil, skal du ikke foretage dig noget. Hvis du benytter køretøjet til at aflevere affald fra den virksomhed, du arbejder i, skal du registrere dit besøg med brikken på genbrugspladsen.

Hvilke køretøjer må jeg benytte?

På genbrugspladserne er der kun adgang for køretøjer, der har en totalvægt på højst 3.500 kg. + trailer.

Kan jeg aflevere erhvervsaffald i en privat bil?

Ja, det må du gerne. Du skal blot registrere besøget med brikken på standeren og evt. henvende dig til en medarbejder.

Kan jeg aflevere olie- og kemikalieaffald på genbrugspladsen?

Virksomheden kan aflevere farligt affald på genbrugspladserne. Affaldsbekendtgørelsen fastlægger, at virksomheden skal betale særskilt for at aflevere farligt affald. Denne betaling udgør 8 kr. pr. kg. + moms.

Hvis du skal aflevere farligt affald, skal du kontakte en medarbejder, som vejer og registrerer dit affald og udsteder en kvittering, såfremt dette ønskes.
Antal kg. fremgår af faktura, som fremsendes en gang om måneden.

Jeg får betaling for at køre med affald, men affaldet er fra en husholdning, der har betalt for at benytte genbrugspladsen over genbrugsgebyret. Skal jeg så alligevel betale for at benytte genbrugspladsen?

En virksomhed skal betale for at benytte genbrugspladsen, uanset hvorfra affaldet stammer. Dette princip gælder også for håndværkere og anlægsgartnere, der arbejder for husholdninger.

Kontrollerer pladsmedarbejderen, om jeg husker at oplyse, at jeg kommer med erhvervsaffald?

Ja – det skal vi ifølge lovgivningen. Bl.a. af den grund, at det ellers er husholdningerne, som kommer til at betale for erhvervsaffald, hvis virksomhederne ikke betaler.

Medarbejderne på pladserne kontrollerer om virksomheder anvender brik. Såfremt virksomheden endnu ikke har fået bestilt eller modtaget en brik, kan der ske en manuel registrering, første gang man besøger genbrugspladsen.

Hvad er erhvervsaffald egentlig?

Affaldsbekendtgørelsen (kapitel 2, § 3 stk. 22) definerer erhvervsaffald som ”affald, som er frembragt af virksomheder, herunder dagrenovationslignende affald, have-park-affald, storskrald, bygge- og anlægsaffald, produktionsaffald, industriaffald, kildesorterede affaldsfraktioner og jord. Erhvervsaffald kan enten være farligt eller ikke-farligt”.

Selvom arbejdet er udført for og hos en borger, vil affaldet blive betragtet som erhvervsaffald, hvis affaldet afleveres af en virksomhed.

Hvordan vil jeg blive faktureret?

Vi sender din regning til adressen, du har opgivet. Der er ligeledes mulighed for at få tilsendt faktura via mail eller tilmelding til betalingsservice. 

Kan jeg som butiksindehaver gratis aflevere elektronikaffald (køleskabe, radioer, TV, computere m.v.), som jeg tager retur fra kunderne?

Butikker, der modtager elektronikaffald fra husholdninger, kan kun aflevere dette på genbrugspladsen, hvis de benytter sig af tilbuddet for erhvervsvirksomheder om at aflevere affald på genbrugspladsen – dvs. mod betaling. Det fremgår af § 19, stk. 7 i Elektronikaffaldsbekendtgørelsen fra 1. januar 2012.

Butikker m.v., der tager elektronikaffald tilbage fra kunderne, og som ikke ønsker at benytte sig af genbrugs- pladsen, skal i stedet benytte en indsamlingsordning, oprettet af producenter og importører af elektronik.
I praksis vil det sige, at de skal aflevere det på en af de regionale pladser, som kollektivordningerne har etableret.
Se mere på DPA-Systems hjemmeside.

HOVEDKONTOR
Hjermvej 19, 7500 Holstebro
Tlf. 70 200 226


ADMINISTRATION
Tlf. 9610 6249
administration@nomi4s.dk

BORGERSERVICE
Tlf. 9610 6240
borgerservice@nomi4s.dk

BESØGS- OG SKOLETJENESTE
Tlf. 9687 9204
skoletjenesten@nomi4s.dk

ERHVERV
Tlf. 9610 6640
erhvervsaffald@nomi4s.dk

DEPONI
Tlf. 9610 6647
deponi@nomi4s.dk