OK, det er forstået

Dette website bruger cookies for at forbedre oplevelsen af sitet og indsamle statistik. Ved at fortsætte, accepterer du brugen af cookies.
Læs mere om cookies her.

1 ressource center // 4 kommuner // 150.000 borgere // 9.000 virksomheder

Du er her // » Erhverv » Takster

TAKSTER GÆLDENDE PR. 1.1.2019

 

PRINT LISTE

UDVID FANER

 

 

 

Nomi4s - Erhvervstakster

Kr. pr. ton inkl. evt. statsafgift og ekskl. moms 

 

 

 Affaldsfraktion

 

Affaldsterminal

Måbjerg

 

Affaldscenter

Kåstrup

 

Affaldscenter

Rom

Affaldscenter

Kjærgårds-

mølle

Bemærkning
 Klar plastfolie Dagspris Dagspris    

 

Dagspris oplyses
på tlf. 96 10 66 41

 

 Farvet plastfolie Dagspris Dagspris    
 Affald til sortering
 Småt brændbart 
 (sidelængde < 1m.)
550,00 550,00 550,00   Fast affald med positiv brændværdi.

 Deponeringsegnet
 affald

875,00 875,00 875,00  

Til forbehandling.

 Asbestaffald til
 gennemvejning
776,00   776,00  

Modtages kun fra Holstebro, Lemvig og Struer Kommuner.

 Aske og slagger     950,00  

 

 

 Slam / sand m.m.     950,00  

 

 

 Affald til
 forbehandling

875,00 875,00 875,00   Fejlsorteret -
sidelængde < 1m.

 Affald til forbehand-

 ling (m. neddeling) 

1.050,00 1.050,00 1.050,00   Fejlsorteret -
sidelængde > 1m.

 Affaldstræ

425,00 425,00* 425,00*  

* Til energiudnyttelse.

 

 Beton/tegl
 uden armering
40,00 50,00    

 

 

 Dagrenovations-

 lignende affald

575,00 575,00 575,00    

 Dæk med og

 uden fælge

500,00 500,00 500,00  

 

 

 Elektronik 875,00 875,00    

 

 

 Fortroligt papir 875,00*      

* Til energiudnyttelse.

 

 Have- og parkaffald 260,00 160,00 260,00 160,00

Til energiudnyttelse.

 

 Hele vinduer og døre 1.250,00 1.250,00    

 

 

 Madrasser 1.050,00 1.050,00    

 

 

 PE-landbrugsfolie
 kraftig (min. 80 my)
875,00 875,00 875,00   Rystet fri for jord, sten, sand, organisk materiale m.m.
 PVC - Hård 1.800,00 1.800,00    

 

 

 Stød og trærødder 260,00 160,00 260,00 160,00

Til energiudnyttelse.

 

 Trykimprægneret træ

725,00 725,00 725,00  

 

 

 Urent beton / tegl 200,00 200,00    

 

 

 Sorteringstillæg 900,00 900,00 900,00 900,00 Fejlafleveret affald, der ikke overholder modtagereglerne.
 Forurenet jord
 Jord til kartering      

Ring for tilbud

tlf. 96 10 66 40

 

 

 Jord kategori 1      

 

 

 Jord kategori 2      

 

 

 Jord forurenet

 udover kategori 2

       
 Tungmetalforurenet
 jord
       

 Ren jord til

 afdækning

  35,00    

 

 

 Let forurenet jord

 til støjvolde

        Modtages ikke p.t.
 Deponi
 Asbestaffald   725,84    

 

 

 Bygningsaffald PCB

  725,84    

0,2-<50 mg/kg

 

 Aske og slagger   693,68    

 

 

 Slam / sand m.m.   693,68    

 

 

 Miljøfarligt affald
 Farligt affald 8.000,00 9.000,00 8.000,00  

 

 

 Farligt affald med bly

8.000,00 8.000,00    

 

 

 Farligt affald med PCB

8.000,00 8.000,00    

 

 

 Salg

 Knust beton / tegl

 (50 - 100 mm)

  50,00      
 Knust beton / tegl
 (0 - 45 mm)
  40,00      
 Knust beton / tegl
 (0 - 50 mm)
40,00        

 Kompost til land-

 brugsjord (0 - 40 mm)

  0,00   0,00 Kun efter aftale og i større mængder. Tlf. 96 10 66 40

 

Nomi4s - Kommunale takster

Kr. pr. ton inkl. evt. statsafgift og ekskl. moms 

 

 

 Affaldsfraktion

 

Affaldsterminal

Måbjerg

 

Affaldscenter

Kåstrup

 

Affaldscenter

Rom

Affaldscenter

Kjærgårds-

mølle

Bemærkning
 Klar plastfolie Dagspris Dagspris  

 

 

Dagspris oplyses
på tlf. 96 10 66 41

 Farvet plastfolie Dagspris Dagspris  

 

 

 Blandet pap og papir Dagspris Dagspris  

 

 

 Pap Dagspris Dagspris  

 

 

 Papir   Dagspris  

 

 

 Affald til sortering
 Småt brændbart 
 (sidelængde < 1m.)
550,00 550,00 550,00   Fast affald med positiv brændværdi.

