Automatisk Robotsortering

Et spændende og innovativt udviklingsprojekt, hvor robotter finsorterer det genanvendelige plast - og metalemballage fra husholdningerne.

Nyt og enestående robotsorteringsanlæg blev indviet den 20. marts 2017

Et af de store samfundsmæssige udfordringer og bæredygtig vækst i fremtiden er omstillingen fra at producere af jomfrueligt råmateriale til økonomibaseret og bæredygtig genanvendelse af store affaldsmængder.

Udviklingsprojektets hovedformål er at udvikle og demonstrere forbedrede tekniske koncepter med tilhørende automatiske teknologier og metoder, der med minimal menneskelig indsats identificerer og effektiviserer udsorteringen af genanvendelige ressourcer i tørre husholdningsfraktioner og storskrald.

Projektleder Carsten Zaar Hansen, Nomi4s har i samarbejde med de 3 private virksomheder Nordtec-Optomatic (Ikast), Linatech (Kjellerup) og Robotsort Aps (Odense), og med økonomisk støtte fra Miljøstyrelsen og Region Midtjylland, udviklet og opbygget et robotsorteringsanlæg, som ved anvendelse af avancerede sensorer og robotteknologi forøger renhedsgraden ved automatiseret fjernelse af forurenede elementer, og ved  identifikation af hver enkelt plasttype m.v.

Herved har man et ensartet råmateriale, som kan genanvendes, og som markedet efterspørger. Der er mange vigtige ressourcer i vores affald, som vi får mest nytte af, hvis vi sorterer og genanvender affaldet i stedet for at brænde det.


Hør projektleder Carsten Zaar fortælle om opstart af mekanisk sortering til nuværende robotsorteringsanlæg fase 1


Se robotsorteringsanlægget blive opbygget


Se indslaget fra TV Midt Vest's nyhedsudsendelse den 22. februar 2017, hvor robotsorteringsanlægget kører testforløb.


Se hvordan de seks robotter sorterer det hårde plast

Kontakt

Skulle du have spørgsmål til ovenstående projekt, er du velkommen til at kontakte os.


Projektleder: Carsten Zaar
 

 Informationsafdelingen tlf. 96879204 eller  61206521

Nomi4s logo       Nomi4s i/s        Hjermvej 19        7500 Holstebro          

keyboard_arrow_up