Priser 2023 - Struer Kommune

Her kan du læse mere om priser og gebyrer gældende i Struer Kommune.

Gebyr for tømning af dagrenovation samt mad- og restaffald.

Gebyr er i kr. pr. år.
Nomi4s stiller beholder til rådighed (inkluderet i prisen).

Private husstande 

 Ugetømning 14-dags tømning
190 l todelt beholder mad- og restaffald-805,00
240 l todelt beholder mad- og restaffald-890,00
370 l todelt beholder mad- og restaffald-1.165,00

Boligforeninger/institutioner

 Ugetømning14-dags tømning
140 l beholder*-720,00 
190 l beholder-805,00
240 l beholder1.780,00890,00
370 l beholder 2.330,001.165,00
660 l beholder4.080,002.040,00
1,3 m3 underjordisk madaffald-7.100,00
2 m3 underjordisk 8.500,00
3 m3 underjordisk-10.550,00
5 m3 underjordisk -14.650,00

* Beholderstørrelse udgår/udfases på sigt jf. tidligere beslutning.

Sommerhuse

 14-dags tømningSommerhustømning,
22 tømninger årligt
140 l beholder *720,00610,00
190 l beholder madaffald805,00680,00
240 l todelt beholder mad- og restaffald 890,00755,00
370 l todelt beholder mad- og restaffald1.165,00985,00

* Beholderstørrelse udgår/udfases på sigt jf. tidligere beslutning.

Sommerhusejere kan vælge mellem sommerhustømning eller 14 dags tømning.

Sommerhusindsamlingen er fordelt på følgende måde:

Sommerhustømning – 22 tømninger

  • Uge 1 eller 2     
  • Uge 7 eller 8     
  • Uge 9-44 (hver 14. dag)     
  • Uge 47 eller 48    
  • Uge 51 eller 52          

Fast miljøgebyr pr. boligenhed - obligatorisk

Miljøgebyret dækker drift af genbrugspladser, storskraldsindsamling, affaldsøer, miljøstationer, farligt affald, genbrugsbeholdere, miljøkassen, planlægning på affaldsområdet, administration m.m.

Private husstande

Kr. pr. år.
2.160,00

Gebyret for genbrugsbeholdere og miljøkasse udgør 1.015,00 kr. pr. år.

Administration, adgang til genbrugspladser, adgang til at aflevere olie og kemikalieaffald og mulighed for afhentning af storskrald/haveaffald 6 gange pr. år udgør 1.145,00 kr. pr. år.

Sommerhuse

Kr. pr. år.
1.490,00

Administration, adgang til genbrugspladser, adgang til at aflevere olie og kemikalieaffald, benyttelse af opstillede miljøstationer, mulighed for afhentning af storskrald/haveaffald 6 gange pr. år.


Boligforening med etagebyggeri

Kr. pr. år.
1.430,00

Administration, adgang til genbrugspladser, adgang til at aflevere olie og kemikalieaffald, benyttelse af opstillede affaldsøer.

Andelsboligforening o.lign med tæt lav bebyggelse

Kr. pr. år.
1.940,00

Administration, adgang til genbrugspladser, adgang til at aflevere olie og kemikalieaffald, benyttelse af opstillede affaldsøer.

Kolonihave

Kr. pr. år.
260,00

Administration og sommerbetjening af affaldsøer (1. april - 30. september) samt haveaffald afleveret på genbrugspladser.

Eksempler på den samlede udgift til affald

Eksempel for en privat husstand

Har man eksempelvis en 240 l beholder til mad- og restaffald, som tømmes hver 14. dag, er den samlede udgift til affald følgende:

Gebyr for tømning af mad- og restaffald890,00
Genbrugsbeholdere og miljøkasse1.015,00
Fast miljøgebyr pr. boligenhed - obligatorisk1.145,00
I alt3.050,00

 

Eksempel for et sommerhus

Har man eksempelvis en 370 l beholder til restaffald, med tømningstømning, 22 tømninger årligt, er den samlede udgift til affald følgende:

Gebyr for tømning af restaffald985,00
Fast miljøgebyr pr. boligenhed - obligatorisk1.490,00
I alt2.475,00

 

Øvrige priser

Ændring af beholderstørrelse (kr. 0 ved ejerskifte og nybyggeri)300,00
Sækkemærker til ekstra dagrenovation og restaffald pr. stk. - inkl. afhentning30,00
Affaldssæk med dagrenovation, restaffald afleveret til personale på genbrugsplads30,00
Ekstratømning af dagrenovation, mad- og restaffaldsbeholderen eller genbrugsbeholdere250,00
Ekstratømning af underjordisk700,00
Klare plastsække - 10 stk. i rulle20,00
Grønne poser til madaffald - 40 stk. i rulle10,00
Rød plastsæk til fortroligt papirGratis
Foringsposer til beholdere 140-240 l  - 13 stk. i rulle30,00
Køkkenspand - 7 liter25,00

 

Bortkastet og ulovligt efterladt affald kan straffes med bøde efter lovgivningen. 

 

Kommunale institutioner - beholdere til sortering

 Gebyr er i kr. pr. år.

Beholder til genanvendeligt affald (papir, pap og jern/metal) - tømning hver 14. dag, pr. stk.800,00
Beholder til haveaffald - tømning hver 14. dag, pr. stk.1.450,00
Beholder til deponiaffald, sorteringsaffald - tømning hver 14. dag, pr. stk.1.950,00


Antal beholdere aftales med Nomi4s, som stiller beholdere til rådighed (inkluderet i prisen).

Nomi4s logo       Nomi4s i/s        Hjermvej 19        7500 Holstebro          

keyboard_arrow_up