 Deponeringsegnet
 affald

875,00 875,00 875,00  

Til forbehandling.

 

 Asbestaffald til
 gennemvejning
776,00   776,00   Modtages kun fra Holstebro, Lemvig og Struer Kommuner.
 Aske og slagger     950,00  

 

 

 Slam / sand m.m.     950,00  

 

 

 Affald til forbehandling 875,00 875,00 875,00   Fejlsorteret -
sidelængde < 1m.
 Affald til forbehand-
 ling (m. neddeling) 
1.050,00 1.050,00 1.050,00   Fejlsorteret -
sidelængde >1m.
 Affaldstræ 425,00 425,00 425,00   Limtræ, malet træ, laminat og melamintræ uden glas o.lign.
 Beton / tegl uden
 armering
40,00 50,00    

 

 

 Dagrenovations-
 lignende affald
575,00 575,00 575,00  

 

 

 Dæk med og
 uden fælge

500,00 500,00 500,00    
 Elektronik 875,00 875,00    

 

 

 Fortroligt papir 875,00      

 

 

 Gips 550,00 550,00 550,00  

 

 

 Glas og flasker  185,00 185,00 185,00  

 

 

 Have- og parkaffald 260,00 160,00 260,00 160,00

 

 

 Hele vinduer og døre 1.250,00 1.250,00    

 

 

 Madrasser 1.050,00 1.050,00    

 

 

 PE-landbrugsfolie
 kraftig (min. 80 my)
875,00 875,00 875,00   Rystet fri for jord, sten, sand,
organisk materiale m.m.
 Planglas / autoruder 400,00

400,00

   

 

 

 PVC - Hård 1.800,00 1.800,00    

 

 

 Stød og trærødder 260,00 160,00 260,00 160,00

 

 

 Trykimprægneret træ 725,00 725,00 725,00  

 

 

 Urent beton / tegl 200,00 200,00    

 

 

 Sorteringstillæg 900,00 900,00 900,00 900,00 Fejlafleveret affald, der ikke overholder modtagereglerne.
 Forurenet jord
 Jord til kartering      

Ring for tilbud

tlf. 96 10 66 40

 

 

 Jord kategori 1      

 

 

 Jord kategori 2      

 

 

 Jord forurenet

 udover kategori 2

       
 Tungmetalforurenet
 jord
     

 

 

 Ren jord til

 afdækning

  35,00    

 

 

 Let forurenet jord
 til støjvolde
  50,00      
 Deponi
 Asbestaffald   725,84    

 

 

 Bygningsaffald PCB   725,84    

0,2-<50 mg/kg

 

 Aske og slagger   693,68    

 

 

 Slam / sand m.m.   693,68    

 

 

 Miljøfarligt affald
 Farligt affald 8.000,00 9.000,00 8.000,00  

 

 

 Farligt affald med bly 8.000,00 8.000,00    

 

 

 Farligt affald med PCB

8.000,00 8.000,00    

 

 

 Salg

 Knust beton / tegl

 (50 - 100 mm)

  50,00      
 Knust beton / tegl
 (0 - 45 mm)
  40,00      
 Knust beton / tegl
 (0 - 50 mm)
40,00        

 Kompost til land-   brugsjord (0 - 40 mm)

  0,00   0,00 Kun efter aftale og i større mængder. Tlf. 96 10 66 40

 

 

RGS Nordic - Erhvervstakster

Kr. pr. ton og ekskl. moms

 

 Affaldsfraktion

RGS Nordic A/S

Affaldsterminal

Måbjerg

RGS Nordic A/S

Affaldscenter

Kåstrup

Bemærkning

 Blandet pap og papir

Dagspris Dagspris Dagspris oplyses
på tlf. 96 10 66 41

 Pap

Dagspris Dagspris

 Papir

  Dagspris

 Beton / tegl uden armering

Dagspris Dagspris

 Gips

Dagspris Dagspris

 Planglas / autoruder

Dagspris Dagspris

 

 

HOVEDKONTOR
Hjermvej 19, 7500 Holstebro
Tlf. 70 200 226


ADMINISTRATION
Tlf. 9610 6249
administration@nomi4s.dk

BORGERSERVICE
Tlf. 9610 6240
borgerservice@nomi4s.dk

BESØGS- OG SKOLETJENESTE
Tlf. 9687 9204
skoletjenesten@nomi4s.dk

ERHVERV
Tlf. 9610 6640
erhvervsaffald@nomi4s.dk

DEPONI
Tlf. 9610 6647
deponi@nomi4s.dk