Priser 2023 - Skive Kommune

Her kan du læse mere om priser og gebyrer gældende i Skive Kommune.

Gebyr for tømning af dagrenovation samt mad- og restaffald.

Gebyr er i kr. pr. år.
Nomi4s stiller beholder til rådighed (inkluderet i prisen).

Private husstande 

 Ugetømning14-dags tømning 
190 l todelt beholder mad- og restaffald-890,00
240 l todelt beholder mad- og restaffald-1.040,00
370 l todelt beholder mad- og restaffald-1.440,00

Boligforeninger/institutioner

 Ugetømning14-dags tømning
140 l beholder* -740,00
190 l beholder -890,00
240 l beholder -1.040,00
370 l beholder2.880,001.440,00
400 l beholder*3.060,001.530,00
600 l beholder* 4.280,002.140,00
660 l beholder4.640,002.320,00
800 l beholder*5.880,002.940,00
1,3 m3 underjordisk madaffald13.200,006.600,00
2 m3 underjordisk17.400,008.700,00
3 munderjordisk22.050,0011.025,00
5 m3 underjordisk35.800,0017.900,00

* Beholderstørrelse udgår/udfases på sigt jf. tidligere beslutning.
 

Sommerhuse

 Ugetømning14-dags tømning Sommerhustømning,
26 tømninger årligt
140 l beholder*-740,00740,00
190 l beholder madaffald-890,00890,00
240 l beholder mad- og restaffald-1.040,001.040,00
370 l beholder mad- og restaffald-1.440,001.440,00
400 l beholder* -1.530,001.530,00
600 l beholder* -2.140,002.140,00
660 l beholder restaffald-2.320,002.320,00
800 l beholder *-2.940,00-

* Beholderstørrelse udgår/udfases på sigt jf. tidligere beslutning.

Tilsluttet miljøstation - underjordisk 670,00 kr. pr. år.

Fast miljøgebyr pr. boligenhed - obligatorisk

Miljøgebyret dækker drift af genbrugspladser, storskraldsindsamling, affaldsøer, miljøstationer, farligt affald, genbrugsbeholdere, miljøkassen, planlægning på affaldsområdet, administration m.m.

Private husstande

Kr. pr. år.
2.120,00

Gebyret for genbrugsbeholdere og miljøkasse udgør 1.020,00 kr. pr. år.

Administration, adgang til genbrugspladser, adgang til at aflevere olie og kemikalieaffald og mulighed for afhentning af storskrald/haveaffald 6 gange pr. år udgør 1.100,00 kr. pr. år.

Sommerhuse

Kr. pr. år.
1.490,00

Administration, adgang til genbrugspladser, adgang til at aflevere olie og kemikalieaffald, indsaml. frivillige organisationer, benyttelse af opstillede miljøstationer, mulighed for afhentning af storskrald/haveaffald 6 gange pr. år.

Lejlighed

Kr. pr. år.
1.650,00

Adgang til genbrugspladser, adgang til at aflevere olie og kemikalieaffald, genbrugsbeholdere og mulighed for afhentning af storskrald / haveaffald 6 gange pr. år.


Lejlighed m. affaldsø

Kr. pr. år.
1.140,00

Adgang til genbrugspladser, adgang til at aflevere olie og kemikalieaffald, benyttelse af opstillede miljøstationer og affaldsøer.

Andelsboligforening o.lign med tæt lav bebyggelse

Kr. pr. år.
1.610,00

Administration, adgang til genbrugspladser, adgang til at aflevere olie og kemikalieaffald, benyttelse af opstillede affaldsøer.

Kolonihave

Kr. pr. år.
190,00

Administration og sommerbetjening af affaldsøer. (1. april - 30. september) samt haveaffald afleveret på genbrugsplads.

Eksempler på den samlede udgift til affald

Eksempel for en privat husstand

Har man eksempelvis en 240 l beholder til mad- og restaffald, som tømmes hver 14. dag, er den samlede udgift til affald følgende:

Gebyr for tømning af mad- og restaffald1.040,00
Genbrugsbeholdere og miljøkasse1.020,00
Fast miljøgebyr pr. boligenhed - obligatorisk1.100,00
I alt3.160,00

 

Eksempel for et sommerhus

Har man eksempelvis en 240 l beholder til restaffald, med sommerhustømning, 26 tømninger årligt, er den samlede udgift til affald følgende:

Gebyr for tømning af restaffald1.040,00
Fast miljøgebyr pr. boligenhed - obligatorisk1.490,00
I alt2.530,00

 

Øvrige priser

Ændring af beholderstørrelse (kr. 0 ved ejerskifte og nybyggeri)300,00
Sækkemærker til ekstra restaffald pr. stk. - inkl. afhentning30,00
Affaldssæk med restaffald, afleveret til personale på genbrugsplads30,00
Ekstratømning af dagrenovation, mad- og restaffaldsbeholderen (140 l - 800 l) eller genbrugsbeholdere250,00
Ekstratømning af restaffald (8 m3 vippecontainer eller 3m3 - 5 m3 molok)750,00
Ekstratømning af restaffald(14 m3 vippecontainer)1.200,00
Klare plastsække - 10 stk. i rulle20,00
Grønne poser til madaffald - 40 stk. i rulle10,00
Rød plastsæk til fortroligt papirGratis
Foringsposer til 140-240 l beholder - 13 stk. i rulle 30,00
Foringsposer til 360-400 l beholder - 26 stk. i rulle 120,00
Foringsposer til 660-770 l beholder - 26 stk. i rulle 160,00
Haveaffaldsbeholder 360 l - afhentet på genbrugspladsen700,00
Køkkenspand - 7 liter25,00
Kompost i trailer (Kunden læsser selv)Gratis
Kompost (store læs) inkl. læsning pr. ton.50,00

 

Bortkastet og ulovligt efterladt affald kan straffes med bøde efter lovgivningen. 

Kommunale institutioner - beholdere til sortering

 Gebyr er i kr. pr. år.

Beholder til genanvendeligt affald (papir, pap og jern/metal) - tømning hver 14. dag, pr. stk.800,00
Beholder til haveaffald - tømning hver 14. dag, pr. stk.1.450,00
Beholder til deponiaffald, sorteringsaffald - tømning hver 14. dag, pr. stk.1.950,00


Antal beholdere aftales med Nomi4s, som stiller beholdere til rådighed (inkluderet i prisen).

Nomi4s logo       Nomi4s i/s        Hjermvej 19        7500 Holstebro          

keyboard_arrow_up