Identifikation af PCB i bygninger og anlæg

Mere end 10 kvm / 1 ton affald
Omfatter omfanget af nedrivningen/renoveringen mere end 10 kvm eller 1 ton affald udfyldes nedenstående formular.

Mindre end 10 kvm og 1 ton affald
Dette betyder at du er FRITAGET for at anmelde.

Er dit valg IKKE korrekt - gå venligst tilbage og foretag et nyt valg

Anmeldelse af byggeaffald i Skive Kommune

Årstallet for bygning, anlæg og evt renovering er før 1950 eller efter 1977 og omfanget er mere end 10 kvm eller 1 ton affald.

Anmeldelsen er indsendt af *

Bygherre

Entreprenør

Ejendommens adresse samt bygningsoplysninger

Oplysninger om bygningsnummer og opførelsesår kan findes på www.ois.dk
Hvis bygningen er renoveret, f.eks. ved tilbygning, udskiftning af vinduer eller maling inde eller ude, angives også året for renoveringen.

Oplysninger om tidsplan

Skive Kommune meddeler en midlertidig tilladelse til støv- og støjfrembringende aktiviteter. Hvis der ikke angives oplysninger om startdato osv. kommer denne tilladelse til at gælde 6 uger fra modtagelse af nedrivningstilladelsen og i tidsrummet 7.00-16.00 på hverdage.

Affaldstransportør

I denne rubrik oplyses om den/de affaldstransportører, der anvendes.Affaldstransportører skal være registreret i Miljøstyrelsens Affaldsregister,som kan findes her: https://www.affaldsregister.mst.dk

Er transportør registreret i det Digitale Affaldsregister? *
Er transportør registreret i det Digitale Affaldsregister? *
Er transportør registreret i det Digitale Affaldsregister? *
Er transportør registreret i det Digitale Affaldsregister? *

Affald til direkte genbrug

Ved direkte genbrug anvendes nedbrydningsmaterialer til samme formål som tidligere.
Direkte genbrug kan f.eks. være at anvende mursten til at bygge nye bygninger.

Affald til Genanvendelse/nyttiggørelse

Ved genanvendelse/nyttiggørelse anvendes affaldet til et nyt formål i stedet for det oprindelige. Det kan f.eks. være metal, der smeltes om til nye produkter eller affaldspapir, der anvendes til at lave nyt papir.

Affald til forbrænding

Affald skal så vidt muligt genbruges eller genanvendes, men affald som ikke kan genbruges eller genanvendes, kan forbrændes og udnyttes til at lave varme og energi. Forbrændingsegnet affald kan f.eks. være tæpper, møbler eller ikke-genanvendeligt papir og pap.

Affald til deponi

Affald, som hverken kan genbruges, genanvendes eller forbrændes, skal deponeres. Affald til deponi kan afleveres til Skive Kommunes affaldsanlæg på Kåstrupvej 20, 7860 Spøttrup. Deponi-affald skal deklareres på forhånd. Se mere om deponiaffald her: www.nomi4s.dk

​Farligt affald

Farligt affald skal altid frasorteres til øvrige affald og må ikke sammenblandes. Farligt affald kan f.eks. være batterier og akkumulatorer, lysstofrør, spraydåser eller affald forurenet med PCB, kviksølv eller bly. Ved aflevering af bly- eller pcb-holdigt farligt affald, skal Nomi4S kontaktes vedr. emballering.

Nomi4s logo       Nomi4s i/s        Hjermvej 19        7500 Holstebro          

keyboard_arrow_up