Jagten på råstofferne relaterer sig til færdigheds- og vidensmål i geografi og fysik/kemi efter 9.kl.

 

Jagten på råstofferne

Spillet relaterer sig til følgende færdigheds- og vidensmål:

 

 Fysik/kemi – efter 9. klasse

Perspektivering i naturfag

 • Eleven kan forklare sammenhænge mellem naturfag og samfundsmæssige problemstillinger og udviklingsmuligheder.
 • Eleven har viden om aktuelle problemstillinger med naturfagligt indhold.
 • Eleven har viden om interessemodsætninger knyttet til bæredygtig udvikling.

Stof og kredsløb

 • Eleven kan vurdere miljøpåvirkninger af klima og økosystemer.
 • Eleven har viden om samfundets brug og udledning af stoffer.

Jorden og Universet

 • Eleven kan forklare, hvordan Jordens systemer påvirker menneskets levevilkår.

Produktion og teknologi

 • Eleven har viden om råstoffer og produktionsprocesser.
 • Eleven kan beskrive sammenhænge mellem råstoffer, processer og produkt.
 • Eleven kan vurdere en teknologis bæredygtighed.
 • Eleven har viden om teknologiers påvirkning og effekt på naturgrundlaget.

 

Geografi – efter 9. klasse

Perspektivering i naturfag

 • Eleven kan beskrive naturfaglige problemstillinger i den nære omverden.
 • Eleven har viden om aktuelle problemstillinger med naturfagligt indhold.
 • Eleven kan forklare sammenhænge mellem naturfag og samfundsmæssige problemstillinger og udviklingsmuligheder.
 • Eleven har viden om interessemodsætninger knyttet bæredygtig udvikling.

Jordkloder og dens klima

 • Eleven kan ud fra lokale forhold forklare problematikker knyttet til det geologiske kredsløb og råstofudvinding.
 • Eleven har viden om dannelse, fordeling og udvinding af råstoffer.
 • Eleven kan beskrive løsningsforslag i forhold til klimaændringer og global opvarmning.

Globalisering

 • Eleven kan undersøge forbrugsvares vej fra ressource til butik.
 • Eleven kan undersøge landes ressourceudnyttelse og handelsmønstre.
 • Eleven kan undersøge miljømæssige konsekvenser af ressourceudnyttelse og handelsmønstre.
 • Eleven har viden om metoder til og konsekvenser af ressourceudnyttelse.
 • Eleven kan forklare årsager til nationale og globale konflikter om kulturforskelle, grænsedragninger og ressourcer.

Naturgrundlag og levevilkår

 • Eleven har viden om muligheder for udnyttelse af naturgrundlaget.
 • Eleven har viden om sammenhæng mellem naturgrundlag og produktion.
 • Eleven har viden om begrebet bæredygtighed.
 • Eleven kan beskrive interessemodsætninger ved udnyttelse af naturgrundlaget.
 • Eleven har viden om interesser knyttet til energi og råstofudvinding og bæredygtig naturudnyttelse.
 • Eleven kan forklare aktuelle konsekvenser af naturgrundlagets udnyttelse.
 • Eleven har viden om samfundsmæssige og miljømæssige konsekvenser af udnyttelse af naturgrundlaget.
 • Eleven kan vurdere interessemodsætninger og løsningsmuligheder ved udnyttelse af naturgrundlaget.

 

Nomi4s logo       Nomi4s i/s        Hjermvej 19        7500 Holstebro