Vidste du, at mere end 95% af vores affald kan anvendes til nyttige formål?

Hver dansker smider i gennemsnit 610 kilo affald ud hvert år. Det svarer til mere end 11 kilo om ugen. Heldigvis kan det meste af vores affald genanvendes. Men det kræver, at du hjælper os med at sortere det.

Kilde: Miljøstyrelsen (tal fra 2016)

Der bliver mere og mere affald i verden

Vi bliver flere og flere mennesker på kloden, og man forventer, at det globale forbrug af ressourcer/råstoffer vil være fordoblet allerede i 2060*. Det giver et enormt pres på klodens råstoffer og medfører en stigende mængde affald i verden.

Vi bruger simpelthen flere råstoffer, end naturen kan nå at danne. Derfor er vi nødt til at fokusere mere på genbrug og genanvendelse, hvis vi ikke skal løbe tør for råstoffer i fremtiden.

Kilde: OECD: The Global Material Resource Outlook to 2060

Bæredygtig affaldshåndtering starter hjemme hos dig

Lad os tage et eksempel: Du rydder op i køkkenet efter en lang dag og når til syltetøjsglaset. Tømmer du og skraber glasset for rester og sorterer det, eller vælger du den nemme løsning (bare lige denne ene gang) og smider det i skraldespanden sammen med restaffaldet?

Dit valg er bestemt ikke ligegyldigt. Et syltetøjsglas består blandt andet af kvartssand, som bliver indvundet fra havbunden sydvest for Bornholm. Råstoffer som sand, grus, metaller, kul, olie og sten er råstoffer, som naturen er millioner af år om at danne. Det gælder også for kvartssand.

Så når du smider dit syltetøjsglas direkte i skraldespanden til restaffaldet, går et råstof som kvartssand op i røg og er væk for altid. Genanvender du det derimod, indgår det i produktionen af nye glas.

Aflever derfor det tomme og skrabet glas i din beholder til glas eller på genbrugspladsen.

Affaldstrekanten – sådan fungerer vores affaldssystem

Der findes utroligt mange ressourcer i vores affald. Affaldstrekanten viser, hvordan vi kan håndtere affaldet bæredygtigt.

 

Hvad er forskellen på genbrug og genanvendelse? Hvorfor ender noget affald i et forbrændingsanlæg og andet i et deponi? Bliv klogere på affaldstrekanten her.
 

Forebyggelse
Helt overordnet gælder det om at producere så lidt affald som muligt. Det kan vi blandt andet gøre ved at købe færre ting og forbruge klogere.

Genbrug
Når du får, køber, gi'r eller sælger brugte ting som f.eks. møbler og tøj, er der tale om genbrug. Det kræver ingen forarbejdelse og er på den måde det mest bæredygtige inden for affaldshåndtering.

Genanvendelse
Glas, papir, plastic, pap, metal, madaffald og mange andre ting kan genanvendes og indgår som råvare i en ny produktion.

Forbrænding
Affald, som ikke kan genbruges eller genanvendes, bliver så vidt muligt brændt og udnyttet til el- og varmeproduktion. Energiudnyttelse kan dog kun ske én gang og herefter er råstofferne ødelagte.
Derfor er genanvendelse væsentligt mere bæredygtig end forbrænding. 

Deponi
Den sidste lille del af affaldet, der ikke kan udnyttes, bliver gravet ned på et deponi.
Det er dyrt og miljømæssigt dårligt at deponere affald. Derfor skal vi forsøge at mindske denne del.
Heldigvis udgør denne affaldstype mindre end 5% af vores samlede affald.

Eksempler på genanvendelse

Mursten og tegl
Kan knuses og blive til genbrugsstabilgrus

Træ
Kan neddeles og blive til spånplader

Engangsbatterier
Kan smeltes om og bruges i produktionen af rustfrit stål

Plast
Kan sorteres i forskellige typer, neddeles og smeltes om. Indgår som råvare i nye produkter

Papir
Kan laves til nyt kontorpapir, avispapir, æggebakker m.m.

Sådan gør vi vores affaldshåndtering endnu mere bæredygtig

Hvis langt det meste affald kan bruges til gavnlige formål og allerede bliver det i dag, er vi så i mål med den bæredygtige affaldshåndtering? Ikke helt. Vi kan faktisk gøre det endnu bedre.


Vi skal flytte affaldet ”opad” i affaldstrekanten

Det handler om at genbruge mere af det affald, vi i dag genanvender. Og genavende mere af det affald, vi forbrænder i dag. Og så videre. Jo mere affald vi flytter opad i affaldstrekanten, jo mere bæredygtig bliver vores affaldshåndtering.

recycling-sign

Vi skal forbruge klogere

Som forbrugere kan vi købe klogere ind og på den måde ende med mindre affald i sidste ende. Vi kan også vælge at købe bæredygtighedscertificerede produkter, der er nemmere at genanvende, når det bliver til affald.

ecology-leaf-bulb

Hvad kan du gøre? Tips til minimering og bæredygtig håndtering af affald i dit hjem:

  • Papir, pap og karton skal være rent og tørt
  • Plast samt mad- og drikkekartoner skal være tømt og skrabet - skal ikke vaskes
  • Glas og metal skal være tømt og skrabet - skal ikke vaskes.
  • Skær ned på dit forbrug af køkkenrulle – brug i stedet håndklæder og viskestykker, når det er muligt

Hvem er vi? Både ressourceselskab og formidlingscenter

Nomi4s er et fælleskommunalt ressourceselskab, der håndterer affaldet for borgerne i Holstebro, Lemvig, Skive og Struer kommuner. Men vi gør mere end at håndtere borgernes og virksomheders affald. Vi formidler blandt andet viden om bæredygtig affaldshåndtering til skoleklasser, borgerforeninger, ældreklubber, virksomheder og alle andre, der har lyst til at komme på besøg.

Bæredygtig affaldshåndtering starter hjemme ved borgerne. Derfor er formidling afgørende for det lykkes.

Book et besøg og se mere om vores formidlingscentre

Materialegenbrugslageret

Genbrug affald i dine kreative projekter

På vores materialegenbrugslager indsamler vi løbende ting, der kan genbruges i kreative projekter og leg i skoler, skolefritidsordninger og daginstitutioner.

Hvis du mangler materialer til billedkunstundervisningen, en emneuge, et projekt, julepynt eller andre kreative aktiviteter i din institution eller skole, så har vores materialegenbrugslager garanteret noget, du kan bruge.

Se mere om materialegenbrugslageret

Nomi4s logo       Nomi4s i/s        Hjermvej 19        7500 Holstebro          

keyboard_arrow_up